Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul tarihindeki salgınlar

 • 1
 • 20
İstanbul tarihindeki salgınlar
İstanbul tarihindeki salgınlar

Tarih boyunca İstanbul'da yaşanmış büyük salgınlar. Öyle salgınlar, hastalıklar geçirmiş ki bu şehir kimisi savaşlardan bile çok can almış...

1970 yılı Ekim ayı içinde İstanbul un Sağmalcılar bölgesinde başgösteren ve daha sonra çevreye yayılarak bir kısım vatandaşlarımızın ölümüne yol açan kolera salgınından önce de İstanbul da çeşitli tarihlerde büyük salgınlarlar görülmüştür.

 • 2
 • 20
İstanbul tarihindeki salgınlar
İstanbul tarihindeki salgınlar
Özellikle veba, kolera ve çiçek salgınları bugünkü anlamda modern tıbbın henüz gerçekleşmediği çağlarda İstanbul'u kasıp kavurmuş, aylarca süren mücadelelerden sonra ancak önlenebilmişti.
 • 3
 • 20
İstanbul tarihindeki salgınlar
İstanbul tarihindeki salgınlar
İstanbul tarihinde fetihten sonra ilk büyük salgın 1591 yılında görülen veba salgınıdır. Bu yılın Ekim ayı içinde başlayan ve hangi semtten çıktığı kesin olarak bilinmeyen salgın, büyük bir hızla İstanbul u sararak günlük yaşayışı altüst etmiş, hastalıktan ölenlerin sayısının günde 500 ü aşması üzerine devrin padişahı III. Murat sarayı terkederek Edirne ye gitmişti.
 • 4
 • 20
İstanbul tarihindeki salgınlar
İstanbul tarihindeki salgınlar
Hastalık korkusuyla esnaf dükkanlarını açmadığından halk açlık tehlikesiyle karşılaşmış ve bu durum salgının önü alınıncaya kadar 6 ay süreyle böyle devam edip gitmişti.
 • 5
 • 20
İstanbul tarihindeki salgınlar
İstanbul tarihindeki salgınlar
1625 yılında görülen ikinci büyük veba salgını da İstanbul'lulara günlerce korkulu anlar yaşattı. Bayrampaşa vebası adıyla tarihe geçen bu salgın da ölü sayısı bakımından ilkinden daha büyük kayba yol açmıştı. Hastalık başlangıçta ağır seyrederken, daha sonra birden hızlı yayılmağa başlamış, ölü sayısının günde bini bulması üzerine paniğe kapılan İstanbul halkı toplu halde Okmeydanı'nda duaya çıkmıştı.
 • 6
 • 20
İstanbul tarihindeki salgınlar
İstanbul tarihindeki salgınlar
Ancak temizlik şartlarının pek gözetilmediği o devirlerde alınan tedbirler kifayetsiz olduğundan hastalık iki ay süreyle bu hızla devam etmiş, ölü sayısı her geçen gün biraz daha artmıştı. Kesin bir rakam verilememekle beraber bu salgında ölenlerin sayısının onbini bulduğu sanılmaktadır.
 • 7
 • 20
İstanbul tarihindeki salgınlar
İstanbul tarihindeki salgınlar
İstanbul tarihinde en fazla görülen hastalık sıfatını taşıyan veba bu tarihten sonra da sık sık kısa aralıklarla salgın halinde şehre yayılmıştır. Bunlar arasında 1650 ve 1655 salgınları önemlidir. Bu iki salgından sonra İstanbul 19.asrın başlarına kadar hastalık bakımından sakin bir devreye girmiş, bir iki küçük salgın bir yana bırakılırsa İstanbullular yüzyılı aşkın bir süre hastalık yüzü görmemişlerdir.