5 günlük hava durumu
24 Nisan 2014 Perşembe
Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?
Yaşam 02 Ekim 2012 - Salı
 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Sözlükte, ´gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey´ anlamına gelen cin,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, mânevî, ruhanî ve gizli varlıklara verilen bir addır

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin kelimesi geniş anlamıyla ele alındığında, insan kelimesinin karşıtı olarak kullanılır

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  ve herhangi bir kayıtla sınırlandırılmamışsa, duyu organlarından gizlenmiş bütün mânevî varlıkları ifade eder.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Dar anlamıyla ise cin kelimesi, ruhanî varlıkların bir kısmını belirtmek için kullanılır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Çünkü gözle görülmeyen ruhanî varlıklar üçe ayrılır:

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  1-Hayırlı olan ve Allah´ın emrinden çıkmayan ve insana iyi şeyler ilham eden melekler,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  2-insanı aldatan ve şerre yönelten şeytanlar,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  3-hem hayırlıları hem de şerlileri bulunan cinler

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinler, duyu organlarıyla algılanamayan varlıklar olduğu için, onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı vahiydir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Kur´ân-ı Kerîm ve sahih hadisler, cinlerden bahsetmekte, doğru düşünebilen akıl da bunu imkânsız görmemektedir

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  İnsanların cinleri göremeyişi, gözlerinin cinleri görecek yetenekte yaratılmamış olmasındandır

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Kur´an´a göre insan topraktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bir ayette şöyle buyrulur: 'Cinleri öz ateşten yarattı' (er-Rahmân 55/15)

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Başka bir ayette ise; 'Andolsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık' (el-Hicr 15/26-27)buyrulur...

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Sonuncu âyet cin türünün insan türünden önce yaratıldığını da göstermektedir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Kur´an´da cinlerden bahseden, yirmi sekiz âyetten oluşan ve Cin sûresi diye bilinen bir sûre bulunmaktadır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bir kısmı da kâfirdir

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bu sûrede de dile getirildiği gibi, cinler çeşitli gruplara bölünmüşlerdir

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinlerin bir kısmı müslümandır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Kâfir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinlerin mümin olanları, müminlerle beraber cennette,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  kâfir olanları da kâfirlerle beraber cehennemde kalacaklardır

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinler çeşitli şekillere girebilecek ve insanların yapamayacağı bazı işlerin üstesinden gelebilecek yetenekte yaratılmıştır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Hz. Süleyman Sebe melikesinin tahtını getirtmek istediğinde cinlerden birinin, o henüz yerinden kalkmadan tahtı getirebileceğini söylemesi (en-Neml 27/39) bunu göstermektedir

  Cinin Hz. Süleyman´la karşılıklı konuşması, onların gözle görülebilecek bir şekle girebileceklerine işarettir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Allah cinleri Hz. Süleyman´ın emrine vermiş,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  o da cinleri ağır ve meşakkatli işlerde kullanmıştır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinlerin mutlak gayba dair bilgileri yoktur

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  insanların bilmediği, geçmişe ve şu ana ait bazı olayları bilebilirler.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Ancak bu durum, cinlerin insandan daha üstün varlıklar olduğunu göstermez

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinler de insanlar gibi iman ve ilâhî emirlere itaat etmekle yükümlüdürler.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bir âyette, 'Süleyman´ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi...

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  (Sonunda) yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı' (Sebe´ 34/14) buyurularak, onların gaybı bilmedikleri açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  'Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım' (ez-Zâriyât 51/56).

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar, büyür ve ölürler.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Ancak cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  müslüman bir kimsenin cinlerden korkmaması ve Allah´ın izni olmadan, bir varlığın başka bir varlığa zarar veremeyeceğine gönülden inanması gerekir

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Diğer varlıklardan gelebilecek zararlara karşı Allah´a sığınmak gerektiği gibi,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  cinlerden gelebilecek zararlar hususunda da aynı tutum gösterilmelidir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bazı durumlarda cinlerin insanlara zarar vermesi söz konusu olabilirse de,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Nitekim Hz. Peygamber´in de cinlerin insanları etkilemesine karşı Âyetü´lkürsî´yi,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Felâk ve Nâs sûrelerini okuduğu bilinmektedir

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?
 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin görmek,cin çağırmak,cinden bilgiler almak,cinlere hükmetmek,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  cinlerden define yeri öğrenmek,cinlere define getirtmek,hatta cinlere spor toto,sayısal loto,şans topu,on numara,süper loto,iddia gibi

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  şans oyunlarının sonuçlarını önceden söyleterek zengin olmak hayallerini hep süslemiştir

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Ancak, cinlerin geleceği bilemeyecekleri ayetlerle sabittir. Meleklerden bilgi çaldıkları düşünülse de, bu bilgiler çoğu kez yanlış çıkmaktadır

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Lakin, cinlerin, insanların gizlilerini ve geçmişlerini bilmeleri mümkündür

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinler kaç yıl yaşar ?

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinlerin ömrü insanara oranla çok daha uzundur.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  yüzlerce hatta binlerce yıl yaşayabilirler.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bu sebepledirki cin bin yıl önce saklanmış bir definenin yerinibilebilir,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  yüz yıllar önce olmuş olayları cin o zamanlar yaşadığından, gayet net bir şekilde anlatabilir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bu kadar uzun bir ömre sahip olancinler elbette bu ömürle orantılı olarak güçlü bir hafızaya sahiptirler.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin gibi,cin gibi bakıyor,cin gibi akıllı,cin fikirli,cinbaz (canbaz)sözleri cinlerin verdiği ilhamla insanlar arasında hala söylenmektedir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin Suresinde Peygamberimiz Hz.Muhammed Kur´an okurken cinlerin onu dinledikleri,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  ve peygamberimizin cinleri doğru yola
  çağırması anlatılmaktadır

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Anlaşıldığı gibi Peygamberimizde cinleri görmüş,cinlerle konuşmuş,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  cinlere tebliğde bulunmuş,cinleri de insanları uyardığı gibi uyarmıştır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Tevrat ve İncil´de de cinlerden bahsedildiği gibi Budizm,Taoizm,Şamanizm gibi inançlarda da cinler önemli yer tutar

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Kutsal kitaplarda cin ve periler...

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bütün inanç sistemleri cinleri dışlamaz cin gerçeğini kabul eder.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?
 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Kuran tefsircilerine göre insanların atası Adem cinlerin atası ise Cann yani iblistir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?
 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Yine verilen bilgilerde cinlerin de insanlar gibi erkek ve dişilerden oluştuğu,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  bunların erkeklerine cin dişilerine de peri dendiği söylenir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinler binlerce yıl yaşar ve onlarda evlenir,çoğalır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinler ve perilerle evlenen insanların olduğu her devirde söylenegelmiştir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinleri görüntülemek mümkünmü ? Cinleri gösteren kamera

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinleri görüntülemek mümkünmü ? Cinleri gösteren kamera.

  Kuran´ı Kerim´de ki cinlerin tarifi yapılırken 'ateşin dumansız alevinden' tanımı bizlere cinlerin ışınlar ve dalga boylarından meydana gelmiş yaratıklar olduğunu düşündürmektedir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Askeri amaçlarla geliştirilen çeşitli görüş aygıtlarının zamanla duvarların ardını bile gösterebilecek kadar geliştiği bu çağda

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  yeni keşfedilen bir cihazla cinlerin de
  görülmesinin mümkün olabileceğini düşünmek hiç te hayal perestliksayılmasa gerek

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Böyle bir cihaz yapıldıysa bu cihazı yapmayı başaranların biz cinleri görüyoruz diyerek bu muazzam bilgiyi Dünya kamu oyuna açıklaması beklenemez.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin çağırmak,cinleri görebilmek,cinlerle konuşmak,cinlerden define yeri sormak,cinler vasıtasıyla kayıp eşyaları bulmak,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  cinlerden kayıp kişilerin yerlerini tesbit etmelerini istemek,cinler vasıtasıyla gizli ya da uzakta konuşulanları duyabilmek gibi,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  çeşitli ilginç konuları içinde barındıran Firdevs-i Tavil´in 1488 yılında yazdığı Davetname adlı eser o zamanlar cin konusunun halktan saklanmak bir yana bizzat yetkili kişilerce halka açıklandığına iyi bir örnektir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Kitapta cinler ayrıntılı bir şekilde anlatılmış, cinlerin görünüşleri açıklanmış,cin ve perileri özel amaçlar için kullanma
  yolları ayrıntılı bir şekilde okuyucuya aktarılmıştır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Davetname adlı bu eserin 1703 tarihli yazmalarında ise cinlerin ve perilerin görüntüleri inceden inceye tarif edilerek sahifelerde resmedilmiştir

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin ve perilerle nerelerde karşılaşma ihtimalimiz yüksektir ?

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin ve periler her zaman,her yerde görülmez.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Özellikle ıssız ,insanların yerleşim yerlerinden uzak alanları kendilerine mekan seçerler.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Terk edilmiş metruk evler buna güzel bir örnektir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?
 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  İnsanlar nasıl evlerine tanımadıklar
  yabancı birinin girmesini hoş karşılamaz, cinler de kendi mekanları içersine giren insanlara ayn tavrı gösterirler.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin çarpması:

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  İster isteyerek,ister istem dışı olsun cinlerle karşılaşma halinde kişi cinlerin yaydığı dalga boyuna maruz kalır,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin çağırayım derken cin çarpmasına uğrayan çok sayıda insan vardır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Böyle bir niyeti olmadığı halde isteği dışında cin veya cinlerle karşılaşan kişiler de vardır elbet.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  bunun yanında cinlerin kimi zaman büründükleri dehşet verici görüntüde bu dalga boyunun yaydığı sarsıntıya ilave edilince elbette insanın ruhsal dengesinde de sarsıntılar olacaktır.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin görüldüğünde duyulan bu ani korku ve heyecan özellikle yüz felci ve psikolojik travmalara sebep olur.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Halk arasında böyle kişiler cin çarpmış,cin tutmuş,cinli,cinlere karışmış gibi ifadelerle tanımlanır

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?
 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinler neye benzer,fiziki görünümleri nasıldır ?

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinler bazen bir kedi,bazen bir keçi,bazen bir at,bazen de bir insan ya da yarı insan yarı hayvan şeklinde görülebilir

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Anlaşılan odur ki cinler
  kendilerini istedikleri şekillerde gösterebilme yeteneğine sahiptirler.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bazen korkunç bir yaratık suretinde görünen bir cin bazen de çok güzel bir peri kızı şeklinde insanın karşısına çıkabilir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  İnsanların hizmetine giren cin ve periler elbette bağlı oldukları kişilere onların hoşuna gidecek en güzel surette görünürler.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?
 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin nasıl geri gönderilir?

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinin gelişi gitmesine oranla daha kolaydır

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cini göndermek ise bir hayli zordur.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Bu işlem için sadece cesaret yeterli olmaz bilgi şarttır, bilgisiz bir kişi cinleri başına toplayabilse de geri gönderemezse hayatı kendine bir bakıma zindan eder.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cini gönderebilmek için cinin size saygı duyması,gücünüz karşısında itaat etmesi gerekir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinlerle evlilik...

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin yada Perilerle evlenen insanların varlığından tarih boyu bahsedilir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cin erkek olduğundan cinlerle kadınlar evlenir

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Cinin dişisine Peri denir.
  Perilerle de erkeklerin evlendiği söylenegelmiştir.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Eski Türk İnancında Cinler...

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  İslamiyet öncesi Türk inancında yine tek Tanrıya tapılırdı.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Erişilmez anlamında Gök Tanrı ifadesiyle adlandırılan yaratıcı insan oğluyla beraber cinleri de yaratmıştı.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Gök Tanrı inancında Cinlerin üç büyüğü vardı,

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  bunların adları çar,çur,çor idi.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Örneğin günümüzde dahi parayı çar çur etti derken,bu eski cin isimlerinden bahsederiz.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Yani cin gibi geldi ve gitti.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Tabii aniden görünüpte sonra kişiye musallat olan cinleri bu ifade dışında tutuyoruz.

 • Cinler nasıl bir görünüme sahiptirler?

  Aklım karman çorman oldu derken bir bakıma sanki cin gören kişinin o anki şaşkınlığını aklının başından gider gibi oluşunu da ifade etmezmiyiz.