5 günlük hava durumu
24 Nisan 2014 Perşembe
Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar
Dünya 08 Temmuz 2010 - Perşembe
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar

  Kuzey Namibya'daki Kunene yöresinde yaşayan Himbalar, 20.000 ila 50.000 nüfuslu göçebe bir topluluktur.

   

  Lale GENÇALP-SABAH İnternet

 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Hikâyelere göre; Himbalar, Hererolarla birlikte 15. ve 16. yy.larda Botswana'dan gelmiş, kuzeybatı Namibya'ya yerleşerek avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Alman misyonlerlerin Hereroların yaşam tarzı üzerindeki etkileri ve Namaslarla olan çatışmaları nedeniyle, Hererolardan farklılaşmışlardır.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Himba tarihine bakıldığında ciddi kuraklıklar, çatışmalar, özellikle Namibya'nın bağımsızlık savaşı ve komşu Angola'daki içsavaş nedeniyle felaketlerle dolu olduğu görülür.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar 1904'te Lothar von Trotha başkanlığındaki Alman sömürge idaresinin soykırım politikasından komşuları Herero ve Namalarla birlikte de paylarını almışlardır. Bu dönemde, pek çok Himba komşu Angola'ya sığınmış, burada Portekiz sömürge idaresinin emrinde yağmacılık yapmışlardır.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar 1920'lerde Namibya'yı yetmiş yıl boyunca denetimi altına alacak olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Himbalara bir koruma alanı ayırdı.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar 1980'lerde ise Himbaların yaşam tarzı yok oluş noktasına geldi.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Ciddi bir kuraklık keçi sürülerinin %90'ını öldürdü. Çoğu Himba, sürülerini bırakıp Opuwo kentine göç etti, gecekondularda yaşamaya başladı.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar 1990'lardan itibaren Himbalar geleneksel topraklarına dönmeye başladılar.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Günümüzde ise çoğu Himba doğal koruma alanlarında yaşıyor. Burada doğal yaşam ve turizm etkinlikleri üzerinde kendi idarelerini uyguluyorlar.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Himbalar uluslararası eylemcilerle birlikte Kunene Nehri üzerinde inşa edilmesi düşünülen Epupa Barajı'nı (böylece geleneksel topraklarının su altında kalmasını) önlemişlerdir.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Himbalar keçi ve inek yetiştirir.Emek isteyen işlerin çoğunu kadınlar yapar: İnekleri sağmak, köye su taşımak, ev inşa etmek, çocuklara bakmak gibi. Kendi aralarında da yardımlaşırlar, bir annenin çocuklarına diğer anneler de bakar.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Din olarak tektanrılı bir dinleri vardır ve Mukuru adında bir tanrıya taparlar. Misyonerler bazıların Hristiyan yapmış olsa da her aile devamlı yanıyor olması gereken bir ateş aracılığıyla Mukuru ile 7-8 günde bir iletişime geçer.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Himbalar çok az giysi giyerler, ancak kadınlar güneşten korunmak için tereyağı, aşı boyası ve bitkilerden bir tür güneş kremi yaparak vücutlarına sürerler.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Bu karışım, ciltlerine kırmızımsı bir renk verir. Bu renk, toprağın bereketinin ve insan kanının yaşamsallığının da simgesidir. Kadınlar birbirlerinin saçlarını örer ve aşıboyası karşımıyla boyarlar.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Modern giyecekler çevrelerinde az bulunur, ancak bulunduğunda erkekler tarafından kullanılır.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Namibya Hükûmeti, Himba çocukları için seyyar okullar açmıştır. 50 yaşlarındaki bir Himba büyükannesi Vengapi Tijvinda ise hayatlarını şu sözlerle anlatıyor: "Yaşamımız hâlâ aynı; ama artık çocuklar okuma yazma biliyor. Ben bir koruma bölgesinin üyesiyim ve yine av eti yiyebiliyoruz."
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Yaşadıkları yörenin çetin çöl şartları ve dış dünyadan kopuklukları sayesinde Himbalar geleneksel yaşam tarzlarını büyük ölçüde koruyabilmiştir.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Kabile üyeleri hem anne hem de baba tarafının ailelerine dâhil olur. Bu çift aileli düzen, zor iklim koşullarına karşı savaşmalarını sağlar.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Bu düzende her kabile üyesi anne ve baba tarafından olmak üzere iki klana üyedir. Himba klanları, en yaşlı erkek üye tarafından idare edilir. Erkek çocuklar babalarının klanında yaşar, kızlar evlenince erkek tarafının klanına geçer. Ancak veraset, baba tarafının değil, anne tarafının neslini izler. Mesela bir erkek, babasının değil, dayısının keçilerini miras alır.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Bu çift aile üyeliği, dünya üzerinde sadece Batı Afrika, Hindistan, Avustralya, Melanezya ve Polinezya'daki sınırlı sayıda toplulukta görülür.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar Antropologlar bu sistemin zor iklim koşullarında avantajlı olduğunu söylerler, zira üyelerin iki aile tarafından desteklenmesini, risklerin bölüşülmesini sağlamaktadır.
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar
 • Kırmızı kadınların kabilesi: Himbalar