Bir de Japon eğitim sistemine bakın

  • 1
  • 15
Bir de Japon eğitim sistemine bakın
Bir de Japon eğitim sistemine bakın

Japonya'da eğitim sistemi çalışkanlık, bireyin kendisini sorgulaması ve düzenli çalışma alışkanlıklarının edinilmesinin gerekliliği üzerine kurulmuştur.

Öğrencilerin okul hayatının büyük bir kısmı dolaylı ya da dolaysız olarak ahlaki davranışların ve karakter gelişiminin öğrenilmesi sürecidir.

Okul müfredatları Japon toplumunun ve kültürünün temel değerlerinin öğretilmesine adanmıştır.

Aynı zamanda Japon öğrencilerin akademik başarıları uluslar arası standartların çok üzerindedir.


  • 2
  • 15
Bir de Japon eğitim sistemine bakın
Bir de Japon eğitim sistemine bakın

"Sasumata" gerçeği ve okul güvenliği Japonya gibi son derece güvenilir bir ülkede dahi okullar baskınlara, izinsiz girişlere, kavgalara, vs. karşı kendini korumak zorundadır.

  • 3
  • 15
Bir de Japon eğitim sistemine bakın
Bir de Japon eğitim sistemine bakın

Japonya'da ulusal bütçenin %12'si eğitime ayrılırken %7,7'si askeri harcamalara ayrılmaktadır.

Japonya'da okur-yazarlık oranı % 99'dur.

İlkokul düzeyinde bir öğretmene ortalama 25 öğrenci, orta öğretimde 18 öğrenci, yüksek öğretimde 11 öğrenci düşmektedir.

  • 4
  • 15
Bir de Japon eğitim sistemine bakın
Bir de Japon eğitim sistemine bakın

Japonya'da zorunlu eğitim 9 yıldır. Bunun ilk 6 yılı ilkokul, son 3 yılı da orta okuldur.

Zorunlu eğitim 6-15 yaş arasındaki çocukları kapsar ve devlet okullarında parasızdır.

Okullaşma oranları okul öncesinde % 65, ilkokulda %99,9 , ortaokulda % 99 , lisede %92 ve yüksek öğretimde %39' dur.

  • 5
  • 15
Bir de Japon eğitim sistemine bakın
Bir de Japon eğitim sistemine bakın

Japonya'da 6 yaşını dolduran her çocuk 6 yıl süren ilkokula başlar.

İlkokul zorunlu ve parasızdır. İlkokulun amacı, işbirliği ruhunu, bölgesel ve ulusal gelenek bilgisini, uluslararası anlayış ruhunu, matematik, dil ve bilim yeteneğini, müzik, sanat ve edebiyata olan ilgiyi geliştirmek ve kazandırmaktır.