Krizlerin kuruluşu: AFAD

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 17 Haziran 2009'da kuruldu. AFAD; Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü kurumlarını tek çatı altına toplanmış ve 2009'da tek bir isim ile kuruluş adı resmi gazete de yayınlanmıştır.

  Başbakanlık'a bağlı olarak çalışmaktadır.

  Kurumun temel görev ve amacı; Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek.

  Her ilde; il Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri bulunmaktadır.

  Şu an AFAD başkanlığı görev ve yetkilerini Başbakan adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yönetmektir.


  AFAD' ın politikası 'risk yönetimi' olarak belirlenmiştir. Bu model, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek şekilde hareket etmek için planlanmıştır.

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur. Fakat afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Kurulduğu günden bu yana ülkemizde yaşanan Elazığ, Simav ve Van depremlerinde aktif görev yaptı ve deprem sonrası yürüttüğü iyileştirme politikaları ile afetzedelere düzenli yardımlar yapar.

  Antalya, Samsun ve Sinop'ta yaşanan sel felaketlerinde birçok önemli önemli adıma imza atmıştır.


  Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan AFAD, başta Haiti, Japonya, Şili, Myanmar olmak üzere birçok ülkeye yardım elini uzatmıştır.

  Libya, Tunus, Mısır ve Suriye gibi ülkelerde yaşayan iç kırışıklıklarda mağdur olarak insanlara yardım operasyonlarını başarıyla yapmıştır.


  Giriş Tarihi: 07.12.2014 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2014 13:58
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 17 Haziran 2009'da kuruldu. AFAD; Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü kurumlarını tek çatı altına toplanmış ve 2009'da tek bir isim ile kuruluş adı resmi gazete de yayınlanmıştır.