5 günlük hava durumu
3 Haziran 2012 Pazar

Askerlik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

  • yeni haber
  • AA
  • Giriş Saati: 03.06.2012  14:37
    Güncelleme : 03.06.2012  14:37

Askerlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek. Yoklama işlemleri, 1 Ocak gününden başlamak üzere yaklaşık 14 aylık süreye yayılacak.

Kanunla, askerlik meclisleri günün gelişen koşullarında etkinliğini yitirdiği gerekçesiyle kaldırıldı. Bu işlemler bundan sonra askerlik şubelerince yapılacak.

Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görenlerin askerlikleri 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek.

Kanuna göre, yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıcına kadar geçen süre olacak. Seferberlik veya olağanüstü hallerde 19 yaşında bulunanların askere alınmalarına imkan tanıyan düzenleme, yürürlükten kaldırıldı.

Asker alma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülecek. Kanunla, MERNİS, Adres Kayıt Sistemi ve Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulama alanı kalmayan ilk yoklama ve son yoklama işlemleri kaldırılarak; yoklama, yükümlülerin askerliğe elverişlilik ve öğrenim durumları ile meslek ve niteliklerinin belirlenmesi işlemlerini kapsayacak şekilde yeniden tanımlandı.

Buna göre, ''yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi'' işlemine yoklama denecek.

Yükümlülerin sağlık muayeneleri askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılacak.

Askere çağrılan kişiler, kimliğini ve öğrenim durumlarını gösterir belgelerle yurt içinde askerlik şubelerinde, yabancı ülkelerde ise elçilik veya konsolosluklarında bizzat bulunmaya mecbur olacak.

Bulunamayacak derecede hastalık veya engeli olanlar, hükümlü, tutuklu olanlar, lise veya yüksek öğrenimde olup henüz okullarını bitirmemiş olanlar; rapor veya onaylı öğrenim durumlarını gösterir belge göndermeye, hükümlülük veya tutukluluklarının nedenini bildirmeye mecbur olacak.

Yaş değişiklikleri askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak

Kanuna göre, askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak.

Savaş zamanı hariç olmak üzere; bir baba veya ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlu, ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi askerde iken diğerleri, oğullarından biri muvazzaf askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere sevk edilmeyecek.

Bu düzenlemenin uygulanmasında 20 yaşından küçük olanlar ile geçime yardım edemeyecek derecedeki maluller hesaba katılmayacak.

Yoklama sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksek okuldan ilişikleri kesilenlerle yüksek okul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenecek.

Askerlik çağrısına hasta olduklarından dolayı katılamayan yedek erbaş ve erlerden, bu durumlarını resmi veya askeri hekim ya da sağlık kurulu raporuyla tespit ettirenler herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacak.

İdari para cezası

Yoklamada bulundukları yerdeki askerlik şubesi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden, birlikte yoklamaya tabi oldukları doğumluların sevk yılı içindeki ilk celp ve sevk tarihinden sonra, son celp ve sevk döneminin bitiminden önce ele geçen veya kendiliğinden gelenler, hekime ya da asker hastanesinde muayene ettirilecek.

Muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar sınıf ve tertibat yerlerine derhal sevk edilecek. Bu durumdakilere 100 TL idari para cezası verilecek.

Kanunla, yoklama kaçağı ve bakaya suçları, ilk kez yoklama kaçağı olan ve bakaya kalan yükümlüler için kabahate dönüştürülüyor ve idari para cezası yaptırımına bağlanıyor.

Talim ve manevra için çağrıldıkları halde özürsüz gelmedikleri anlaşılan yedek erbaş ve erler hakkında idari para cezaları uygulanacak ve emsalleri kadar hizmete tabi tutulacak.

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayaları bilerek resmi veya özel hizmete alanlar, Askeri Ceza Kanunu'na göre cezalandırılacak.

Temel askerlik eğitimi tamamladıktan sonra bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlüler, bedelli askerlik hakkından yararlanabilecek.

Kanuna göre, askeri mahkeme kadrolarında görev yapan askeri hakimlere ve savcılara idari sicil verilmesi uygulamasına son verilecek. Yardımcı askeri savcılara ve askeri savcı yardımcılarına yalnızca askeri savcı tarafından idari sicil verilecek. Askeri hakimlerin birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma kriterleri arasında yer alan ''binbaşı rütbesinde bulunmak'' şartı kaldırılacak.

Kanunla, askeri hakimler; aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, mali, sosyal haklar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından, eşit oldukları hakim ve savcılar hakkındaki hükümlere tabi olacak.

İsimsiz ve imzasız ihbar ve şikayetler hakkında da mutlaka araştırma ve inceleme yapılacak, şikayetten vazgeçilmesi halinde dahi başlatılan disiplin soruşturması sonuçlandırılacak.

Üniversite mezunları subay olabilecek

En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar 27 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmamak şartıyla TSK tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa atanabilecek.

Kanunla muvazzaf subayların mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirildi. Subay ve astsubaylara eşinin doğum yapması, ölmesi, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar izin verilebilecek.

