Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Mevlânâ ve Şeb-i Arus

 • 1
 • 36
Mevlânâ ve Şeb-i Arus
Mevlânâ ve Şeb-i Arus

Mevlana'nın 741. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, 7 Aralık'ta Kandil Uyandırma Merasimi, Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü, sema töreni ve Gülbang duası ile başlıyor.

Konya'da çok sayıda kurum ve kuruluşun işbirliğiyle bu yıl "Feyizler, safalar ziyade ola..." temasıyla gerçekleştirilecek törenler, Mevlana Celaleddin Rumi ile Şemsi Tebrizi'nin buluştuğu Alaaddin Tepesi yakınlarındaki kandilin uyandırılması ile başlayacak.

Mevlana'nın yaşamı

1207'de Belh'te doğan Hazret-i Mevlânâ, 1273'te Konya'da ebediyete göçtü. Soyu baba tarafından Hazret-i Ebû Bekir-i Sıddîk'a (ra) dayanır. Anne tarafından da seyyiddir. İlk tahsilini babası Sultanu'l-Ulemâ Muhammed Bahaüddin Veled'den aldı.

 • 2
 • 36
Mevlânâ ve Şeb-i Arus
Mevlânâ ve Şeb-i Arus

Belh'ten babasıyla birlikte ayrıldığında beş yaşındaydı. Âilesiyle birlikte Nişâbûr, Bağdat, Hicaz, Şam ve Anadolu'nun muhtelif şehirlerine gitti. Nişâbur'da bulundukları sırada Feridüddin-i Attar Hazretleri iltifat etmiş ve "Bu çocukta bir nûr-u İlâhî var.

 • 3
 • 36
Mevlânâ ve Şeb-i Arus
Mevlânâ ve Şeb-i Arus

İstidâdı fevkalâde" diyerek meşhur eseri Mantıku't-Tayr'ın bir nüshasını kendisine hediye etmiştir. Şam'da bulunduğu sırada Muhyiddîn-i Arabî ile, Şeyh Sadeddin-i Hamevî ile, Osman Rûmî ile, Mevlânâ Kemâleddin bin Adîm ile görüştü ve ders aldı.

 • 4
 • 36
Mevlânâ ve Şeb-i Arus
Mevlânâ ve Şeb-i Arus

Hazret-i Mevlânâ âilesiyle birlikte yedi sene Karaman'da ikamet etti. Fakat sonradan Konya hükümdârı Alaüddin Selçukî'nin dâveti üzerine Konya'ya gitti ve buraya yerleşti.

 • 5
 • 36
Mevlânâ ve Şeb-i Arus
Mevlânâ ve Şeb-i Arus

Tefsîr, Hadîs, Fıkıh, Mantık, Usûl, Meânî, Edebiyat, Matematik, Fen, Tıp gibi pek çok zâhirî ilimleri okudu ve her birinde uzmanlaştı. Babasının ölümünden sonra ders okutmaya başladıysa da, mânevî ve ledünnî ilimleri almak üzere babasının işâretiyle Seyyid Burhâneddin Tirmizî'nin nezdinde riyâzete ve enfüsî mücâhedeye başladı.

 • 6
 • 36
Mevlânâ ve Şeb-i Arus
Mevlânâ ve Şeb-i Arus

Seyyit Burhaneddin Tirmizî'den dokuz sene mânevî ilimler tahsil etti. Tasavvufta yüksek makamlara ulaştı. Kalben yükseldi; fakat akıl ayağını da bırakmadı.

 • 7
 • 36
Mevlânâ ve Şeb-i Arus
Mevlânâ ve Şeb-i Arus

Hocasının Kayseri'ye gitmesi üzerine Konya'da talebe yetiştirmeye başladı. Binlerce talebeye ilim öğretti.