Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kanserde kişiye özel tedavi

 • 1
 • 14
Kanserde kişiye özel tedavi
Kanserde kişiye özel tedavi

Kişiye özel genetik testler giderek yaygınlaşıyor. Hızla gelişen bu teknoloji ile özellikle kanserde hedefe yönelik tedavinin başarısı önemli oranda artıyor.

Kanserin yaygın bir hastalık olduğunu belirten Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Yaman Sağlam, " Bazı kanser türleri ile genler arasında ilişki olduğu kanıtlandı.

 • 2
 • 14
Kanserde kişiye özel tedavi
Kanserde kişiye özel tedavi

Özellikle ailesinde kanser vakası görülmüş kişilerin genetik yatkınlığının araştırılması gerekiyor. Tanı konulduktan sonra yapılan genetik testler ise uygulanacak en doğru tedavinin seçilmesine yardımcı oluyor" dedi ve şu bilgileri verdi:

 • 3
 • 14
Kanserde kişiye özel tedavi
Kanserde kişiye özel tedavi

Kanser en sık görülen ve en ağır seyreden hastalıklardan biridir ve ölümlerin yüzde 20'sinden fazlasından sorumludur. Bazen hiç belirti vermezken her organ ve dokudan kök alabilir. Aslında kanserlerin yüzde 80'ini erken tanı ve önleyici tedavi ile kurtarmak mümkün. Bu anlamda genetik testler, onkolojide hedefe yönelik tedavinin başarısını önemli oranda arttırıyor.

 • 4
 • 14
Kanserde kişiye özel tedavi
Kanserde kişiye özel tedavi

Birçok kanser tedavisinde büyük avantajlar sağlayan bu testler sayesinde çok sayıda hastayı aynı anda birçok gen açısından taramak mümkün hale gelebiliyor. Etkin tedavi konusunda önemli bilgiler sağlayan genetik testler artık piyasada mevcut. Hastadan tümörlü doku örneğini alıp çeşitli testlerle genetik profiline bakıyoruz. Bundan sonra hastanın kemoterapi tedavisi alıp alamayacağı konusunda bilgi elde ediyoruz.

 • 5
 • 14
Kanserde kişiye özel tedavi
Kanserde kişiye özel tedavi

Bu, hastaların ileriye dönük olarak nüks riski nedir, hasta neo adjuvan tedavi alsın mı almasın mı?' sorularına yanıt alıyoruz. Her hastada sonuç vermese de bazı tür kanserlerde önemli oranda ön bilgi sağlıyor. Böylece tedavinin hangi hastada daha başarılı olabileceğine dair öngörü sahibi olmayı mümkün kılıyor. Bu tür genetik çalışmaları yapmadan bütün hastalara kemoterapi verildiğinde, bazıları bundan fayda görürken diğerleri görmüyor. Genetik testler sayesinde hem gereksiz tedavi engellenmiş hem de tedavi maliyetleri azaltılmış olacaktır.

 • 6
 • 14
Kanserde kişiye özel tedavi
Kanserde kişiye özel tedavi

TESTLER ARTIK YAYGIN KULLANILIYOR
Birçok kişi, kanserin insanlarda rasgele oluştuğuna inanıyor ama bu her zaman için doğru değildir. Kalıtsal veya genetik faktörler bireyin kanser olma riskini artırır. Kanser tanısı almış bireylerin yaklaşık yüzde 10'u kalıtsal geçişle kansere yakalanmaktadır. Kalıtsal kanser, kansere yatkınlık sağlayan genetik bilgilerdeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

 • 7
 • 14
Kanserde kişiye özel tedavi
Kanserde kişiye özel tedavi

Son yıllarda moleküler teknolojiler ile ilgili çok sayıda araştırmanın yanı sıra genetik testlerin kanser tedavisinde kullanımı konusunda ABD'de önemli atılımlar yapıldı. Çünkü kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar uygun olmayan hastada hiç yarar sağlamayabiliyor. Dolayısıyla genetik testlerle tedavi etkinliği belirlenir hale geldi. İlerleyen zamanlarda kullanımının yaygın olmasını bekliyoruz.