Kanuna göre, TSK faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanı'na danışmanlık yapmak üzere sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar ''Genelkurmay Başkanı danışmanı'' çalıştırılabilecek.

Uzman jandarmalar 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselebilecek. Yıpranma tazminatından uzman jandarmalar da yararlanabilecek. Uzman jandarmalardan 2 yıllık yüksek okulu tamamlayanlara bir kademe, 3 yıllık yüksek öğrenimini tamamlayanlara 2 kademe, 4 veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlara ise 1 derece verilecek. Uzman jandarmalar için uygulanacak azami ek gösterge rakamı 2 bin 200 olacak.

Askerlik yükümlülüğünü kısa dönem er olarak yerine getirenlerle, erbaş ve er olarak yerine getirenlerden fakülte ya da yüksek okul bitirenler de sözleşmeli subay olarak istihdam edilebilecek.

Harp Akademilerinde atamalı veya sözleşmeli olarak görevli sivil öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile diğer hak ve yükümlülükler açısından TSK'da görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri uygulanacak.

Sivil hastaların GATA'dan yararlanma oranı yüzde 5'den yüzde 10'a çıkarıldı. Genelkurmay Başkanlığı, bu oranı artırabilecek.

kalan karakter 460

sam sam

be arkadaşım bu kadar yasayı kanunu tertibi nizamı değiştiriyorsun da asıl önemli olan bu askerlik süresini neden ele almıyorsunuz ben anlam veremiyorum buna yahu. bu kadar analar eşler çocuklar kan ağlıyor adam işini gücünü bırakıp 15 ay 460 gün gibi epeyce uzun bir zaman herşeyinden vazgeçiyor askere geliyor. bari tam 1 sene yap herkes rahatlasın.hem dua alırsın hemde sevaba girersin. AMA OLMAAAZ TABİ BU ÜLKEDE PARASI OLANA HAK VAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet89
hayır5
cevapla 03.06.2012 16:13
ozgun sozueroğulları ozgun sozueroğulları

şu anda yüksek lisans yapmaktayım 35 yaşıma kadar yoklama kaçağı olarak kaçmıştım. şimdi 2013 kadar yüksek lisans yaptığım için tecilliyim. acaba bu kanunla apar topar beni askere alırlar mı? askerlikden çok korkuyorum. beni orada döverler mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet35
hayır22
cevapla 04.06.2012 12:38
ezilenler ezilenler

emniyet çalışıyor asker alıyor. hak hukuk nerede.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır40
cevapla 03.06.2012 23:56
omer omer

Yoklama sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksek okuldan ilişikleri kesilenlerle yüksek okul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenecek.
bu dogrumu universitelerle iliskisi kesilenler 3 yil tecil yaptira biliomu?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.10.2013 23:50
Erdogan Erdogan

1964 dogumluyum Yurt disinda yasiyorum yeni cikan yasada 3 ay icersinde türkiyeye gidip gelebilinecek diye haber okudum bu ne kadar dogru ne kadar rizkli aydinlatirsaniz sevinirim cünkü konsolusluga henüz bir talimat gelmemi$ saygilar..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 24.07.2013 12:59

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Gündem Haberleri

MHP'li vekil kaza yaptı
Emekli orgeneral teslim oldu
Hakkari'de koruculara silahlı saldırı
Teröre karşı dik durduk!
PKK'nın dağa adam çekme planı
28 Şubat soruşturmasında tutuklama
Kadınlardan ‘kürtaj’ protestosu
PKK'lılar, İngiliz turisti kaçırdı
Başbakandan kritik açıklama
Kürtaj sayısı son 3 yılda arttı
Sancaktepe'den bir ilk
Meğer İncil propagandası...
Taksiciler Odası Başkanı'na korsan iddiası!
Meclis, özürlülere uygun hale geliyor
İzmir'de 10 dakika arayla 3 patlama
İşte Çamlıca'ya yapılacak cami
"Tüm sözlerimin arkasındayım"
Osmanlı'da kürtaj! Vay canına!
Osmanlı'da kürtaj! Vay canına!
Ban, Yenikapı'yı gezdi
Erdoğan'la buluşma 6 Haziran'da
Gül'den gençlere öğütler: Boşa zaman geçirmeyin
'Kürtaj değil tecavüze verilecek ceza tartışılsın'
Dünyanın tüm renkleri Türkçe Olimpiyatları'nda
Bozdağ: CMK 250 üzerinde çalışıyoruz
Davutoğlu: Mevkiler geçici, hocalık bakidir
Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'na onay
Meclis'te yeni anayasa çalışmaları sürüyor
Ergin: 1 milyon 7 bin 574 SMS attık
Şanlıurfalılar bekliyor
Irak'taki Türk işçiler Türkiye'de
Aselsan satıldı mı?
Erdoğan, Diyarbakır'da direksiyona geçti
Gül'den ‘grev yasağı’na onay
Başbakan, Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Gökçek'e yumurta attılar
Terbiyesiz hareketler durmamış
Başbakan Erdoğan konuştu
Terör örgütüne operasyon
PKK'lıların korkunç itirafları
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol