Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler

 • 1
 • 19
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul'un en çok ziyaret edilen 100 türbesini bir kitapta topladı. Önemli şahsiyetlere ait türbelerle ilgili geniş bilgilere yer verilen kitapta, İstanbul'da en çok ziyaret edilen türbenin Eyüp Sultan Türbesi olduğu belirtiliyor.

 • 2
 • 19
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., özellikle ramazan ayında ve bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul'un 100 meşhur türbesini bir kitapta topladı.

 • 3
 • 19
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler

İstanbul'da bulunan beş yüzü aşkın türbeden seçilenler arasında, İstanbul kuşatması sırasında şehit olan Ebu Eyyüb el-Ensari Türbesi, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed Türbesi, kanunlara bağlılığıyla bilinen Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, İstanbul'a çok sayıda vakıf eser bırakan Hürrem Sultan Türbesi, mimaride yeni bir çığır açan Mimar Sinan Türbesi, İznik çinileriyle bezenmiş I. Ahmed Türbesi, Vefa semtinin isim babası olan Ebul Vefa Hazretleri'nin Türbesi, İstanbul velilerinden Aziz Mahmud Hüdai Türbesi, Osmanlı'nın fethine öncülük etmiş dervişlerden Karaca Ahmed Türbesi bulunuyor.

 • 4
 • 19
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler

İSTANBUL'DA İZ BIRAKANLARIN SON DURAKLARI

İstanbul'un 100 Türbesi adlı kitapta yer alan türbeler, Sur içi (Fatih), Eyüp, Beyoğlu-Beşiktaş ve Üsküdar olmak üzere dört başlık altında toplandı. Bu başlıklar altında İstanbul'da iz bırakmış padişahlara, hanedan mensuplarına, velilere ve devlet adamlarına ait türbelerin tarihçeleri, plan düzenlemeleri, biçim ve süsleme özellikleri anlatılıyor.

 • 5
 • 19
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler

EYÜP SULTAN TÜRBESİ

İstanbul'da en çok ziyaret edilen ve hatırasına en çok hürmet edilen türbe, Eyüp Sultan Türbesi'dir. Türk toplum ve devlet hayatında tarih boyunca büyük yeri ve önemi olmuştur. Zira Osmanlı padişahları tahta çıkışlarında Eyüp Sultan'da kılıç kuşanmışlardır. Öyle ki, Eyüp Sultan'a yakın gömülmek bile kutsal bir amaç olmuştur. Bu gün de, Türkiye'de en çok ziyaret edilen türbe, Eyüp Sultan Türbesi'dir.

 • 6
 • 19
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler

Fatih Sultan Mehmet, İtalya seferine çıkmak için hazırlıklarını yapmış, seferden kimse şüphelenmesin diye ordugâhını Gebze'de kurmuştu. O sırada Fatih'in özel doktoru padişaha her gün azar azar zehir veriyordu. Dozu gittikçe artırılan zehirle padişahın ciğerleri parçalanmış, İtalya seferi öncesi kurulan ordugâhta, 3 Mayıs 1481'de ölmüştü. Ölüm haberi, ordunun morali bozulmasın diye gizlendi.

 • 7
 • 19
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler
İstanbul’da en çok ziyaret edilen türbeler

Fatih'in oğulları Şehzade Bayezıd ve Cem'in ordugâha varması beklendi. İlk gelen Bayezid oldu. Naaşı oğlu nezaretinde İstanbul'a nakledildi. 21 Mayıs 1481'de de Fatih Camii'nin güneyindeki avluya defnedildi. Ondan sonra gelen Osmanlı sultanları, Eyüp'te kılıç kuşandıktan sonra Fatih'in türbesini ziyaret ettiler. Fatih'in ölümünün ardından Papa, tüm kilise çanlarını üç gün boyunca çaldırmıştı.