İşte 114 surenin anlamı

  • 1
  • 115
İşte 114 surenin anlamı
İşte 114 surenin anlamı

Kuran'daki sure isimleri ne anlama geliyor biliyor musunuz? Merakınızı gidermek için mutlaka okuyun…

  • 2
  • 115
İşte 114 surenin anlamı
İşte 114 surenin anlamı

1. Fatiha Suresi:

Bir şeyin başlangıcı anlamına gelir(açan-anahtar). Surenin bir diğer adı da Hamd Suresi olup 7 ayetten meydana gelmektedir.

  • 3
  • 115
İşte 114 surenin anlamı
İşte 114 surenin anlamı

2. Bakara Suresi:

"Sığır, İnek" anlamına gelir. Adını 67-71. Ayetlerde Yahudilere kesilmesi emredilen sığırdan alır. Kur'an-ı Kerimin en uzun suresi olup 286 ayettir. Resulullah (s.a.v) Bakara suresi için "Kur'an-ın Çadırı" demiştir.

  • 4
  • 115
İşte 114 surenin anlamı
İşte 114 surenin anlamı

3. Ali-İmran Suresi:

"İmran'ın ailesi" anlamına gelmektedir. 34-37. Ayetlerde Adı geçen İmran, Hz. Meryem'in babasıdır. Ali-İmran suresi 200 ayettir.

  • 5
  • 115
İşte 114 surenin anlamı
İşte 114 surenin anlamı

4. Nisa Suresi:

"Kadınlar" anlamına gelir. 176 ayettir.