Görevden alınan kamu görevlilerine uygulanacaklar!

Giriş Tarihi: 24.7.2016 01:25
Görevden alınan kamu görevlilerine uygulanacaklar!

İlk OHAL Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yayımlanan kararnameye göre görevden alınan kamu görevlileri için alınacak tedbirler...

YARGI MENSUPLARI

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca;

Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca;

Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca;

Hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında,

Başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

Görevlerine son verilenlerin ruhsatları ve hususi damgalı ları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek.

BİR DAHA KAMU HİZMETİNDE İSTİHDAM EDİLEMEYECEKLER

Kararnameye göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının inhası, Milli Savunma Bakanının onayıyla;

Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'na tabi personel Jandarma Genel Komutanının teklifi, İçişleri Bakanının onayıyla; Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na tabi personel Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayıyla;

Milli Savunma Bakanına bağlı personel Bakanın onayıyla;

Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personel, YÖK Başkanının teklifi üzerine kurulun kararıyla;

Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayıyla kamu görevinden çıkarılacak.

ATAMAYA YETKİLİ AMİRİN ONAYI YETERLİ OLACAK

Memurlar ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri ve daire başkanları ile hakim ve savcılar hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve (işçi dahil) statüde istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine, bakan onayıyla; bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılacak.

BİR DAHA KAMU HİZMETİNDE GÖREVLENDİRİLMEYECEKLER

Görevine son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu hükümler uygulanacak.

GÖREVİNE SON VERİLENLER ÖZEL GÜVENLİKÇİ OLAMAYACAK

Görevlerine son verilenlerin, silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

PASAPORTLAR İPTAL EDİLECEK

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirilecek. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

İLK OHAL KARARNAMESİ YAYIMLANDI

OHAL'E MECLİS'TEN VİZE

OHAL'DEN KORKMASI GEREKEN DARBECİLER

ARKADAŞINA GÖNDER
Görevden alınan kamu görevlilerine uygulanacaklar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz