5 günlük hava durumu
20 Nisan 2014 Pazar
Dünyadaki gizli teşkilatlar
Dünya 20 Temmuz 2011 - Çarşamba
 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  Çeşitli ülkelerin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının isimleri ve alt kuruluşları... ACSS- Assistant Chief of MI6 - İngiliz Gizli İstihbarat Servisi Baş Yardımcısı

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  AFOSI- Air Force Office Of Special Investigations- ABD Hava Kuvvetleri Özel Araştırmalar Ofisi (OSI) olarak da tanınır.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  AMAN- İsrail Askeri İstihbaratı

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  ASIO (ASIS)- Australian Security and Intelligence Organization (Service) - Avustralya İstihbarat Teşkilatı (Servisi)

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  AVB - Allami Vedelmi Batosag - Macar İstihbarat Servisi

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  BCA - Bo Cong An-Vietnam İstihbarat Servisi.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  BCRA- Bureau Central de Renseignements et d' Action Fransız Merkezi ve Harekat Bürosu.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  BFV- Bundesamt für Verfassungsschutz- Batı Alman Güvenlik Servisi.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  AFOSI- Air Force Office Of Special Investigations- ABD Hava Kuvvetleri Özel Araştırmalar Ofisi (OSI) olarak da tanınır.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  BSC - British Security Coordination - İngiliz Güvenlik Koordinasyonu.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  Bundes Polizei - İsviçre Güvenlik Servisi.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  CIA- Central Intelligence Agency - ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı, The Company (Şirket) adıyla da tanınır. 1. Dünya Harbi sırasında istihbarat işlerini yürüten OSS Office of Strategic Services (Stratejik Servisler Ofisi)'nin devamı niteliğindedir. CIA, dünyanın en kuvvetli istihbarat teşkilatlarından biridir. 1947'de Milli Güvenlik Kanunu ile kurulmuştur. Langley Virginia'da 219 hektarlık bir alanda bulunan karargahı 1961'de açıldı. 1947'de kuruluşundan sonra bazı düzenlemelerle örtülü ödenekten sarf yetkisi kazandı. 1975'den beri çeşitli Kongre Komitelerinin denetiminde. 1982'de “Kimlik Koruma Kanunu” ile CIA mensuplarının kimliklerinin açıklanmaması güvence altına alındı. CIA'nın en hassas bölümü “Operasyon Direktörlüğü". CIA, kongre ve basına zaman zaman çalışmaları hakkında brifingler verir. Personelini seçerken seri mülakatlar yapar, güvenirlik araştırması, yalan makinesi testinden geçirir. Alexandria, McLean, Virginia Williamsburg yakınındaki Camp Peary'de eğitim yerleri vardır. Dış ülkelerdeki servis personelinin güvenliğinin sağlanmasına özel bir önem verir. Dünyanın her tarafına iyi yetişmiş, kabiliyetli memurlar yerleştirmede ve teknik destek ve araştırmada en kuvvetli servistir. Dünyanın bütün ülkelerinde araştırmada en kuvvetli servistir. Dünyanın bütün ülkelerinde bir gizli “İltica ve Taraf değiştirme” komitesi bulunur. Bunlar bütün planları ile beklenmeyen olaylar için hazırlıklıdır.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  CID- Committee of Imperial Defence - İngiliz Kraliyet Savunma Komitesi.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  CIFE-Combined Intelligence Far East - İngiliz Uzak Doğu Birleşik İstihbarat Servisi

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  CIS- Combined Intelligence Service - İngiliz Birleşik İstihbarat Servisi.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  Coordinator of Information - İngiliz Enformasyon Koordinatörü.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  CRO- Cabinet Research - Japonya İstihbarat Teşkilatı

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  CSIS- Kanada İstihbarat Servisi

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  CSS- Chief Of MI6 - İngiliz Gizli İstihbarat Servisi Başkanı.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  DCI- Director Of Central Intelligence - ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) Direktörü.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  D Branch- (Counter espionage Branch of M15) - İngiliz Güvenlik Servisinin Kontrespiyonaj Bölümü.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  DCSS-Deputy Chief Of M16- İngiliz Gizli İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  DDCI-Deputy Director Of Central Intelligence - ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktör Operasyonlar Yardımcısı Teşkilat'ın 2. adamı.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  Deputy Director for Operations - ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) direktör Operasyonlar Yardımcısı Operasyonlar Direktörlüğünün (DO-Directorate for Operations) Başı.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  DGI-Direccion General de Inteligencia- Küba İstihbarat Teşkilatı.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  DGSE - Direction Generale de Securite Exterieur - Fransız Dış Güvenlik Servisi Servisi.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  DIA-Defense Intelligence Agency - ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  DIE-Departmentul de Informatii Externe - Romen Dış İstihbarat Başkanlığı.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  GCHO - Goverment Communications Headquartes - İngiliz Hükümet Haberleşme Merkezi.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  DS- Drzaven Sigurnost - Bulgar İstihbarat Teşkilatı

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  DST- Direction de la Surveillance du Territoire - Fransız Güvenlik ve Kontrespiyonaj Servisi. İngiliz MI5 ve Amerikan FBI Teşkilatlarına muadildir.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  FBI- Federal Bureau Of Investigation -ABD Federal Soruşturma Bürosu

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  GCR- Groupement de Controles Radio-Electrique- Fransız İstihbarat Servisinin Kripto Bölümü.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  GRI- Çin İstihbarat Teşkilatı

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  GRU- Glavnoye razvedyvatelnoye Upravleniye - Sovyet Askeri İstihbaratı. Sovyet Genel Kurmayına bağlı bir direktörlük

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  HVA- Hauptvewaltung für Auklarung - Doğu Alman İstihbarat Servisi

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  Industrila Intelligence Center - İngiliz Endüstri Entelijansı Merkezi.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  ISIC- Inter Services Intelligence Committee - İngiliz Servisler Arası İstihbarat Servisi Komitesi. MI5 ve MI6'yı kontrol eden komite

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  ISLD -Inter Services Liasion Department - İngiliz Servisler Arası Liyezon Bölümü

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  JIC- Joint Intelligence Committee - İngiliz Birleşik İstihbarat Servisi Komitesi.

 • Dünyadaki gizli teşkilatlar

  KGB- Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnostri - Sovyet Devlet Güvenlik Komitesi. Dünyanın en yüksek bütçesi olan istihbarat servislerinden. Şubat 1978'de yayınlanan Time mecmuasına göre en iyi dört istihbarat servisinden biri.