Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

Ehliyet Sınavı ne zaman yapılacak? 2015 yılına ait MTSKS-2 tarihi nedir? MTSKS nedir? Ehliyet sınavına başvuru için neler gereklidir? MEB tarafında her sene 6 defa 2′şer ay arayla yapılan Ehliyet sınavları tarihleri ve sınava başvuru şartları haberimizde. Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları (MTSKS), karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik yazılı sınavlar ile direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

Giriş Tarihi: 4.3.2015 10:48
Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
MTSKS, 81 il merkezi ile başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda, merkez sınav yürütme komisyonunca uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır. Ancak ilçe merkezlerinde sınav yapılabilmesi için; o ilçede sınava girecek kursiyer sayısının 500'den fazla olması veya en yakın sınav merkezine uzaklığı 100 km' den fazla olan ilçelerde de kursiyer sayısının 200'den çok olması gerekmektedir.

Kursiyerler, devam ettiği özel MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecektir. Özel motorlu taşıt sürücü kursiyerleri yazılı sınavları, MTSKS sınav takviminde belirtilen tarihlerde yılda 6 kez yapılmaktadır. Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler yazılı ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır.

Kursiyerlerin, öncelikle bir özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu
teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Sürücü belgesi
veya sürücü sertifikası olanlardan farklı bir sınıfın sürücü sertifikasını almak isteyenler teorik
derslerin eğitim ve sınavlarından muaftır.

Özel MTSK' ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe milli
eğitim müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden başvuruları kabul edilen ve
elektronik onaylama işlemi yapılan kursiyerler MTSKS' ye girebilmektedir.

Kursiyer, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir.
Sınav döneminde sınava girmeyen kursiyerin 1(bir) hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin,
sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren doktor raporu varsa veya Yönetmeliğin15 inci maddesi ikinci fıkrası (b) bendinde sayılan diğer mazeretlerini belgelendirmiş ise 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört)direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir. Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

Sınava girebilmek için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, başvuru tarihleri
arasında Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Yönetmeliğin 15 inci maddesi ikinci fıkrası (a) ve(b) bentleri kapsamında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar; yangın, deprem ve benzeri tabii afetler yüzünden ya da ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi sınavın yapıldığı günün akşamına kadar kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

Belgelerin doğruluğundan kursiyer, bilgilerin sisteme doğru işlenmesinden özel
motorlu taşıt sürücü kursiyerleri kurs müdürlüğü ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri
sorumludur.

Sisteme girilen adres bilgileri ve kursiyer fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından bilgilerin doğru girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli vesikalık olması ve kursiyerin yüzünün tanınabilecek şekilde görünür olması gerekmektedir. İlk defa yazılı(test) sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre;A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sertifika türlerinde;

*İlk Yardım
*Trafik ve Çevre
*Araç Tekniği
derslerinden sorumlu olacaktır.

2. TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır.

Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.
b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.
c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü
eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve
astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından
mezun olanlarda bu şart aranmaz.)
ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış
olmak.7
d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporu
almış olmak.
e. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.
f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel
MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren
ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
ç. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu
kayıt esnasında Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,
d. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK
müdürlüğüne teslim etmesi,
istenmektedir.

3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. Sınav ücretini MTSKS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.
b. Belirlenen süreye kadar Özel MTSK' ya devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini
tamamlamak.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN