ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET (ADESE)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 337.934.445
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.408.612
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 34.361.556
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.813.294
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.548.262
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 152.987.377
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 152.745.176
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 242.201
Türev Araçlar 0
Stoklar 125.327.927
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.790.750
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 58.223
ARA TOPLAM 337.934.445
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 644.943.230
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.919.689
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.919.689
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 384.318.026
Maddi Duran Varlıklar 190.774.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 561.969
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 528.316
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 56.063.852
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 56.017.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 46.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.131.742
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 982.877.675
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 353.149.275
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.718.389
- Banka Kredileri 22.150.667
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.942.687
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 184.502.174
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.347.522
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 155.154.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.423.501
Diğer Borçlar 37.679.801
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.179.202
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.500.599
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.293.383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 998.123
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.579.364
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.804.064
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.775.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.180
ARA TOPLAM 353.149.275
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.185.784
Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.445.559
Banka Kredileri 57.910.438
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 535.121
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.570.280
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.570.280
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89.169.945
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 506.335.059
Ö Z K A Y N A K L A R 476.542.616
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 476.672.690
Ödenmiş Sermaye 126.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 184.935.573
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 184.935.573
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.280.733
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -419.282
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -419.282
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.387.844
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 151.032.646
Net Dönem Karı/Zararı 10.735.909
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -130.074
TOPLAM KAYNAKLAR 982.877.675
EN ÇOK ARTANLAR
EN ÇOK AZALANLAR
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
SON DAKİKA