Okulda görmediğiniz haritalar

  • 1
  • 45
Okulda görmediğiniz haritalar
Okulda görmediğiniz haritalar

Haritalar dünyayı anlamak için bir araç. Ancak bu haritaların hiçbiri okul sıralarında rastladıklarımızdan değil.

Bu haritada, Türkler'in diğer Avrupa toplumları hakkında sahip olduğu genel fikirler gösterilmektedir.

İşte Türkler'in 33 Avrupa ülkesi hakkında sahip olduğu şaşırtıcı ön yargılar.

  • 2
  • 45
Okulda görmediğiniz haritalar
Okulda görmediğiniz haritalar

Bulgaristan = Bipolar Komşumuz

  • 3
  • 45
Okulda görmediğiniz haritalar
Okulda görmediğiniz haritalar

Yunanistan = Alçaklar

  • 4
  • 45
Okulda görmediğiniz haritalar
Okulda görmediğiniz haritalar

Karadağ = Mafyanın İni

  • 5
  • 45
Okulda görmediğiniz haritalar
Okulda görmediğiniz haritalar

Romanya = Çingene Ülkesi