5 günlük hava durumu
26 Mart 2013 Salı
Eş durumundan atama müjdesi

Eş durumundan atama müjdesi

  • yeni haber
  • İHA
  • Giriş Saati: 26.03.2013  16:35
    Güncelleme : 26.03.2013  16:35

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değiştirilerek 26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.Yeni yönetmelikte hizmet puan uygulaması da değişiyor.

Yönetmelik değişikliğinin gerekliliğini hem KİK toplantılarında gerekse sağlık bakanı ve bakanlık bürokratlarıyla yaptıkları görüşmelerde dile getirdiklerini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, yönetmeliğin önceki halinin eş durumu atamaları gibi birçok mağduriyete neden olduğunu belirterek, yönetmelikte Bakanlığa ilettikleri maddeler doğrultusunda pek çok değişikliğin yapıldığını ifade etti. Genel Başkan Metin Memiş, yönetmelikte yer almayan maddeler doğrultusunda da çalışmalar yapılacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şöyle;

- Aile hekimliği ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen sürelerde hizmet puanı verilmemektedir. Oysaki aile hekimliği gibi sözleşmeli çalışma gerektiren kamu hastane birliklerinde geçirilen sürelerde ve 4688 sayılı Kanundan kaynaklı aylıksız izin hakkının kullanımında da hizmet puanının aile hekimliği ve askerlikte olduğu gibi hesaplanması gerekmekte idi. Bununla ilgili taleplerimiz doğrultusunda Yönetmeliğin 10. maddesi ile "birliklerde sözleşmeli geçirilen süreler" de istisnalar arasına alınmıştır. Böylece; birliklerde sözleşmeli geçirilen sürelerde hizmet puanı verilecektir.

Bu kapsama 4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinde geçirilen sürelerin de dahil edilmesi için girişimlerimiz sürecektir.

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin Bakanlık emrinde çalışan eşlerine, eşinin başka bir ile görevlendirilmesi halinde geçici görev hakkı verilmesini talep ettik. Yönetmeliğin 11. maddesinde, zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir İl'e görevlendirilenlerin eşlerine, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilmeleri hususunda düzenleme yapıldı.
Ayrıca aynı maddeye Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşlerinin de, talepleri halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilmeleri ile ilgili hüküm de eklendi.

- Yer değiştirme suretiyle atamalardaki 5 tercihin yetersiz olduğunu en az 10 tercih hakkının verilmesi gerektiğini belirttik. Yönetmeliğin 16. maddesindeki en çok 5 tercih sınırlaması madde metninden çıkarıldı. 10'dan az tercih hakkı verilmemesinin de takipçisi olacağız.

- Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personelin, sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş aile hekimliği pozisyonlarına yerleşmeleri durumunda, kadrosunun da bu ile gönderilmesi gerekmekte idi. Başka bir ilin aile hekimliği kadrosuna yerleşen aile hekimlerinin asıl kadrosunun bulunduğu yerle ilgili sıkıntı yaşamamaları yönündeki talebimiz üzerine; Yönetmeliğin 16. maddesinde aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime atama dönemine ve kur'aya tabi olmaksızın, PDC'de boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak naklen atanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

- Yönetmelikte, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar arasında personel naklinin nasıl olacağına dair hükümlere yer verilmesini, personelin mazeret nedeniyle tayin talebi değerlendirilirken taleplerin standardın dolu olması nedeniyle reddedilmemesini, Bakanlık ve bağlı kuruluşları arasında tayin talebinin değerlendirilmesini talep ettik. Yönetmeliğin 17. maddesinde talepleri mazeret tayini kapsamında uygun görülenlerin münhal kadro bulunmaması durumunda, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında 657 sayılı Kanunun "Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atamalarının yapılabileceği düzenlendi.

- Mazeret durumuna istinaden atananlar, atandıkları ilde fiilen 6 yıl çalışmaları halinde mazeretleri sona erse dahi atandıkları ilde kalabilmektedirler. Buradaki 6 yılın uzun bir süre olduğunu, bu sürenin kısaltılması gerektiğini belirttik. Yönetmeliğin 18. maddesinde 6 yıllık bu süre, 5 yıla düşürüldü.

- Eş durumu tayinlerinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan Bakanlık personelinin kıdemine bakılmaması gerektiğini belirttik. Yönetmeliğin 20. maddesinde aynı hizmet bölgesinde bulunan eşlerden talepte bulunan eşin tayinin yapılacağı düzenlendi.

- Eş durumu tayinlerinde kıdem tespitinde yaşanan sıkıntıların çözümü adına, sağlık lisansiyerleriyle ilgili düzenleme yapılmasını talep ettik. Yönetmeliğin 20. maddesindeki kıdem sıralamasına sağlık lisansiyeri kavramı da eklendi.

- Eşi özel sektörde görev yapanların 4 yıllık toplam sigortalılık süresinin uzun olduğunu belirttik ve kısaltılmasını talep ettik. Yönetmeliğin 21. maddesinin 3. fıkrasında bu süre toplamda 3 yıla düşürüldü.
Kesintisiz 2 yıllık sigortalılık süresinin de kısaltılması için girişimlerimiz devam edecek.
- Eşinden boşanan personelin yalnızca D ve C hizmet grubu illerine tayin isteyebilmesi yetersiz dedik. D ve C hizmet grubu illere atanabilmelerinin yanı sıra psikolojik açıdan da değerlendirildiğinde kendilerini daha çok güvende hissedecekleri yere yani ailelerinin yanına tayin talebinde bulunabilmeleri daha hakkaniyete uygun olacaktır dedik. Yönetmeliğin 21. maddesi ile eşinden boşanan personele, C ve D hizmet grubu illerin yanı sıra halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine de tayin talebinde bulunabilme imkanı getirildi.

- Birliklerde sözleşme imzalayan personelin Bakanlık emrinde eşlerinin atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın eş durumu tayin hakkından yararlanabilmesini, başka kurum ve kuruluşlarda sağlık personeli olarak görev yapan eşlerinin ise kurumlar arası atama dönem ve kura şartı aranmadan Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen atamalarının yapılabilmesini talep ettik. Talebimiz üzerine;
Yönetmeliğin 17. maddesindeki düzenlemeye göre; kamu hastane birliklerinde genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi ve başhekim olarak çalışanların başka kurum ve kuruluşlarda sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan eşlerinin, standardın uygun olması kaydıyla kurumlar arası atama dönem ve kura şartı aranmadan Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen atamaları yapılabilecektir.
Yönetmeliğin 21. maddesindeki düzenlemeye göre de; Eşi birliklerde genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi ve başhekim olduğunu belgelendirenlerin atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın atanmaları yapılabilecektir.
Başhekim yardımcısı ve müdürlerin eşlerinin de yukarıdaki maddelerin kapsamına alınması için girişimlerimiz devam edecektir.

Ayrıca 4688 sayılı Kanun kapsamında sendika genel merkezi yönetim kuruluna seçilen ve aylıksız izne ayrılanların eşlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi için düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.

- Eşi 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışanların da eş durumu tayin hakkından yararlanması gerektiğini belirttik ve Yönetmeliğin 21. maddesindeki eşi 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışanların eş durumu tayininin yapılamayacağına dair kısıtlama, madde metninden çıkarılmıştır.

- Görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personelin yalnızca 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu iline atanabileceğine dair hükmün kapsamının genişletilmesini, diğer hizmet bölgesi ve hizmet grubu illere de atanabilmelerine imkan tanınmasını her platformda dile getirdik. Yönetmeliğin 21. maddesinde; söz konusu personelin atanılabileceği iller 5 ve 6'ncı hizmet bölgesi ile diğer hizmet bölgelerinin D ve C hizmet grubu illeri olarak genişletilmiştir.

- İstihdam edilme gerekçeleri ortadan kalkan personelin il içinde ataması mümkün olmazsa D ve C grubu illere atamasının yapılabileceğine dair hükmün adaletsizliğini belirttik ve Yönetmelikten bu hükmün çıkarılmasını istedik. Talebimiz doğrultusunda, Yönetmeliğin 23. maddesinden bu hüküm çıkarıldı. Buna göre; istihdam edilme gerekçesi ortadan kalkan personelin il içinde yer değişikliği yapılabilecek, il dışına atanamayacaktır.

- Yönetmelik hazırlıklarında 663 sayılı KHK gereğince kamu hastane birlikleri kurulduğu tarihte yalnızca başhekimler için öngörülen bir defaya mahsus talep ettikleri yere atanabilme hakkının başhekim yardımcıları için de geçerli olmasını talep ettik. Talebimiz doğrultusunda Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde başhekimlerin yanı sıra başhekim yardımcılarına da bir defaya mahsus talep ettikleri yere tayin imkanı tanındı.

kalan karakter 460

ahmet afşin ahmet afşin

Ben halen eşimden yavrumdan 14 aydır ayrıyım.neymiş eşim 4b li sağlıkçı olarak hakkıyla atanmış.bizim aile birliğimiz yok mu.kadro falan da gelmez torpille giren mahalli idarelere verilecek ama hakkıyla atanana sanırım kadro gelmeyecek bizim gibi insanlarda eşinden yavrusundan ayrı olmaya devam edecek....

Aynı Görüşte misiniz?
evet137
hayır6
cevapla 26.03.2013 17:24
Nurgül Nurgül

Ben 4 b li hemşireyim nişanlım özel sektörde 7 aydır uğraşıyoruz evlenemiyoruz da yanına gidemiyorum inşallah düzelir 4 b linin hiç bi şeye hakkı yok:(

Aynı Görüşte misiniz?
evet55
hayır8
cevapla 26.03.2013 18:26
burak burak

arkadaslar benım eşim hemşire adayı bende sigortalı olarak çalısıyorum eşimin ataması çıktık tan sonra hemen tayın talebınde bulunsam olurmu yoksa bi zamanı varmı bilen arkada varsa bı yardımcı olursa sevınırım

Aynı Görüşte misiniz?
evet29
hayır10
cevapla 26.03.2013 17:01
tuba tuba

eşi özel sektörde çalışanlar 3 yıl ssk veya bağkurlu olucak.fakat son 2 yılı kesintisiz olmak şartıyla malesef:(

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır2
cevapla 30.07.2013 16:23
s s

kadro gelince oluyor mu ki hemen

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 11.07.2013 06:28
ezgi ezgi

iki yıl sigorta artı 350 gün kesintisiz prim isteniyo

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.07.2013 08:44
özlem özlem

bende aynı görüşteyim 2 yıl kesintisiz sigorta şartı kaldrılsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet80
hayır2
cevapla 28.04.2013 17:29
melahat melahat

özel sektörde çalışaın eş durumu tayini olması için toplam 3 yıllık sigorta varsa yine de kesintisiz 2 yıllık sigorta şartı var mı bilen varsa acil cevap verirse sevinirim evraklarım hazır tayin için..

Aynı Görüşte misiniz?
evet25
hayır5
cevapla 17.04.2013 13:48
odyometrist odyometrist

2yıl bulunduğu yerde kesintisiz ssksı olması nedemek bulunduğu ilde mi? yoksa çalıştığı iş yerinde mi? anlamına geliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.06.2014 16:59
seda ela seda ela

ben 3.5 yıldır özel sektörde çalışıyorum.eşim ise kadrolu hemşire.eş durum tayinimiz çıktı.inşallah darısı tüm isteyenlere umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.06.2014 23:58

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Liseli gençten müthiş icat
Borusan 400 milyon dolar yatırım yapacak
Beyannamede son 4 gün
Merkez Bankası'ndan kritik karar
Banknotlardaki büyük tehlike
TOKİ'den indirim müjdesi
Kredi kartı kullananlar dikkat
BIC danışmanlıktan girişimcilere hizmet
Çağlayan: Gümrük Birliği'nden çıkabiliriz
Primini öde yaşlılıkta kral ol
TOBB'da 2015 planı
Erivan-Van seferi full çekiyor
Ruslar 'hırsız' Avrupa 'casinocu' diyor
KOBİ'den kilosu 1.7 milyon dolarlık çip
Bank Asya, sukukla büyüyecek
Petrolde indirim umudu
Pegasus'un Asya üssü Bişkek
YKS 1.2 milyar $'a Almanlar'ın
SGK'dan milyonları ilgilendiren değişiklikler
Yıldız'ın akıllı evi görücüye çıktı
Roman Abramoviç gözaltına alındı iddiası
Kaya petrolü fiyatları indirebilir
İpte uyudu
Türk bankacıları Basel III korkutmuyor
PR profesyonelleri Boğaziçi'nde buluşuyor
Doysan iflas etti
İhracata balık dopingi
Vatandaşın beklediği haber
Asrın projesinde sona doğru...
Gümrük Birliği'nden çıkacak mıyız?
Güney Kıbrıs'ta anlaşma sağlandı
Yerli ATAK helikopteri bu yıl orduya katılıyor
Müzik değişince dans da değişir...
Sağlık Bakanlığı'ndan 4 yeni müjdeli haber
Memurların mesai saatleri değişiyor
Facebook'ta mesaj artık paralı
Gelişimin forveti Türkiye
Ekonomide OBİ devrimi
Rusya'dan Rumlar'a AB şartı
BIST 100 (2014/09/30)
BIST 100 74937,81
Değişim oranı % 0,39
Hacim-milyon TL 2956072124
Yükselen hisse 317
Düşen hisse 315
Değişmeyen hisse 335
BIST 100 DEĞİŞİM GRAFİĞİ
2014/09/30
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU
USD % 1,47 1033 TL
EURO % -0,17 995 TL
BIST % -2,58 974,21 TL
DÖVİZ
Döviz Alış Satış
ABD Doları 2,2775 2,278
EURO 2,874 2,875
İngiliz Sterlini 3,685 3,701
İsviçe Frangı 2,377 2,39
Japon Yeni 2,067 2,08
PARİTELER
Döviz Parite
Euro / USD 1,2621
Sterlin / USD 1,6247
USD / Japon Yeni 1,0952
USD / İsviçre Frangı 0,9531
DÜNYA BORSALARI
Borsa Son Değer %Değişim
T300 Comp. Toronto 14976,92 0
Nikkei 225 16310,50 0,5
Argentina MERVAL 12593,07 0,46
DJ Transport 8498,08 0,16
TecDax Performance Index 1246,39 0,53
Bovespa, Sao Paulo 54625,35 -4,52
Hang Seng HK 23229,21 -1,9
DAX Future 9430,00 -0,66
All Ordinaries, Sydney 5269,60 -0,88
DJ Industrial 17071,22 -0,25
HİSSELER
Sembol (ör: "ISCTR")
ARA
YÜKSELEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
ZOREN 1,42 15,45
KSTUR 36,10 13,52
VANGD 3,62 9,04
VESTL 6,28 8,09
DÜŞEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
ADESE 20,65 -12,13
ESEMS 0,32 -11,11
SELGD 0,32 -11,11
SKPLC 0,87 -10,31
EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ
Hisse Hacim
GARAN 8,00
HALKB 13,70
EKGYO 2,38
VAKBN 4,22
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol