5 günlük hava durumu
23 Mayıs 2012 Çarşamba

Eve bitiyor

  • yeni haber
  • AA
  • Giriş Saati: 23.05.2012  23:50
    Güncelleme : 23.05.2012  23:50
, yargı sisteminin hızlandırılması amacıyla hazırlanan ve ''3. Yargı Paketi'' olarak bilinen kanun tasarısının 37 maddesini kabul etti.

Komisyon, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın bugünkü görüşmelerinde, icra konularına ilişkin maddeleri görüştü. Komisyon, 37 maddeyi kabul etti.

Kabul edilen maddelere göre, her icra dairesinde Adalet Bakanlığı'nca atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunacak. İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı'nca yaptırılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre atanacak. İcra katipleri arasından bakanlıkça gerçekleştirilecek yazılı sınav ve mülakat sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilecek.

İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu durumunda görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilecek.
İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılacak.

İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılacak; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenecek, kaydedilecek ve saklanacak.

-Güvenli elektronik imza, elle atılan imza yerine kullanılabilecek-


Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmünde sayılacak ve söz konusu imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz olacak. Güvenli elektronik imza, kanunlarda bu imzayla yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilecek. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlar, birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümlerde uygulanmayacak.

Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce güvenli elektronik imzayla imzalanarak UYAP'a aktarılacak ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilecek. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanacak ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecek.
Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanacak ve mühürlenecek.

-İcra ve iflas dairelerinde nakit ödemeye son-

İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı'nca uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yatırılacak. sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş gününün çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilecek. İcra ve iflas daireleri, aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hallerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza edecek.

Uluslararası ilişiklerde ortaya çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması amacıyla yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra taleplerine ilişkin icra emrinde, uluslararası antlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra (kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması) yapılabileceği ayrıca ihtar edilecek.

-Aile bireyleri için lüzumlu görülen eşyalar haczedilemeyecek-

Tasarıda, verilen önergenin kabul edilmesiyle, borçlunun haline münasip evi de haczedilemeyecekler arasına alındı.
Buna göre, ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya, aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, borçlunun haline münasip evi ve öğrenci bursları haczedilemeyecek.

Haczedilecek malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılacak.

İcra memuru, haczi talep edilen malların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirecek ve ona göre karar verecek.
Yabancı devlet, parlamento ve hükümet başkanı ile hükümet üyelerinin resmi ziyaret, transit geçiş, gibi sebeplerle Türkiye'de bulundukları sürece, bu kişileri taşıyan ulaşım araçları muhafaza altına alınamayacak ve yediemine bırakılamayacak.
Kolluk kuvvetlerinin yakaladığı hacizli motorlu araçlar, en geç 3 işgünü içinde deposu bulunan en yakın icra müdürlüğüne teslim edilecek.
Haczedilen şey, üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmayacak.

-Hacizli mallar elektronik ortamda satılacak-

Hacizli malların satış ilanı elektronik ortamda da yapılabilecek. Elektronik ortamda verilecek teklifler, hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 50'sinden az olamayacak, teklif vermeden önce de hacizli malın yüzde 20'si oranında teminat gösterilecek.
Hacizli malların birinci ve ikinci ihalesi icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılacak. Satılığa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilecek.

İcra ve iflas dairelerince, daire dışında tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı ilk işgünü günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilecek.

Hacizli malların satışı açık arttırma ile yapılacak, birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilecek. İlan, birinci ihale tarihinden en az 1 ay önce yapılacak, açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayacak, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecek. İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme, birinci ihaleden sonraki 5. gün başlayacak, en az 20 gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecek.

Bu tasarıdaki düzenlemeler yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında eski hükümler uygulanacak.
Bölge adliye mahkemelerinin devreye girdiği tarihe kadar, Yargıtay'ın bozma kararlarına karşı mahkemelerin verdiği direnme kararlarının temyizi halinde dava dosyası önce kararı veren daireye gönderilecek. Karar veren daire direnmeyi yerinde görürse kararını düzeltecek, yerinde görmezse talebi 10 gün içinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na iletecek.

Bugünkü çalışmalarını tamamlayan komisyon, tasarının görüşmelerine yarın da devam edecek.

Etiketler : ,

kalan karakter 460

kemal kemal

kardeşim adam malı alacak satacak yiyecek ödemiyecek.... satın aldığı adam parasını alamadığı için batacak. burda kim karlı borcunu ödemeyen... bunlara ödül veren devlet utansın.. bence borcunu ödemeyen hapse atılmalı... atılmazsa bu şekilde art niyetli kimse borcunu ödemez

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır136
cevapla 25.05.2012 13:44
soner soner

allahım ınsaallah senıde borclandırsında hapısmı yatıyorsun yoksa ne yapıyorsun gorelım.KEMALAynı Görüşte misiniz?
evet39
hayır6
cevapla 13.05.2013 01:33
soner soner

ınsaallah allah sanada borclu olmayı gostersınde sende nasıl oluyormus gor bakalım hapıs yatacakmısın bakalım.veya ısteyecekmısın.art nıyetlıyse bın beter olsun ama degılse ne olacak bıraz mantılkı dusun

