Yemen neden karıştı?

 • 1
 • 20
Yemen neden karıştı?
Yemen neden karıştı?

Savaş Eğilmez, Yemen'deki iç savaşa 10 ülkenin katılmasının sebebini, "Yemen'in İran kontrolüne girme tehlikesi" olarak yorumladı.

 • 2
 • 20
Yemen neden karıştı?
Yemen neden karıştı?

Yemen, hakkında bilgi veren Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Savaş Eğilmez, "Mekke'yi dünyanın merkezi kabul eden İslâm coğrafyacıları, Kâbe'nin güneyinde (sağında-yamin) kalan bu ülkeye Yemen adını vermişlerdir.

 • 3
 • 20
Yemen neden karıştı?
Yemen neden karıştı?

Tarihi süreçte, bölge yerel kabilelerin hakimiyetleriyle beraber Emevi, Abbasi, Eyyübi, Memluk, Osmanlı, İngiliz yönetimleri altında kaldı.

 • 4
 • 20
Yemen neden karıştı?
Yemen neden karıştı?

Bugün ülkenin nüfusu yaklaşık 25 milyon kişiden oluşmaktadır. Nüfusun yüzde 99'unu oluşturan Müslümanların, yüzde 35'ini Şiiler, yüzde 65'ini de Sünniler oluşturmaktadır. Yemen'de yıllardır devam eden mezhep farklılıklarına dayalı karışıklıklar, bugün ülkeler arası bir çatışmaya dönüştü.

 • 5
 • 20
Yemen neden karıştı?
Yemen neden karıştı?

Yemen'de İran tarafından desteklenen Husi adı verilen Şii mensupları, diğerleriyle yani Sünnilerle çatışıyorlar.

 • 6
 • 20
Yemen neden karıştı?
Yemen neden karıştı?

Çatışan gruplar arasında El Kaide ve DAİŞ de var" dedi.

 • 7
 • 20
Yemen neden karıştı?
Yemen neden karıştı?

MEZHEP FARKI VE PETROL

"Aslında Yemen'deki mücadelenin görünen tarafı mezhep farklılıkları.