Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Akıllı insanlar neden çuvallar?

 • 1
 • 14
Akıllı insanlar neden çuvallar?
Akıllı insanlar neden çuvallar?

Robert J. Sternberg, 1994 yılında yayınlanan "In Search of Human Mind" isimli kitabında bu sorunun yanıtlarını şöyle vermiş:

1. Motivasyon Eksikliği

Motivasyon başarı ile başarızlık arasındaki en önemli etkenlerden biri. Sterling burada 'dışsal ve içsel' olmak üzere iki tür motivasyondan söz ediyor. Dışsal motivasyon, içsel olana görece kısa sürüyormuş. Sterling'e göre: daha istikrarlı bir performans için kişinin içsel motivasyonunun kuvvetli olması şartmış

 • 2
 • 14
Akıllı insanlar neden çuvallar?
Akıllı insanlar neden çuvallar?

2. Ani Dürtüleri Kontrol Eksikliği

Kişinin yüksek performansa ulaşması önünde en önemli engellerden birisi de, odaklandığı konudan uzaklaşmasını sağlayacak dürtülere kapılmasıymış. Kişinin sürekli aklına ilk gelen şeyi yaparak önceliklerini unutması ve bunu alışkanlık haline getirmesi; istenilen başarının bir türlü gelmemesinde birincil bir nedenlerinden birisiymiş.

 • 3
 • 14
Akıllı insanlar neden çuvallar?
Akıllı insanlar neden çuvallar?

3. Azim ve Vazgeçmeme Özelliğinden Mahrum Olmak

Bazı insanlar başladıkları bir işten çok çabuk sıkılarak ya da zorluklarından dolayı bırakma huylarından dolayı diğerlerinin ulaştığı mertebelere ulaşamıyorlarmış. Oysa, kararlı kişiler ancak sonuç alamayacaklarını kesin olarak gördükleri zaman vazgeçiyorlarmış uğraştıkları işlerden.

 • 4
 • 14
Akıllı insanlar neden çuvallar?
Akıllı insanlar neden çuvallar?

4. Yanlış yetenekleri kullanmak

Bazı yetenekli kişiler de görevlendirdikleri işleri yerine getirirken, o işe uygun olanı yeteneklerini kullanmadıkları için başarılı olamıyorlarmış.

 • 5
 • 14
Akıllı insanlar neden çuvallar?
Akıllı insanlar neden çuvallar?

5. Sonuca Yeterince Odaklanamamak

Kimi insanlar, bir faaliyetin yapılması ile ortaya çıkacak sonuçtan ziyade sürecin kendisine daha çok odaklandıkları ve hatta bu süreç hakkında endişelendikleri için, başarıya ulaşabilecekleri halde ulaşamazlarmış

 • 6
 • 14
Akıllı insanlar neden çuvallar?
Akıllı insanlar neden çuvallar?

6. Başladığı İşi Bitirememek Alışkanlığı

Bazı kimseler, bir işi hiçbir zaman bir sonuca ulaştıramayacak gibi görünürlermiş. Bunun sebebi ise, o iş bittikten sonra ne yapacaklarını bilememeleri veya üzerinde çalıştıkları şeyin detayları içinde aşırı derecede boğulmak olabilirmiş

 • 7
 • 14
Akıllı insanlar neden çuvallar?
Akıllı insanlar neden çuvallar?

7. Kendine Fazlaca Acımak

Bazı insanlar karşılaştıkları bir sorunu çözmeye harcadıkları zamandan kat be kat fazlasını kendilerine acımakla geçirirlermiş. Böylelikle istenilen başarı bir türlü elde edilemezmiş.