AKIN TEKSTİL (ATEKS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 94.071.341
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.942.159
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 19.261.168
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.070
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.187.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.098.177
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.098.177
Türev Araçlar 0
Stoklar 56.238.735
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 8.912.430
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.935
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 603.412
Diğer Dönen Varlıklar 5.015.260
ARA TOPLAM 94.071.341
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 389.144.158
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 209.917
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 209.917
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 239.140.305
Maddi Duran Varlıklar 149.571.698
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 141.646
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 141.646
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 80.592
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 483.215.499
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.143.669
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.499.264
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 49.942.832
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.189
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.922.643
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.749.406
Diğer Borçlar 339.566
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.489
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 336.077
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 458.067
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.860
Kısa Vadeli Karşılıklar 667.106
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 667.106
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 481.568
ARA TOPLAM 59.143.669
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.376.055
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.837.273
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 195.576
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.621.723
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.621.723
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.721.483
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 85.519.724
Ö Z K A Y N A K L A R 397.695.775
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 397.785.307
Ödenmiş Sermaye 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları 71.987.424
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 145.192.429
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.482.050
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -175.867
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 154.170.120
Net Dönem Karı/Zararı -1.631.189
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -89.532
TOPLAM KAYNAKLAR 483.215.499
EN ÇOK ARTANLAR
EN ÇOK AZALANLAR
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
SON DAKİKA