Aslında o bir devlet başkanı

  • 1
  • 11
Aslında o bir devlet başkanı
Aslında o bir devlet başkanı

Papa'nın devlet başkanı olduğu Vatikan, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlettir.

  • 2
  • 11
Aslındao bir devlet başkanı
Aslındao bir devlet başkanı

Yerleşik nüfus 930 civarındadır. Yüzölçümü ise sadece 0.5 km2'dir.

Fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan bu nüfus turistlerle 1.500'ü aşmaktadır.

Çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralarla izlenmektedir.

Dünyanın yüzölçümü olarak en küçük ülkesidir. Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanır.

  • 3
  • 11
Aslındao bir devlet başkanı
Aslındao bir devlet başkanı

Devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri yasa hükmündedir. Papa, hem devlet başkanı, hem de Katolik mezhebinin ruhani lideridir.

Katolik kilisesinin genel başkanı, Vatikan Devleti'nin de başkanı olur. Papa yasama, yürütme ve yargının da başkanıdır.

Vatikan'ın, 100 kişilik İsviçre vatandaşı ve Katolik olması şart olan geleneksel giysili muhafızlardan oluşan küçük bir ordusu vardır.

  • 4
  • 11
Aslındao bir devlet başkanı
Aslındao bir devlet başkanı

İtalya'nın tarihiyle hemen hemen aynı tarihe sahip olan dünya Katolik dininin merkezi kabul edilen 0.44 km karelik alana sahiptir.

Pontificio ruhban sınıfı tarafından yönetilir. Devlet başkanı Papa'dır.1929'da İtalya Devleti'yle Kilise arasında Laterano Antlaşması antlaşması imzalandı.

Bu antlaşmayla ülkenin resmi dininin Katolik dini olduğu ve Roma'nın kutsal bir şehir olduğu ilan edildi.

  • 5
  • 11
Aslındao bir devlet başkanı
Aslındao bir devlet başkanı

Papa'nın kabul günü genellikle kışın haftada bir kez çarşamba günleri Vatikan şehrinde, yazın ise Roma'ya yaklaşık 40 km. uzaklıktaki Castel Gondolfo'da gerçekleştirilir. Bu genel kabul gününe katılmak için Prefetto della Casa Pontificia, 00120 Città del Vaticano adresinde bulunan büroya başvurmak gerekir.

Katolik dinine mensup olanların bağlı olduğu kiliseden bir yazı getirmesi istenmektedir. Papa'nın kabul gününe katılacak kadınların, uzun kollu, başı kapalı, koyu renkli veya dikkati çekmeyen sade giysilerle; erkeklerin ise koyu renkli ceket ve kravatla katılmaları gerekmektedir.