İyi bir müslüman nasıl olmalı?

    Giriş Tarihi: 15.04.2016 10:47
    • Önce, her şeye kâdir olan Allah'ın varlığını ve onun vasıflarının bizim tahayyülümüzün ötesinde olduğunu kabul et. - O, her şeye gücü yetendir.