Eksik olan süreleri borçlanma yöntemi

Bugün Avrupalı Türklerin borçlanarak emekli olmaları aşamasında ilave haklarından bahsedeceğim. Pek çoğunuzun bilmediği eksik kalan sürelerin borçlanması konusunda bilgi aktaracağım

Giriş Tarihi: 4.12.2017 11:45
Eksik olan süreleri borçlanma yöntemi
Avrupalı Türkler olarak sizlerin emeklilik şartını bir an önce yerine getirip emeklilik hakkını kazanmak istediğinizi biliyoruz. İşte bu nedenle, emeklilik için eksik olan sürelerinizi tamamlayacak belgelerin neler olduğunu, başvuru yerlerinizi, borç tebligatı ile ödeme şeklini, yeni yıl zamları gelmeden önce bu yazımızda göz önüne serelim istiyoruz.
* Borçlanılacak Sürelerin Belgelendirilmesi Borçlanmak için gerekli olan belgeler elektronik ortamda alınabiliyorsa, sizlerden SGK kurumunca yeni bir belge istenmez.
Aksine bir durumda; a) Sizlere verilen ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleriniz tabi olduğunuz işyerince, b) SSK (4-a) ve Banka Sandığı, BAGKUR (4-b) ile Emekli Sandığı (4-c) kapsamındaki sigortalı kadının doğum tarihinden sonraki borçlanmak istediği en fazla üç çocukla ilgili ikişer yıllık süre toplamda altı yıl SGK Kurum hizmet kayıtlarından, c) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler askerlik şubelerince, Kuvvet Komutanlıklarınca veya e-devlet portalından, d) Devlet Memurluğu yapmış olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri ilgili kamu idarelerince, e) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri ilgili hastane veya öğrenim kurumlarınca, f) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, ilgili baro başkanlıklarınca, g) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen primi ödenmemiş süreleri Cumhuriyet Savcılığı'nca, h) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri ilgili tıp fakültelerince, ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarihi takip eden aybaşı ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler ilgili kamu idarelerince, onaylanan ve örneği SGK Kurumunca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgelerine göre Kuruma yapmanız gerekir.
Borçlanma sürelerinin tespitinde SGK Kurumunun gerek duyması halinde; usulüne göre düzenlenmiş ayrı bir belgenin de ibrazını isteme hakkına her zaman sahip olduğunu unutmayalım.
* Borçlanılacak sürelerin tebliği ve ödenmesi - SGK kurumunca düzenlen borç tutarı, sizlere iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir.
Posta alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir.
- Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından SGK Kurumuna ödenmeli.
- Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmaz. Bu durumda sizlerden yeni bir başvuru şartı aranır.
- Süresi içinde tebliğ edilen borcunu ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranmaktadır.
* Borçlanılan sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesi Tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamının ya da bir kısmının bir ay içinde ödenmesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süreniz sigortalılık süresi olarak değerlendirilmektedir * Borçlanma için başvuruların yapılması Borçlanma yapmak için;
- SSK (4-a) ve BAG-KUR (4-b) ile Tarım SSK'ya tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri tarafından sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine, - Devlet memuru (4-c) kapsamında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ile geçmiş dönemde devlet memuru olanlar ve hak sahipleri, bağlı bulundukları kamu idareleri aracılığıyla SGK Kurumunca örneği hazırlanan borçlanma belgesi ile Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına, müracaat etmeniz gerekmektedir.
* Borçlanılacak Sürelerin Belgelendirilmesi Hizmet borçlanmaları; a) Ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalı kadının doğum tarihinden sonraki iki yıllık süresi tabi olduğu işyerince veya SGK veri tabanından, b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler askerlik şubelerince, Kuvvet Komutanlıklarınca veya e devlet portalından, c) Devlet Memurluğu yapmış olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri ilgili kamu idarelerince, d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri ilgili hastane veya öğrenim kurumlarınca, e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, ilgili baro başkanlıklarınca, f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen primi ödenmemiş süreleri Cumhuriyet Savcılığı'nca, h) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri ilgili tıp fakültelerince, ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarihi takip eden aybaşı ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler ilgili kamu idarelerince, onaylanan ve örneği Kurumca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgelerine göre Kuruma yapmanız gerekir.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eksik olan süreleri borçlanma yöntemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN