Alzheimer belirtileri

  • 1
  • 69
Alzheimer belirtileri
Alzheimer belirtileri

Alzheimer hastalığı hafızayı ve beynin diğer önemli fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen, zamanla gelişen ve ilerleyici bir hastalıktır.

  • 2
  • 69
Alzheimer belirtileri
Alzheimer belirtileri

Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte bilim adamları Alzheimer hastalığının kişinin genetik özellikleri, hayat tarzı ve çevresel faktörlerin karışımıyla oluştuğuna inanmaktadır.

  • 3
  • 69
Alzheimer belirtileri
Alzheimer belirtileri

İlerlemiş yaş, ailede bunama veya Alzheimer vakalarının olması, ağır kafa travmaları, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi bazı sağlık koşullarının da Alzheimer riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

  • 4
  • 69
Alzheimer belirtileri
Alzheimer belirtileri

Hastalık beyin hücrelerinde tahribata yol açarak ilerler.

  • 5
  • 69
Alzheimer belirtileri
Alzheimer belirtileri

Zaman içinde etkilenen beyin hücresi sayısı arttıkça beyin hacmen küçülür.