Tarihin akışını değiştiren 20 an

    Giriş Tarihi: 09.10.2014 10:26 Güncelleme Tarihi: 09.10.2014 10:27
    • 1899 / Boksör Ayaklanması

      Boksör Ayaklanması ya da Boksör Hareketi, Batı'nın 19. yüzyılda Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan bir ayaklanmadır. Tüm yabancıların ülkeden çıkartılması hedeflenmiştir. 1899 yılı Kasım ayında başlamış 7 Eylül 1901'de sona ermiştir. Ayaklanma ve ayaklanmanın bastırılması sırasında binlerce asi, yabancı ve alt sınıfa ait Çinli hayatını kaybetmiştir.