Editörün seçtiği 10 köşe yazısından…

  Giriş Tarihi: 10.02.2016 10:00
  • Türkiye'nin artık Gürcistan ve Ermenistan'la sınırı var, Rusya'yla değil. Yani tarihe karışan SSCB devletiyle sınırımız kendiliğinden ortadan kalkmış Nedir? Bunlar eski alışkanlıklarıyla Gürcüler ve Ermeniler "adına" mı karar veriyorlar yoksa onları kışkırtıp üzerimize mi saldırtmak istiyorlar? Eğer Stalin gibi Kars ve Ardahan'ı geri istiyorlarsa önce o batık imparatorluğu yeniden kurmaları gerekecektir. Şu anda 1921 Antlaşması'nın feshedilmesinin, 1699 tarihli Osmanlı-Avusturya Antlaşması'nın yani ünlü Karlofça'nın feshinden daha fazla ciddiye alınır bir yanı yoktur. Bu da bize, Rus komünistlerinin "hâlâ nerelerde otladıklarını" göstermesi bakımından ilginçtir.
   Bizimkiler daha başka yerlerde, örneğin Emek Sineması'nın kapısında tepişiyorlar da... Fakat vesile oldu, iyi oldu, bazı şeyleri yeniden hatırladık.
   Neleri mi? Ankara yönetiminin "Kafkasya'yı bolşeviklere terkedip" Lenin'le dostluk ve yardım anlaşması yapmasının tarihi, 16 Mart 1921... Fransa'yla barış yapmasının tarihi de 20 Ekim 1921... Yani Yunan ordusu daha Eskişehir- Kütahya üzerinden Sakarya'ya yürümeden önce Ruslar'la anlaşma sağlanmış, Yunan ordusu Sakarya'da duvara çarptıktan hemen sonra da Fransızlar'la. İtalya'nın Anadolu'dan tek kurşun atmadan çekilmesi de hemen hemen aynı sıralar... Buna karar vermesi daha da önce...
   Hani biz "yedi düvele" karşı savaşmıştık yahu? Düvellerden biri bütün gücüyle arkamızda, ikisi elini yıkayıp çekilmiş. Amerika desen zaten hiç bulaşmamış.
   Şimdi birtakım Rus ahmakları antlaşmayı feshedip acaba bize altın mı göndermeyecekler, top mu göndermeyecekler? Ancak "turist" göndermezler, onun da yerine yenisi bulunur, bu işten en çok zamparalarımız zarar görürler. Esnafa da devlete de bir şey olmaz.

   Engin Ardıç/Sabah