Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?

  • 1
  • 24
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?

Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. İşte Kadir Gecesi'nde okunması gereken dua...

BİSMİLLAHİ'R-RAHMANİ'R-RAHîM
Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

  • 2
  • 24
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?

Allahım, Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

  • 3
  • 24
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?

Allahım, Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi!

  • 4
  • 24
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?

Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!

  • 5
  • 24
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?
Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz?

Allahım, Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!