Aynı Görüşte misiniz?
evet27
hayır2
cevapla 13.05.2013 01:12
suat suat

kazanmakta var kaybetmekte ticarette risk vardır bu riski göze almayan yapmasın yapanda hakkını versin adam ödeyemedi diye evine saldırmak varmı kanun tam yerinde bir kararla çıkmıştır TEBRİK EDERİM
W


Aynı Görüşte misiniz?
evet64
hayır4
cevapla 01.05.2013 03:08
hüseyin hüseyin

herkez peşin alış veriş yapacak parası kıymetli olan veresiye vermeyecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet64
hayır7
cevapla 05.07.2012 14:55
oturanboga oturanboga

Gercekten kredi karti magdurlari ve iflas edenler icin bu gerekli birseydi.Fakat eger siz vatandasi dolayli olarak dolandirmis ve bu yolla uzerine yatmak istiyorsaniz bu cok buyuk adaletsizlik olur...Ben 7000 tl kredi almisim issiz kaldigim icin 1,5 yildir odeme yapamiyorum ve borc 20 bin TL olmus...Ben borca itiraz bile etmedim ve dedigim tek sey is verin calisa odeyelim...Ayrica asil onemli olan bankalarin insanlarin sirtina vurdugu bu asiri faizdir,

Aynı Görüşte misiniz?
evet95
hayır6
cevapla 27.05.2012 09:33
ümraniye ümraniye

borc bizim borcumuz masımız ortada kactıgımız yok evdekı esyayı üç kuruşa alıp da dahada küçülmezsınız artık bu yasa gercekten ıyı oldu avukat arkadaslar kurnazlık yapıp bununda bır acığını bulmazsa tabiii

Aynı Görüşte misiniz?
evet81
hayır3
cevapla 25.05.2012 13:18
cabbar cabbar

Sistem öyle bir hale geldi ki. İnsanlarımız borç içinde yaşamaya alıştı. Borç yiğidin kamçısı dendi ve aldı başını gitti. Asgari ücretin 800.00 TL olduğu ve milletin cebinde 30.000 - 40.000 TL toplam limitli kart olduğu sürece ne bu borçlar biter nede hacizlerle ilgili haberler. Devletin aldığı bu karar çok doğru olmuş. Bankalar sicili bozuk kişilere kredi, kredi kartı vb. ürünler vermeyecek yada sonuçlarına katlanacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 19.08.2013 12:46
izmirli izmirli

Diyorumki maaşımdan kesilsin beyefendi olmaz borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz sanki özel eğitmişler bayanı bu şekilde bir de alttan alttan tehditvari konuşuyor bayan. İcraya geleceğiz gelince görüşürüz beyefendi. Bu nasıl alacaklı borçlu ilişkisidir. Bu şekildemi yaklaşılmalı ben zaten borcumu ödeyemediğim için boğuluyorum psikolojim bozulmuş durumda, birde özellikle yapar gibi emrivaki, tehditvari konuşma tarzları var bumudur insanlık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet77
hayır3
cevapla 03.07.2012 21:35

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Gündem Haberleri

Muş'ta hain saldırı
Kıskaçtaki PKK'lıların çaresizliği
Bu kez Kuzu öğrencilere yumurta attı
BDP'den İmralı talebi!
Erdoğan Kazakça konuştu, salon kahkahaya boğuldu
Mavi Marmara iddianamesi mahkemeye gönderildi
Kaza kırım ekibi tutuksuz yargılanacak
Diyarbakır'da olay çıktı
Uludere'de 'vur' emrini kim verdi?
CHP'li Oran, Haliç arızasını Meclis'e taşıdı
60 ihtilalini gerçekleştiren iki subay dinlenecek
Teröristler kamyonet yaktı
İnce'den 13 bin Euroluk maaş sorusu
Kılıçdaroğlu, AK Partili belediyeleri eleştirdi
Gül anahtarı aldı, espriyi patlattı
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Stada Erdoğan'ın adını verdi
3 terörist öldürüldü
Erdoğan ailesinin acı günü
Öğrenci yurduna el bombası!
17 askere tutuklama
Dünyada örneği yok!
'Haberal sorunu yargının işi'
"Bana iki yiğit bıraktın" GALERİ
'Uzun uzun halvet ettiler'
Gülümseten sahneler
Poşuda 11 yıl hapsin gerekçesi örgüt için eylem
Gül: Suriye sadece bizim meselemiz değil
'Pankart asmaya beraat verilemez'
Fuhuş gelirini PKK'ya aktaran çete çökertildi
Kıptiler'den vicdan ve din özgürlüğü talebi
Protokol dışı Chicago
'Dağa adam yollamak terör örgütü üyeliğidir'
Darbe komisyonu ağır topları dinleyecek
Karamehmet'e 'rica': Tuncay Özkan'ı işe alın
AİHM'den Türkiye'ye çifte ceza
Demirtaş: Kapımız sonuna kadar açık
3 şehit subay için ihmal soruşturması
Kazakistan'la 'Yeni Sinerji'
Yargısız infaz iddiasıyla 17 asker tutuklandı
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol