Tarih sahnesinden silinen uygarlıklar

    Giriş Tarihi: 23.10.2014 11:20
    • Yaptıkları zulümlerin yanlarına kalacağını düşünmüşlerdi

      Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Tevbe Suresi, 70)