Develerin hayrete düşüren özellikleri

    Giriş Tarihi: 05.11.2015 10:09
    • "Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Göğe, nasıl yükseltildi? Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu? Yere; nasıl yayılıp-döşendi? Artık sen, öğüt verip -hatırlat. Sen, yalnızca öğüt verici bir hatırlatıcısın."
      (Gaşiye Suresi, 17-21)