Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Padişahların en ünlü sözleri

 • 1
 • 34
Padişahların en ünlü sözleri
Padişahların en ünlü sözleri

Dans, ilk defa Kanuni Sultan Süleyman’ın devrine denk gelen dönemde, Fransa’da yapılmaya başlanır. Bunu duyan kanuni Fransa imparatoruna bir mektup yazar. O mektupta aynen şöyle demektedir:

 • 2
 • 34
Padişahların en ünlü sözleri
Padişahların en ünlü sözleri

- Ey Fransa Kralı Fransuva! Sefir-i Kebirimden aldığım mazhara göre malumatım oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele-İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun. İş bu Name-i Humayunumun eline vusulünden itibaren bu mel'anet rezalete son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum.

Kanuni’nin bu mektubundan sonra Fransa’da yüz sene dans yapılmaz.

 • 3
 • 34
Padişahların en ünlü sözleri
Padişahların en ünlü sözleri

FATİH SULTAN MEHMET

Sultan Mehmet 12 yaşına geldiğinde babası Sultan Murat oğluna tahti bırakıp Manisa'ya inzivaya çekilir.Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanlı tahtında bir çocuk olduğu için Haçlı ordusu toplayıp Osmanlının üzerine saldırmaya karar verir. Bu olayı haber alan Sultan Mehmet babasını çağırır fakat babası artık sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan Mehmet babasına şu tarihi mesajı yollar:

Baba, eğer Padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz, yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.

 • 4
 • 34
Padişahların en ünlü sözleri
Padişahların en ünlü sözleri

Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçmiş diğer özlü sözleri ise şöyle...

İmparatorunuza söyleyin. Şimdi ki Osmanlı Padişahı öncekilere benzemez. Benim gücümün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.

Ya ben Bizans'ı alırım; ya da Bizans beni.

 • 5
 • 34
Padişahların en ünlü sözleri
Padişahların en ünlü sözleri

Fatih olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdim...

 • 6
 • 34
Padişahların en ünlü sözleri
Padişahların en ünlü sözleri

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım.

 • 7
 • 34
Padişahların en ünlü sözleri
Padişahların en ünlü sözleri

Bu dünya ölümlüdür. Her fani gibi bende ölümü tadacağım.