Lübnanlı ressam Osmanlı geleneği ve Sufiliği taşa nakşediyor

    Giriş Tarihi: 10.11.2016 12:30
    • Lübnanlı sanatçı Ba'yun taş üzerine çizdiği hüsnühat ve resmettiği tarihi ve dini sembollerle Osmanlı geleneği ve Sufiliğin izlerini günümüze taşıyor