KOZA ALTIN (KOZAL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.481.911.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.247.118.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.404.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.912.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 492.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 21.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 190.561.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.402.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 31.405.000
ARA TOPLAM 1.481.911.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 728.900.000
Finansal Yatırımlar 12.007.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.081.000
Maddi Duran Varlıklar 565.397.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.701.000
- Şerefiye 14.017.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 684.000
Peşin Ödenmiş Giderler 57.547.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 57.384.000
Diğer Duran Varlıklar 783.000
TOPLAM VARLIKLAR 2.210.811.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.740.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.068.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 23.284.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.673.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.611.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.524.000
Diğer Borçlar 9.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 471.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.004.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.960.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.754.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.206.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.420.000
ARA TOPLAM 104.740.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.945.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.657.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 16.738.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.738.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 77.550.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.043.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 72.507.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 2.007.126.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.007.126.000
Ödenmiş Sermaye 152.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.579.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -4.579.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.269.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 61.269.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 137.390.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.407.298.000
Net Dönem Karı/Zararı 249.669.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.210.811.000
EN ÇOK ARTANLAR
EN ÇOK AZALANLAR
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
SON DAKİKA