İstanbul’un kara günü!

    Giriş Tarihi: 16.03.2016 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.03.2016 11:45
    • Fransız General D'Esperey İstanbul'a Roma İmparatoru gibi girmişti!

      İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasından hemen sonra antlaşma gereğince 13 Kasım 1918'de İstanbul'u fiilen işgal etmişlerdi. 16 Mart 1920'deki ikinci ve sert işgal dalgası tam bir gözdağı niteliğinde idi. Bu işgal sırasında İngiliz askerleri Şehzadebaşında ki Mızıka Karakolunu basmışlar, askerleri süngülemişler, resmi daireleri işgal etmişler ve Meclis-i Mebusan milletvekillerinden bir kısmını tutuklayıp Malta Adasına sürgün etmişlerdi.