Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Taşıma yoluyla eğitimin esasları belirlendi

Öğrencisi taşıma kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde, nüfusun az veya dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özelliklerine bakılacak.

Giriş Tarihi: 11.9.2014 15:41
Milli Eğitim Temel Kanunu ile tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin taşınmasıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimlerini ve taşıma merkezini belirlemek üzere "Planlama Komisyonu" kurulacak. Komisyon Milli eğitim müdürlüğünde, ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, en az ikisi taşıma merkezi okul/kurum müdürü olmak kaydıyla en az üç, en fazla dokuz üyeden oluşacak.

Mahalli mülki idare amirinin onayı ile ocak ayı içinde oluşturulacak, milli eğitim müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışacak.

Komisyon, il, ilçe mahalli mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içindeki toplu taşıma hizmetlerini değerlendirmek suretiyle öğrencisi taşınacak veya kapsam dışı bırakılacak yerleşim birimleri ile taşıma yoluyla eğitimden faydalanacakları, taşıma kapsamına giren kurumlar bazında tespit edecek.

Öğrenci sayısı ve ulaşım imkanlarına göre, taşınacak öğrencileri ve öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi okullarını da tespit edecek komisyon, öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayısını dikkate alarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları ile hareket saatlerini belirleyecek. İklimi ve ulaşım şartları taşımaya elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrenciler, öncelikle yatılı bölge ortaokullarına yerleştirilecek.

Zorunlu eğitimini tamamlamış ya da zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanması muhtemel özel eğitim kursiyerleri ile bunların devam edeceği kursların süre ve sayıları Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu ile tespit edilecek.

Engelli öğrenci için araçlarda rehber personel bulundurulacak

İl ve ilçeye bağlı yerleşim birimleri, nüfus, coğrafi yapı, ulaşım, iklim, özel eğitim kurumu ile yaygın eğitim kurumunun fiziki kapasitesi ve konumu gibi özelliklere göre gruplandırılacak.

Komisyon, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci ve kursiyerlerin taşınabilmesi için gerekli tedbir ve kararları alacak, bu öğrencilerin daha kısa sürede ulaşmalarının sağlanması için de gerekli tedbirler belirlenecek.

Otistik, serebralpalsili, zihinsel, ortopedik ve birden fazla özrü olan ağır engelli öğrencilere taşıma esnasında refakat eden refakatçi aile üyesi sayısı belirlenecek, bu öğrenciler için araçlarda rehber personel bulundurulması da sağlanacak. Tekerlekli sandalye kullanan veya yürüme güçlüğü yaşayanlara hizmet verecek servis araçlarında liftli donanım, standartlara uygun seyyar rampa ve ihtiyaç duyulacak diğer teknik özellikler de tespit edilecek.

Taşıma merkezi okulların özellikleri

Taşıma merkezi okulların seçiminde göz önünde bulundurulacak esaslar da belirlendi.

Buna göre, öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerine göre daha merkezi durumda olması, çevredeki diğer yerleşim birimleri ile ulaşım imkanlarına sahip, gelişmeye uygun olması şartı aranacak. Ayrıca, derslik, atölye ve laboratuvar sayısı ile fiziki kapasitenin yerleşim yerindeki öğrenciler ile taşıma kapsamına alınan öğrenci sayısının eğitimine yeterli olması, öğretmen ve ders araç-gerecinin yeterli olmasına da bakılacak. Taşıma merkezi olacak ilkokulda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılamayacak. Ancak zorunlu hallerde, planlama komisyonunun teklifi, il değerlendirme komisyonunun kararı ve mahalli mülki idare amirinin onayı ile bu uygulama yapılabilecek.

Öğrenci taşıma uygulamasında ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim öğrencileri ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci, kursiyer ve velilerin ayrı ayrı araçlarla taşınması esas olacak.

Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminde aranacak şartlar

Toplu taşıma hizmeti bulunmayan, öğrencisi taşıma kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde, nüfusun az veya dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özellikleri, yol şartları göz önünde bulundurulacak.

Ayrıca, eğitime erişim ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması, doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması veya bu olaylar sonucunda çalışmalar yapılıyor olması ile göçler ve mevsimlik işçi hareketleri de dikkate alınacak.

Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olması esas olup, 50 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmayacak. En az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşıma kapsamında değerlendirilebilecek.

Parasız yatılılıktan öğrenci taşıma uygulamasına geçişler için başvurular, öğrenci velisi tarafından parasız yatılı olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders bitiminden temmuz ayının sonuna kadar yapılacak.

Özel eğitim öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerde bu şartlar aranmaksızın kayıtlı oldukları okullara taşınacak.

Değerlendirme komisyonu

Öğrencisi taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimleri ve okullar ile ilgili Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek, il ve ilçeler arasında eş güdümü sağlamak üzere "Değerlendirme Komisyonu" kurulacak.

Komisyon, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere nisan ayının son haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrenci taşınmasına ait taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere ise eylül ayının ilk haftasında toplanacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek için de ihtiyaç duyulan zamanlarda Komisyon Başkanının teklifi ile toplanacak Komisyon, milli eğitim müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışacak.

İhtiyaç duyulması halinde diğer birimlerden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri ve iş birliği yapılması gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de toplantılara katılmaları sağlanır.

Değerlendirme komisyonu ilçelerin öğrenci taşıma planlaması raporlarını inceleyerek yönetmelik hükümlerine uymayan öğrenciyi, öğrencisi taşınan okulu, yerleşim birimi ile taşıma merkezi okulları uygulama kapsamından çıkartabilecek.

Yapılan planlama sonucu öğrencileri taşıma kapsamına alınan ve çıkartılan yerleşim birimleri ve okullar ile taşıma merkezi okullar il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulacak. Bu onay bir eğitim ve öğretim yılı için geçerli olacak.

Rehber personel görevlendirilecek

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci ve kursiyerlerin taşındığı araçlarda ücreti ve her türlü sosyal hakları ihale dokümanlarında belirlenerek yüklenici tarafından karşılanmak üzere bir rehber personel görevlendirilecek.

Rehber personel görevlendirmesinde; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının acil sağlık hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri, hemşirelik ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu olmak tercih sebebi olarak kabul edilecek. Bu alanlardan mezun personel bulunamaması halinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci ve kursiyerlerin birinci dereceden yakınlarına öncelik verilecek.

Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşıma ve yemek ihalelerine ilişkin işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak.

Yemek hizmetleri

Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilecek. Yemekler, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilecek.

Öğrencilere, okul pansiyonları mevzuatı doğrultusunda okul ve pansiyon yemekhanelerinde öğle yemeği verilebilecek, yemek bedeli okulun hesabına aktarılacak.

Taşıma uygulaması kapsamı dışındaki öğrencilere yemek hizmeti verilmeyecek. Ancak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları verileri de dikkate alınarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilen ve taşıma uygulaması kapsamında olmayan öğrencilere de öğle yemeği verilebilecek.

Olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler

Öğrencileri taşıma kapsamında olmayan yerleşim birimlerindeki okulların, güçlendirmeye alınması, yıkılıp yeniden yapılması, yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması halinde çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, taşıma uygulaması kapsamına alınabilecek.

Öğrenci taşıma uygulamasında görevli araç sürücülerine ilgili kurumlarla işbirliği içinde uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda eğitim verilebilecek.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşıma yoluyla eğitimin esasları belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN