Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte 2012 si

Maliye Bakanı , hükümetin 2012 hedeflerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.10.2011 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.10.2011 15:07
Maliye Bakanı , 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde 21,3 milyar lira açık veren nin, bu yılın aynı döneminde 234 milyon lira artıya geçtiğini, böylece bütçenin ilk 9 ayda 28 yıl aradan sonra ilk defa fazla verdiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2011 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2011 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Geçen sene Ocak-Eylül döneminde 21,3 milyar lira açık veren bütçenin, 2011 yılının aynı döneminde 234 milyon lira fazla verdiğini belirten Bakan Şimşek, ''Bütçemiz bı yılın ilk 9 ayında küçük de olsa bir fazla vermiştir. Böylece bütçemiz ilk 9 ayda 1984 yılından bu tarafa, yani 28 yılından aradan sonra ilk defa fazla vermiştir'' dedi.

Bakan Şimşek, mevsimsel etkiler, yani hak edişlerin yılın son 3 ayına birikmesi ve altyapı yatırımları için bütçe ödeneklerine ilaveten verilen 9,1 milyar liralık ödeneğin de bu dönemde harcamaya dönecek olması nedeniyle giderlerin son 3 aylık dönemde daha yüksek bir artış göstereceğini ifade ederek, ''Bu nedenle Orta Vadeli Programda öngördüğümüz gibi yıl sonunda bütçe açığının 22,2 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Yani bu senenin ilk 9 ayında bir fazla var, fakat biz altyapı yatırımlarına ilaveten 9,1 milyar lira ödenek veriyoruz, bir de tabii ki hak edişler bu dönemde yoğunlaşıyor, bunun bir sonucu olarak yılı 22,2 milyar liralık bir açıkla kapatacağız'' diye konuştu.

Şimşek, Ocak-Eylül döneminde faiz dışı fazlanın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına çıkarak 35 milyar liraya ulaştığını sözlerine ekledi.

''Herşey güllük gülistanlık mı, tabii ki değil''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, global ekonomik kriz ortamında, dünyada en büyük büyüme hızına sahip ülkelerden biri Türkiye'de aslında her şeyin de ''güllük gülistanlık'' olmadığını belirterek, ''Son 2 yıldır hızla artan iç talep, geleneksel ihracat pazarlarımızdaki sorunlar ve global emtia fiyatları nedeniyle ülkemizde cari işlemler açığı daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmıştır'' dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2011 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2011 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda global ekonomi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, global ekonomiyle ilgili belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini, bu belirsizliklerin de temelde 3 sebebi bulunduğunu söyledi.

Bunlarda bir tanesinin gelişmiş ülkelerin özellikle avro bölgesindeki kamu borç krizi olduğunu kaydeden Şimşek, bir diğerinin bu borç krizinin bankacılık sektörüne sirayet etme riski ve ABD'nin zayıf ekonomik büyümesi, aynı zamanda yeterince istihdam yaratamaması olduğunu bildirdi.

IMF'nin Eylül sonu itibariyle açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporuna değinen Şimşek, raporda dünya ekonomisinin gelecek sene yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiğini, fakat Çin ve Hindistan hariç tutulduğunda global büyümenin yüzde 2,7'ye kadar düştüğünün ortaya çıktığını kaydetti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ve Asya ülkelerinin başını çektiği birçok gelişmekte olan ülkede büyümenin bir miktar hız kaybetse de hala yüksek seyrettiğine işaret eden Maliye Bakanı, ''Gelişmekte olan ülkelerin bu sene yüzde 6,4, gelecek sene yüzde 6,1 büyüyeceği tahmin edilmektedir'' dedi.

Dış ticaret hacmi artamaya devam edecek

Orta Vadeli Programda Türkiye için öngörülen büyümenin bu sene için yüzde 7,5, global ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak 2012 yılında nispeten daha düşük, yüzde 4 oranında öngörüldüğünü belirten Şimşek, 2010 yılında yüzde 12,8 büyüyen dünya ticaret hacminin ise bu sene yüzde 7,5, 2012'de ise yüzde 5,8 oranında artacağının tahmin edildiğini hatırlattı.

Bakan Şimşek, Türkiye'de ise 2010 yılında dış ticaret hacmimiz yüzde 23,2 arttığını, bu sene yüzde 24,1 artması beklendiğini bildirdi. Şimşek, ''Yani Türkiye'deki dış ticaret hacminde hakikaten çok yüksek büyüme bu sene de devam etti. Her ne kadar bu yılın ilk yarısında gelişmekte olan ülkelerde aşırı ısınma ve bu çerçevede enflasyon riski gündeme geldiyse de bugün geldiğimiz noktada, global ekonomideki yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki yumuşama nedeniyle enflasyonda aşağı yönlü trend beklenmektedir. Dolayısıyla global ekonomi açısından bir enflasyon riski şu an itibariyle görülmemektedir'' diye konuştu.

Geçen sene enflasyonda hedeflerin biraz altında kalındığını kaydeden Şimşek, bu sene ise TL'deki değer kaybı ve güçlü iç talep nedeniyle geçici olarak enflasyonun hedeflerin bir miktar üzerine, yüzde 7,8'e çıkmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bakan Şimşek, 2012 sonu itibariyle tekrar Merkez Bankasının hedeflerine paralel bir enflasyon patikasına dönmüş olmayı hem ümit ettiklerini hem de tahmin edildiğini ifade etti.

Şimşek, şöyle devam etti:

''Birçok gelişmiş ülkenin kamu borçları sürdürülemez bir noktaya ulaşmışken Türkiye'nin kamu borçları milli gelire oran olarak hızla düşmeye devam etmektedir. Şunu hatırlatmakta yarar görüyorum; küresel kriz yılı olan 2009 yılını hariç tuttuğumuzda AK Parti iktidarları döneminde her yıl, gerek bütçe açığı milli gelire oran olarak, gerekse kamu borcunu milli gelire oran olarak biz aşağı bir trendde tutmaya başardık. Bugün Avro Bölgesini oluşturan 17 ülkede kamu borç stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranları yüzde 90'lara dayanmışken, Türkiye'de bu oran, yani AB tanımlı devletin borcunun milli gelire oranı yüzde 40'ın altına düşmüştür. Orta Vadeli Programımızın son yılı olan 2014 yılı sonunda borç stokumuzu milli gelire oran olarak yüzde 32'lere düşürmeyi hedefledik. Diğer taraftan bankacılık sektörü sağlıklı ve güçlü konumunu da devam ettirmektedir. Avrupa'da bankacılık sektörüne ilişkin çok ciddi endişeler varken, bugün Türkiye'de bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısı, aktif kalitesi ve karlılığı ile dünya tarafından gıpta ile izlenmektedir.''

Herşey güllük gülistanlık tabii ki değil

''Peki bu size güzel bir resim sundum, herşey güllük gülistanlık mı? Tabii ki değil'' diyen Bakan Şimşek, son iki yıldır hızla artan iç talep, geleneksel ihracat pazarlarındaki sorunlar ve global emtia fiyatları nedeniyle Türkiye'de cari işlemler açığının daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığını bildirdi.

Ancak son dönemde TL'deki değer kaybı, iç talepteki artışın daha makul düzeylere inmiş olması ve emtia fiyatlarındaki nispi yumuşamanın cari açıkta da daralmayı beraberinde getirdiğini kaydeden Şimşek, ''Yılın 2. yarısında cari açıkta biz zaten bir daralma öngörüyorduk bu çerçevede bir trend ortaya çıkmış durumda'' dedi.

Hükümet olarak cari açık problemini önemsediklerini ve bu problemin çözümüne yönelik birçok yapısal tedbiri geçmiş yıllarda ve bu sene hayata geçirdiklerini, geçirmeye devam ettiklerini belirten Maliye Bakanı, ''Küresel ekonomik şartları dikkate alarak hazırladığımız Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamı, istihdamın artması ve cari açığının azaltılmasına yönelik birçok yapısal politika tedbirini içermektedir'' diye konuştu.

''2012 yılında bütçeye özelleştirmeden 10,5 milyar liralık bir gelir hedeflemiş durumundayız''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''İstihdamı, büyümeyi destekleyen 2012 bütçesi, tasarrufları artırmaya, cari açığı azaltmaya yardımcı olan, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmış, kamu finansman dengelerini iyileştiren ve ülkemizin daha ileriye taşıyacak yatırımlara kaynak ayıran bir bütçedir'' dedi.

Şimşek, 2012 yılında bütçe giderlerinin 350,9 milyar lira, faiz hariç giderlerin 300,6 milyar lira, bütçe gelirlerinin 329,8 milyar lira, vergi gelirlerinin 277,7 milyar lira, bütçe açığının 21,1 milyar lira, faiz dışı fazlanın da 29,2 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısı ile 2012 yılı bütçe büyüklükleri hakkında bilgi verdi.

2012 yılında bütçe giderlerinin 2011 yıl sonuna göre yüzde 12 oranında artmasının öngörüldüğünü belirten Şimşek, bütçe gelirlerinin de yüzde 13,4 oranında artacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Vergi gelirlerinde yüzde 11,4'lik artış

2012 yılında 2011 yıl sonu gerçekleşme tahminine göre vergi gelirlerinin artışını yüzde 11,4 oranında öngördüklerini belirten Şimşek, ''Tabi ki 2012 yılında nominal GSYH artış oranının yüzde 11,3 olduğu gözününe alınırsa, vergi gelirlerindeki artış oranının gerçekçi olduğu görülecektir.'' dedi.

Bu suretle 2011 yılında milli gelire oran olarak bu sene yüzde 1,7 olarak öngörülen bütçe açığının 2012 yılında yüzde 1,5'a düşmesi öngörüldüğüne dikkati çekti.

Maliye Bakanı Şimşek'in verdiği bilgiye göre, yaklaşık 350 milyar 898 milyon lira olarak belirlenen 2012 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şöyle:

-Personel giderleri: 81,7 milyar lira
-Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet prim giderleri: 14,3 milyar lira
-Mal ve hizmet alım giderleri: 28,9 milyar lira
-Faiz giderleri: 50,3 milyar lira
-Cari transferler: 130,2 milyar lira
-Sermaye giderleri: 27,9 milyar lira
-Sermaye transferleri: 4,2 milyar lira
-Borç verme: 8,6 milyar lira
-Yedek ödenekler: 4,8 milyar lira olarak öngörüldü.

Bakan Şimşek, ''burada faiz giderlerinde Hazinenin tahmini ve ihtiyatlı bir yaklaşımın söz konusu olduğunun altını çizmek istiyorum nispeten belirsiz bir ortam içerisindeyiz'' dedi.

Bütçe gelirleri

Şimşek'in verdiği bilgiye göre 2012 yılı merkezi yönetim bütçe gelirleri şöyle:

-Bütçe gelirleri 329,8 milyar lira
-Vergi gelirleri 277,7 milyar lira
-Vergi dışı gelirleri 52,2 milyar lira

2012 vergi tahminleri

Bakan Şimşek, bazı vergi türlerinde 2012 tahminlerini de şöyle sıraladı:

''Gelir vergisi 53,8 milyar lira, kurumlar vergisi 27,2 milyar lira, dahilde alınan KDV 33,6 milyar lira, ithalde alınan KDV 53,9 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi 70,6 milyar lira, motorlu taşıtlar 6,7 milyar lira, BSMV 4,5 milyar lira, damga vergisi 7,3 milyar lira, harçlar 9,3 milyar lira olarak tahmin edilmiştir.''

Özelleştirmeden 10,5 milyar liralık hedef

Özelleştirme uygulamalarının 2012 yılında da devam edeceğini belirten Şimşek, 2011 yılında özelleştirmeden bütçeye 9,5 milyar liralık gelir öngördüklerini ancak gerek doğalgaz gerek elektrik dağıtım şirketlerinin ihalelerine katılan yatırımcı firmaların gerekli finansmanı temin edememelerinden dolayı tahsilatın öngörülenin çok altında kaldığına dikkati çekti.

Bu süreci devam ettireceklerini vurgulayan Şimşek, ''2012 yılında bütçeye özelleştirmeden 10,5 milyar liralık bir gelir hedeflemiş durumundayız. Aslında bugüne kadar yapılan özelleştirme uygulamalarını ve yapmayı düşündüklerimizi dikkate alırsanız bu makul bir hedef olarak görülmekle birlikte tabi ki piyasa şartlarına bağlı olacak.'' diye konuştu.

''Kamuoyunda eşit işe eşit ücret olarak bilinen düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki 3 yıllık dönemde uygulayacakları maliye politikasıyla istikrarlı bir büyüme sürecinde istihdamı arttırmayı, yurt içi tasarruf seviyesini yükseltmeyi, cari açığı düşürmeyi ve mali disiplini sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Şimşek, Ocak-Eylül 2011 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları, 2011 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında düzenlediği basın toplantısında, 2011 yılında yapılandırmadan net olarak 5 - 5,5 milyar liralık bir gelir öngördüklerini, bunun da milli gelirin yüzde 0,5'i kadar olduğunu söyledi.

Şimşek, bu dönemde bütçe gelirlerinin bir önceki dönemin aynı dönemine göre, yüzde 17,9 oranda artarak, 221,1 milyar liraya ulaştığını belirterek, bütçe giderlerinin ise sadece yüzde 5,8 oranında artarak 220,9 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Burada harcamaların kontrol altında olduğunu, ancak gelirlerinin güçlü bir şekilde arttığını ifade eden Şimşek, ''Bu dönemde vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 oranda artarak 188,4 milyar liraya ulaşmıştır. Buna karşın faiz hariç bütçe giderlerinin yüzde 9,8 oranında artarak 186,1 milyar lira olmuştur'' dedi.

2011 yılı bütçesi yıl sonu gerçekleşme tahminlerini açıklayan Şimşek, merkezi yönetimin bütçe giderlerinin 313,2 milyar, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 290,9 milyar, bütçe açığının 22,2, faiz dışı fazlanın ise 20,4 milyar lira olarak gerçekleşeceğini kaydetti.
Bu tahminlere bakıldığında 2011 yılı başlangıç bütçesine oranla bütçe giderlerinde sadece binde 2 oranında bir sapmanın söz konusu olduğunu ifade eden Şimşek, ''Yani 599 milyon liralık bir sapma söz konusudur. Bu aslında harcamaları ne denli kontrol altında tuttuğumuzun bir göstergesidir. Bütçe gelirleri ise başlangıç tahminlerimize göre yüzde 4,3 oranıyla yani 11,9 milyar lira artmıştır. Burada da bir sapma söz konusudur. Bu artış özelleştirme gelirlerindeki zayıf performansa rağmen sağlanmıştır. Yani özelleştirme gelirlerinde 2011 yılı bütçesinde öngördüğümüz gelirlerin çok altında bir gelir elde etmemize rağmen böylesine güçlü bir gelir performansı elde edilmiştir'' diye konuştu.

Bütçe açığının başlangıç bütçesine öngörülene oranla üçte bir oranında yani 11,3 milyar lira azalarak, 35,5 milyar lira yerine 22,2 milyar lira olarak beklendiğini bildiren Şimşek, buna göre, 2011 yılı bütçesinde Milli Gelir'e oran olarak yüzde 2,8 öngörülen bütçe açığının yıl sonunda yüzde 1,7 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Bütçe açığının öngörülenin çok altında bir düzeyde olacağını ifade eden Şimşek, ''Böylece son 9 yıllık iktidarımız döneminde, ortalama bütçe açığının yüzde 3,3 seviyelerine inmiş olacak. Yani yıllık ortalama bütçe açığı, yüzde 3 civarına inmiş olacaktır. AK Parti öncesinde 9 yıla baktığımız zaman 1994-2002 dönemine bakarsanız ortalama yıllık bütçe açığının yüzde 7,7 civarında gerçekleştiğini göreceksiniz. Burada tabii ki bu başarı tesadüf değil. Bu başarı siyasi istikranın ve tabii ki güven veren doğru politikaların ve programların bir sonucudur'' dedi.

Bu yıl yatırımlar için başlangıç ödeneklerine ilaveten 9,1 milyar lira kaynak ayırdıklarını, bu kaynağı başta ulaştırma sektörü olmak üzere altyapı yatırımlarına tahsis ettiklerini anlatan Şimşek, ''Yatırımlara ilave ettiğimiz bu ek kaynak olmasaydı 2011 yılında bütçe açığımız milli gelirin yüzde 1,7'si değil, muhtemelen yüzde 1'inin altında gerçekleşmiş olacaktı. Bu rakamlara baktığınız zaman AB'de maastricht kriterini sağlayan çok ender ülkelerden birisi olduğumuz da ortaya çıkacaktır'' dedi.

Bakan Şimşek, önümüzdeki 3 yılın maliye politikasının temel bileşenleri konusunda da bilgi verdi.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde uygulayacakları maliye politikasıyla istikrarlı bir büyüme sürecinde istihdamı arttırmayı, yurt içi tasarruf seviyesini yükseltmeyi, cari açığı düşürmeyi ve mali disiplini sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Şimşek, ilk defa çok açık bir şekilde cari açığın düşürülmesinin güçlü bir hedef olarak ortaya konulduğunu bildirdi.

Büyümeyi ve istihdamı destekleyen harcamalar ile bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan harcamalara daha fazla önem vereceklerini belirten Şimşek, sağlık, eğitim ve sosyal nitelikli harcamalara kaynak ayırmaya devam edeceklerini anlattı.

Orta ve Uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken kapasitesini arttıracak altyapı yatırımlarına devam edeceklerini kaydeden Şimşek, eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik vereceklerini, kamu yatırımlarını, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Tarımsal destekleri, gelir ve fiyat istikrarı sağlayacak şekilde alan ve ürün temelinde farklılaştırarak üretimde etkinlik, verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak düzenleyeceklerini ifade eden Şimşek, harcama programlarını verimlilik artışını sağlamak amacıyla gözden geçireceklerini, bu amaçla Maliye Bakanlığı koordinasyonunda bir idari mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Önümüzdeki 3 yılın gelir politikası

Bakan Şimşek, önümüzdeki 3 yıllık dönemde uygulayacakları gelir politikasının temel amacının, rekabetin geliştirilmesi, daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulması, istihdamın ve yatırımların teşviki ile bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması olduğunu söyledi. Şimşek, bu amaç doğrultusunda vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve öngörülebilirliğin esas olacağını belirtti.

Vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümlerinin ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek vergi mevzuatını sadeleştirmeye çalışacaklarını anlatan Şimşek, bu çerçevede Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere temel vergi kanunlarının gözden geçirilme çalışmalarını bu dönemde tamamlayacaklarını kaydetti.

Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye tüm kurumların ve toplumun bütün kesimlerinin katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

2012 yılı bütçesi

Bakan Şimşek, 2012 yılı bütçesinin AK Parti iktidarının 10'uncu, 61'inci hükümetin de hazırladığı ilk bütçe olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

2011 yılı bütçesinin, sürdürülebilir büyümenin devamlılığının sağlanacağı ve mali dengelerin iyileştirileceği bir bütçe olarak hazırlandığını anımsatan Şimşek, ilk 9 aylık sonuçların ve yıl sonu gerçekleşme tahminlerinin bu hedeflerin de ötesine geçildiğini gösterdiğini söyledi.

Şimşek, 2012 yılı bütçesi ile istihdamı artırmayı, yurt içi tasarruf seviyesini yükseltmeyi, cari açığı azaltmayı ve mali disiplini güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Şimşek, daha önce açıklanan 2012 yılı bütçesine baz oluşturan temel makro ekonomik büyüklükler konusunda da bilgi verdi.

GSYİH'nin 2012 yılında 1 trilyon 426 milyar lira, büyüme oranının yüzde 4, deflatörün yüzde 7, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artışın 5,2, ihracatın 148,5 milyar dolar, ithalatın 248,7 milyar dolar olarak hedeflendiğini ifade eden Şimşek, bu hedeflerin gerçekçi olduğunu söyledi.

2012 yılı bütçesinin temel özellikleri

Bakan Şimşek, 2012 yılı bütçesi ile reel kesimi desteklemeye devam edeceklerini, bu amaçla esnaf kredi faiz desteği, tarımsal kredi faiz desteği, ihracat desteği, KOBİ destekleri ve teşvik ödemeleri için ayırdıkları kaynağı, öngördükleri enflasyon oranının neredeyse 2 katına yakın arttırarak 2,8 milyar liraya yükselttiklerini bildirdi.

İstihdam maliyetlerini azaltmak amacıyla 2008 yılında yürürlüğe konulan işveren primindeki 5 puanlık indirim uygulamasını sürdüreceklerini anlatan Şimşek, bu amaçla 2011 yılı ödeneklerini yüzde 15,5 artırarak 5 milyar 469 milyon liraya çıkarttıklarını söyledi.

Sosyal harcamalar için de daha fazla kaynak ayırıp dezavantajlı kesimleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

''Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonuna ayrılan kaynağı 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 39 oranında arttırarak 3 milyar liraya çıkartıyoruz. Özürlü eğitimi için ayrılan kaynağı yüzde 20,4 oranında artırarak 1,2 milyar liraya, özürlü evde bakım için ayrılan kaynağı yüzde 28,7 oranında arttırarak 2,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Terörden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını tazmin ederek sosyal barışı ve devlete güveni pekiştirmeye devam edeceğiz.''

''Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz''

Bu bütçe döneminde de kamu çalışanlarını hiç bir şekilde enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgulayan Şimşek, ''2012 yılı bütçesi ile de aynı veya benzer kadro ve görevlerdeki kamu personeli arasındaki ücret adaletinin sağlanması hedefimiz. Yani 2012 yılı bütçesinde bu çerçevede bir kaynak tahsisi yapılmıştır ve bu yönde bir düzenleme olacaktır. Kamuoyunda eşit işe eşit ücret olarak bilinen düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz'' diye konuştu.

İktidara geldikleri 2002 yılı sonundan bu yana işçi, memur ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini yineleyen Şimşek, şöyle devam etti:

''2010 yılı sonunda aile yardımı dahil bin 300 lira olan en düşük memur maaşı, bu yıl yüzde 18,3 oranında artarak bin 538 liraya yükselmiştir. Ortalama memur maaşı da 2010 yılında bin 577 liraydı, bu yüzde 14,1 oranında artarak 1799 liraya çıkarılmıştır. Bu oranlar yıl sonu enflasyon hedefimizin yaklaşık 2 katıdır. 2002 yılı ocak ve 2011 yılı eylül dönemine bakarsanız enflasyondaki kümülatif artış yüzde 116'dır. Buna karşılık en düşük memur maaşı 2002 aralık ayında 392 liraydı. 2011 ekim ayında ise 1538 liraya çıkmış artış yüzde 292,3 olmuştur.

Asgari ücret AK Parti iktidarlarından önce 184 liraydı, 2011 Ekim ayı itibariyle 659 liraya çıkmış ve artış yüzde 257,6 olmuş. Aralık 2002 yılında en düşük SSK emekli aylığı 257 liraydı, 2011 ekim ayında bu 814 liraya çıkıyor ve artış yüzde 216,5. En düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 149 liraydı, 2011 Ekim ayında 667 liraya çıkmış ve artış yüzde 348,3 olmuştur.''

''Emeklilerin intibak konusunu da bu dönemde ele alıyoruz''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun dönemdir gündemde olan emeklilerin intibak konusunun bu dönemde ele alacaklarını bildirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2011 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2011 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin geleceği için eğitime daha fazla kaynak ayırdıklarını anlatan Bakan Şimşek, 2012 yılında üniversite harçlarında hiç bir artış yapmayacaklarını bildirdi. 2012 yılında öğrencilere sağlanan burs desteği ödeneklerini de ciddi şekilde artırdıklarını ifade eden Şimşek, burs desteği ödeneklerini öğrenci artışlarını da dikkate alarak yüzde 20,9 oranında, öğrenim ve harç kredisi desteklerini ise yüzde 17,3 oranında artırdıklarını kaydetti.

İlköğretim ve orta öğretimde taşımalı eğitime yapılan desteğin de yüzde 37,1 oranında artacağını belirten Şimşek, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı desteğinin de devam edeceğini ifade etti.

Fatih Projesiyle Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki derslikleri, internet etkileşimli tahta ve diğer bilgi teknolojileri ekipmanlarıyla donatacaklarını belirten Şimşek, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak üzere de uzaktan eğitim merkezleri açtıklarını bildirdi. Öğrencilere ise 2012 yılından itibaren başlayarak tablet bilgisayar vermeye başlanacağını anlatan Bakan Şimşek, bütün bu çalışmaların eğitimin ve Türkiye'nin beşeri sermayesinin kalitesini artırmaya yönelik olduğunu söyledi.

''Biz insanımıza yatırım yapıyoruz'' diyen Bakan Şimşek, 2012 yılında MEB'in bütçe ödeneklerini yüzde 14,8 oranında artırarak, 39,2 milyar liraya çıkartacaklarını ve MEB'in 2012 yılında da en büyük bütçeye sahip icracı bakanlık olma özelliğini sürdüreceğini belirtti.

Üniversitelere personel ve kaynak desteğini ciddi bir şekilde artıracaklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

''Özellikle yeni kurulan üniversitelerin eğitim elemanı ihtiyacını ciddi bir şekilde sağlamak için ilave 9 bin atama izni veriyoruz. Üniversitelere ayırdığımız kaynağı reel olarak artırıyoruz. Üniversitelerimizin toplam ödeneğini 2012'de yüzde 10,7 artırarak 12,7 milyar liraya çıkartıyoruz. Böylece bu bütçeyle 103 devlet üniversitesine kaynak sağlıyoruz ve tabi ki hükümetimiz döneminde kurulan 50 yeni üniversite ile birlikte 81 ilde gençlerimize üniversite eğitimi imkanı sunuyoruz. Bu suretle kentlerimizin sosyal dönüşümünü hızlandırıyoruz, insanımızın istediği yerde üniversite eğitimini alabilmesini mümkün kılıyoruz.''

Sağlığa daha fazla kaynak

Maliye Bakanı Şimşek, 2012 yılı bütçesinde sağlığa da daha fazla kaynak ayırdıklarını belirtti. Gelecek yıl yeşil kart sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) devredileceğini bildiren Şimşek, yeşil kart hariç tutulduğunda Sağlık Bakanlığının ödeneklerinin 2011 yılı bütçesine göre yüzde 10,1 oranında artırarak gelecek yıl 13,8 milyar liraya çıkacağını kaydetti.

Bu yıl aile hekimliği uygulamasını tüm illeri kapsayacak şekilde genişletiklerini hatırlatan Şimşek, aile hekimliği ödeneklerinin 2011 yılı sonu harcama tahminine göre yüzde 10,7 artırarak 3,5 milyar liraya yükseltiklerini açıkladı. Şimşek, ''Daha önce Türkiye'de aile hekimliği diye bir müessese yoktu. Bugün her vatandaşımızın bir hekimi var ve bu iş için artık yılda 3,5 milyar lira bir harcama yapıyoruz. Daha önce doğru dürüst özürlü eğitimi ve evde bakımı da yoktu'' dedi.

Bin 355 ambulans alınacak

Bakan Şimşek, 2010 yıl sonunda başlatılan hava ambulansı uygulamasının devam ettiğini belirterek, bunu yanı sıra vatandaşın kar kış demeden sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için 75 tanesi kar paletli olmak üzere bin 355 adet ambulans alacaklarını kaydetti. Evde sunulan sağlık hizmetlerini de yaygınlaştırdıklarını anlatan Şimşek, bu kapsamda 2011 yılında 100 bin kişiye ulaştırmayı öngördükleri söz konusu hizmeti, 2012 yılında 140 bin kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. Bakan Şimşek, ''Artık bazı hastalarımızın ayağına biz gidiyoruz, onlar hastaneye gelmek zorunda kalmıyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan ve zor kış şartları nedeniyle sağlık hizmetleri erişimde güçlük çeken gebe kadınlar için misafir anne projesini uygulamaya koyuyoruz. Bu projeyle Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek orandaki bebek ölümlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de ortalama yaşam beklentisini bu çerçevede yükseltmeyi hedefliyoruz'' diye konuştu.

SGK'ya 69,1 milyar TL transfer

Sosyal güvenlik sistemini de çok güçlü destek verdiklerini anlatan Şimşek, 2012 yılında SGK'ya 2011 yıl sonu harcama tahminine göre yüzde 31 artışla 69,1 milyar lira bütçeden transfer yapacaklarını bildirdi.

Bakan Şimşek, bu transferlerdeki artışta kısmen yeşil kart sağlık hizmetlerini SGK'ya devredilmesinin ve yapmayı planladıkları intibak düzenlemesinin etkili olacağını belirterek, ''Yani uzun dönemdir gündemde olan emeklilerin intibak konusunu da bu dönemde ele alıyoruz'' dedi.

''Çiftçimize desteğimiz sürüyor''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çiftçiye desteğin devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

''Çiftçimizin alan ve ürün bazlı üretimini desteklenmesine devam ediyoruz. Bu kapsamda 7,2 milyar lira destekleme ödemesi yapmayı planlıyoruz. 2011 yılı bütçesine göre buradaki artış yüzde 19,7 olmaktadır. Buradaki tarımsal destekleme bütçesi neredeyse yüzde 20 oranında artmış oluyor. Hayvancılık desteklerini ise yüzde 46 oranında artırıyoruz. Destekleme ödemeleri ve kredi destekleri gibi diğer desteklerle birlikte tarım kesimine toplamda yüzde 13,27'lik artışla 11 milyar liralık bir destek öngörüyoruz.''

Yerel yönetimlere daha fazla kaynak

Maliye Bakanı Şimşek, 2012 yılı bütçesinde yerel yönetimlere daha fazla kaynak ayırdıklarını belirtti. 2012 yılı bütçesinde mahalli idarelerin gelir paylarınını yüzde 16,5 artarak, 27,6 milyar liraya çıkmasının öngörüldüğünü ifade eden Şimşek, ayrıca kırsal kesimin alt yapısını desteklemek amacıyla KÖYDES'e 550 milyon lira, SUKAP projelerine 500 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 50 milyon liralık kaynak ayırdıklarını anlattı.

Mahalli idarelerde çalışan ihtiyaç fazlası personel ile ilgili düzenlemeler de yaptıklarını ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

''Belediyelerin en büyük sorunu bir istihdam bürosuna dönüşmüş olmaları, gelen gelirlerle sadece maaş ödeyebilmeleri. Şimdi bunları bu noktadan kurtarmak için, vatandaşlarımıza yerelde daha fazla hizmet sağlayabilmek için bir karar verdik; mahalli idarelerde çalışan ihtiyaç fazlası personeli biz kamuya alıyoruz. Merkezi bütçe kapsamlı merkezi hükümete alıyoruz. Bu sayede mahalli idarelerin personel giderleri azaltılarak daha rasyonel çalışmaları sağlanacak. Bunun yanı sıra devredilen Köy Hizmetleri personeli maaşları için il özel idarelerine transfer yapmaya devam ediyoruz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerimize Denkleştirme Ödeneği ile destekte bulunmaya devam ediyoruz. Sokak aydınlatma bedellerini Hazineden ödemeyi sürdürüyoruz. Eskiden belediyelerimizin üzerine bir yüktü. Bunu da Hazine'nin aldık. Özetle belediyelerimizin katı atık tesisi yapımını da destekliyoruz. Atık su arıtma tesislerine de enerji desteği veriyoruz. Sonuç olarak 2012 yılında bütün bu bahsettiğim çerçevede 31,5 milyar liralık mahalli idarelere kaynak ayırmış olacağız.''

Bakan şimşek, bölgesel kalkınma projelerini de 2012 yılında hızlandıracaklarını kaydetti.

Ar-ge harcamaları

2012 yılı bütçesinde TÜBİTAK ar-ge projeleri başta olmak üzere üniversite ve sanayi kesimi ar-ge projelerini desteklemeye devam edeceklerini bildiren Şimşek, bu kapsamda 2012 yılında yaklaşık 1,5 milyar lira ödenek ayırdıklarını bildirdi.

2002 yılında Türkiye'nin toplam ar-ge harcamaları milli gelirin yüzde 0,45'i iken, bugün yüzde 1'i aştığını belirten Şimşek, hedeflerinin yüzde 2-3'lere ulaşmak olduğunu söyledi.

Yatırım ve taşıt vizelerine ilişkin süreci elektronik ortama taşıdıklarını hatırlatan Bakan Şimşek, bu sene ilk defa e-bütçe sistemi üzerinden başlattıkları elektronik vize uygulaması ile kamu kurumlarının yatırım ve taşıt vize işlemlerinin elektronik ortamda yapılmaya başlandığını, bu sayede kurum temsilcilerinin vize için Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı arasında ''mekik dokumak'' zorunda kalmadıklarını ifade etti.

Maliye Bakanı Şimşek, vergi denetimini de güçlendirdiklerini belirterek, ''Vergi denetimini tek çatı altında birleştirerek Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını kurduk. Şu an itibariyle müfettiş yardımcılarımız da dahil olmak üzere 4 bin 743 kişilik bir denetim gücüne sahibiz. 2012 yılında bin 500 yeni vergi müfettiş yardımcısı alarak denetim kapasitemizi artıracağız'' dedi.

Sözleşmeli personelin ücret tavanı 3,382 Türk Lirası olarak uygulanacak

2012 yılı bütçesine göre, 1 Ocak-30 Haziran 2012 döneminde uygulanacak aylık katsayı 0,06446, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,86251, yan ödeme katsayısı ise 0,02044 olacak.

TBMM Başkanlığına sunulan 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20'sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilecek. Bu idarelerin yüzde 20'yi geçen diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkili olacak.

2012 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında, herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. 2012'de yatırım cetvellerinde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilen projeler kapsamındaki yıllara sari işlere 2012'de başlanabilmesi için proje veya işin 2012 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacak. Kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapım projeleri bu kapsam dışında tutulacak.

Ödenekleri bulunan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında, köylerin altyapı ihtiyaçları için İl Özel İdareleri veya Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılacak. SUKAP kapsamında ihtiyaç duyulması halinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idareler bütçesine ödenek aktarılabilecek. Bu kapsamda ilgili idarelere yapılan hazine yardımları, haczedilmeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Garantili dış borç limiti

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak, garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar doları, Hazine Müsteşarlınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı 2 milyar doları aşamayacak.

KİT'ler ile Hazinenin pay sahibi olduğu diğer işletme, şirket ve bankaların Hazineye tekabül eden temettü tutarları ile diğer öz kaynaklarının tamamlı veya bir kısmı, ilgili teşebbüs, işletme, şirket ve bankanın ödenmemiş sermayesine veya görev zararı alacaklarına mahsup edilebilecek.

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı tahsilatın ve bankanın faaliyet karlarından Hazineye tekabül eden temettü tutarlarının ve olağanüstü yedek akçelerinin tamamı veya bir kısmı, bankanın politik risk alacağına ve ödenmemiş sermayesine mahsup edilebilecek.

Katsayılar

Tasarıya göre, 1 Ocak-30 Haziran 2012 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0,06446, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,86251, yan ödeme katsayısı 0,02044 olacak.

Sözleşmeli personelin ücret tavanı 1 Ocak-30 Haziran 2012 döneminde 3,382 Türk Lirası olarak uygulanacak.

Kanun, uluslararası anlaşma, Bakanlar Kurulu kararı veya yılı programıyla kurulması ya da genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller için yılı ödeneğini aşmamak kaydıyla yapılacak yeni vizeler dışında, 2011 yılı sözleşmeli personel pozisyon sayıları hiçbir şekilde aşılamayacak.

Atama izni

Kamu idare kurum ve kuruluşları, serbest memur kadrolarına 2011'de emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapılabilecek. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak idare, kurum ve kuruluşlardan yüksek öğretim kurumları için ek 5 bin, diğerleri için ek 29 bin atama izni verilebilecek.

Üniversiteler için 9 bin ek atama

Yüksek öğretim kurumları, öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına 2011'da emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50'sini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100'ünü) geçmeyecek şekilde, açıktan veya yüksek öğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılabilecek.

Bu sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu yüksek öğretim kurumları için ek 9 bin atama izni verilebilecek. Ek olarak verilen atama izninin en az 4 bini, Yüksek Öğretim Kurulu koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak.

Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanların sayısı, yüzde 50 veya yüzde 100 sınırının hesabında dikkate alınmayacak.

Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar, özürlü personel atamaları, TSK Personel Kanununun kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılacak atamalar ile özelleştirme uygulamaları kapsamındaki personel nakilleri de sınırlamaya tabi olmayacak.

Boş-dolu kadrolar Maliye Bakanlığına bildirilecek

Kamu idare, kurum ve kuruluşları kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumu ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgiler mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günü itibariyle düzenlenerek, bu ayları izleyen ayın 20'sine kadar e-bütçe sisteminde veri girişi yapmak suretiyle Maliye Bakanlığına bildirilecek.

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunların müessese ve işletmelerinde sözleşmeli personel istihdamı mümkün olan hizmetlerde (avukat, mimar, mühendis ve veteriner hariç) ayrıca sözleşmeli personel istihdam edilemeyecek.

Vergi gelirleri yüzde 22,5 artışla 188,4 milyar liraya çıktı

Merkezi Yönetim Bütçesi, bu yılın Eylül ayında 1,9 milyar lira açık verirken, Ocak-Eylül döneminde 234 milyon lira fazla verdi.

Maliye Bakanlığı Eylül ve Ocak-Eylül dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında artarak 221,1 milyar TL oldu.

Bütçe giderleri ise sadece yüzde 5,8 oranında artarak 220,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

2010 yılının 9 aylık döneminde 21,3 milyar lira açık veren, bütçe bu yılın aynı döneminde ise 234 milyon lira fazla verdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde faiz dışı fazla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,5 oranında artarak 34 milyar 998 milyon TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde yıl sonu faiz dışı fazla hedefinin (13 milyar 954 milyon lira) 2,5 katı tutarında faiz dışı fazla rakamına ulaşıldı.

Söz konusu döneminde faiz hariç bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında artarak, 186 milyar 105 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde faiz hariç bütçe giderleri 169 milyar 544 milyon TL düzeyindeydi.

Diğer taraftan 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında azalarak 34 milyar 764 milyon TL olarak gerçekleşti.

Giderlerin dağılımı

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde, merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon TL ödeneğin yüzde 70,7'si kullanılarak 220 milyar 869 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Personel giderleri, 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artış göstererek 55 milyar 472 milyon TL oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 oranında artarak 9 milyar 442 milyon TL oldu.

Aynı dönemde mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 oranında artarak 20 milyar 547 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 3 milyar 969 milyon TL oldu. Cari transferler de bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artarak 80 milyar 22 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu yılın 9 ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 oranında azalışla 39 milyar 934 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar 500 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri ise 5 milyar 739 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri tahsilatında ortaya çıkan artışın etkisiyle mahalli idare payları 2011 yılı Ocak-Eylül da öneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 oranında artarak 18 milyar 576 milyon TL olarak gerçekleşti.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde 14 milyar 533 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 668 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde 3 milyar 421 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında azalarak 34 milyar 764 milyon TL oldu.

Vergi gelirleri

Öte yandan 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde 187 milyar 538 milyon TL olan bütçe gelirleri bu yılın aynı döneminde yüzde 17,9 oranında artarak 221 milyar 102 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu yılın 9 ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 oranında artarak 188 milyar 378 milyon TL oldu.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında azalarak 25 milyar 791 milyon TL olarak gerçekleşti.

9 aylık dönemde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 182 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 750 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı Ocak-Eylül dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 40,2, kurumlar vergisi yüzde 31,8, damga vergisi yüzde 28,7, harçlar yüzde 21,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 20, gelir vergisi yüzde 19,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 14,6, özel tüketim vergisi yüzde 13,3 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 15,7 oranında arttı.

Yeniden yapılandırmadan 11,4 milyar lira

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da düzenleyen 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplamı 11 milyar 441 milyon TL oldu.

Eylül ayı bütçe sonuçları

Bu yılın Eylül ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre de, bütçe 2011 yılı Eylül ayında yüzde 72,9 oranında azalışla 1,9 milyar TL açık verdi. Geçen yılın Eylül ayında bütçe 6,9 milyar lira açık vermişti.

Buna göre, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 oranında artarak 22,1 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 5,8 oranında azalarak 23,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Eylülde 1,2 milyar TL faiz dışı fazla verilirken, vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 oranında artarak 18,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 2,3 oranında azalarak 20,9 milyar TL oldu.

Bütçeden en yüksek payı 88 milyar 523 milyon TL ile Maliye Bakanlığı aldı

2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde en yüksek payı 88 milyar 523 milyon 596 bin TL ile Maliye Bakanlığı aldı. Maliye Bakanlığını, 64 milyar 705 milyon 201 bin TL ile Hazine Müsteşarlığı ve 39 milyar 169 milyon 379 bin TL ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Bütçede; genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına 138 milyon 700 bin TL, TBMM'ye 651 milyon 252 bin TL, Başbakanlık'a 861 milyon 757 bin TL, MİT Müsteşarlığına 750 milyon 942 bin TL, MGK Genel Sekreterliğine 14 milyon 376 bin TL, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne 89 milyon 462 bin TL kaynak ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 39 milyar 169 milyon 379 bin TL, Adalet Bakanlığı 5 milyar 277 milyon 312 bin TL, Milli Savunma Bakanlığı 18 milyar 229 milyon 672 bin TL, İçişleri Bakanlığı 2 milyar 585 milyon 387 bin TL, Dışişleri Bakanlığı 1 milyar 351 milyon 947 bin TL, Sağlık Bakanlığı 14 milyar 357 milyon 938 bin TL, Ulaştırma Bakanlığı 8 milyar 904 milyon 140 bin TL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 31 milyar 551 milyon 963 bin TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 582 milyon 718 bin TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 milyar 705 milyon 76 bin TL, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 8 milyar 841 milyon 713 bin TL, Avrupa Birliği Bakanlığı 151 milyon 171 bin TL pay alacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 2 milyar 236 milyon 131 bin TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 929 milyon 814 bin TL, Ekonomi Bakanlığına 1 milyar 279 milyon 980 bin TL, Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 milyar 469 milyon 119 bin TL, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 10 milyar 484 milyon 859 bin TL, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 384 milyon 676 bin TL, Kalkınma Bakanlığına 1 milyar 67 milyon 700 bin TL, Orman ve Su İşleri Bakanlığına 1 milyar 846 milyon 902 bin TL bütçe öngörüldü.

Jandarma Genel Komutanlığına 4 milyar 913 milyon 982 bin TL, Emniyet Genel Müdürlüğüne 12 milyar 119 milyon 314 bin TL, Sahil Güvenlik Komutanlığına 375 milyon 997 bin TL, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 24 milyon 718 bin TL, Yargıtay'a 103 milyon 130 bin TL, Danıştay'a 70 milyon 742 bin TL, Sayıştay'a 142 milyon 162 bin TL, HSYK'ya 35 milyon 512 bin TL pay ayrıldı.

Maliye Bakanlığına 88 milyar 523 milyon 596 bin TL, Hazine Müsteşarlığına 64 milyar 705 milyon 201 bin TL, Gelir İdaresi Başkanlığına 1 milyar 889 milyon 856 bin TL, TÜİK'e 184 milyon 396 bin TL, Diyanet İşleri Başkanlığına 3 milyar 891 milyon 166 bin TL kaynak aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlar

Özel bütçeli kurumlar arasında en çok pay, 6 milyar 185 milyon 358 bin TL ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrıldı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) de 4 milyar 449 milyon 878 bin TL ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ardından en çok pay alan ikinci özel bütçeli kurum oldu.

TÜBİTAK'a 1 milyar 609 milyon 394 bin lira, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 772 milyon 457 bin lira verilmesi planlanan özel bütçeli idarelerde, en az pay ise 2 milyon 393 bin TL ile Atatürk Araştırma Merkezine verildi.

Bütçeden, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresine 422 milyon 38 bin lira, Spor Genel Müdürlüğüne 731 milyon 341 bin lira, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 394 milyon 523 bin lira, MTA'ya 358 milyon 824 bin lira, Savunma Sanayi Müsteşarlığına 33 milyon 919 bin lira pay aktarılacak.

Yükseköğretim kurumları (üniversiteler) ise bütçeden 12 milyar 743 milyon 603 bin TL alacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına 232 milyon 559 bin TL kaynak ayrıldı.

Üniversiteler arasında en çok pay 640 milyon 598 bin Lira ile İstanbul Üniversitesine, ardından da 451 milyon 828 bin TL ile Ankara Üniversitesine ayrıldı. 15 milyon 374 bin TL ile en az payı İstanbul Medeniyet Üniversitesi aldı.

Üst kurulların bütçeleri

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında en çok payı, 1 milyar 342 milyon lira ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aldı.

RTÜK'e 137 milyon lira, SPK'ya 82 milyon 782 bin lira, BDDK'ya 165 milyon lira, EPDK'ya 115 milyon 585 bin lira, Kamu İhale Kurumuna 89 milyon lira, Rekabet Kurumuna 46 milyon 760 bin lira, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna 49 milyon 770 bin lira ödenek ayrıldı.

DOP, KOP projelerine 4 milyon TL

Ayrıca, bütçeden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 767 milyon 861 bin TL, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına 19 milyon 123 bin TL, Denizcilik Müsteşarlığına 115 milyon 234 bin TL, Devlet Personel Başkanlığına 15 milyon 10 bin TL, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 7 milyon 155 bin TL, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 644 milyon 503 bin TL, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne 171 milyon 294 bin TL, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 7 milyar 971 milyon 570 bin TL, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 147 milyon 714 bin TL, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne 178 milyon 182 bin TL, Orman Genel Müdürlüğüne 1 milyar 862 milyon 299 bin TL, Türk Standartları Enstitüsüne 220 milyon 836 bin TL, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 70 milyon 854 bin TL bütçe öngörüldü.
Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarına bütçeden 4 milyon 108'er bin TL kaynak
ayrıldı.

Meclis'in bütçesi 2013 ve 2014'te azalıyor

Bu yılki bütçesi 651 milyon 252 bin TL olarak öngörülen TBMM bütçesi, 2013'te 610 milyon 670 bin TL, 2014'te ise 595 milyon 892 bin TL tahmin ediliyor. 138 milyon 700 bin TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ise artarak, 2013'te 147 milyon 970 bin TL'ye, 2014'te ise 157 milyon 520 bin TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte 2012 bütçesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN