Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar

  • 1
  • 28
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar

Kuran-ı Kerim'de ismi geçen bazı hayvanlar...

KOYUN - "(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin." (el-En'am / 143)

  • 2
  • 28
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar

ARI - Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin." (en-Nahl / 68

  • 3
  • 28
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar

ASLAN - "Aslandan kaçmaktalar." (Müddessir / 51)

  • 4
  • 28
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar

AT - "Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır." (Al-i İmran / 14)

  • 5
  • 28
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar

BILDIRCIN - "Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve 'Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz' (dedik). Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı." (el-Bakara / 57) "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik." (TA-HA / 80)