Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ticari sırra sağlık kriteri

Ürünlerin piyasa denetimi sırasında elde edilen ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler, insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde ifşa edilebilecek.

Giriş Tarihi: 27.6.2013 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.6.2013 11:23
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yetkili kuruluşlar, denetimler sırasında temin ettikleri ve ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri alacak. Ancak mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan ifşaat bu kapsamda sayılmayacak.

Piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşların görev ve sorumluluğunda olacak. Piyasa gözetimi ve denetimi alanında yetkili kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanacak.

Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminin etkin ve hızlı işlemesi için yeterli sayıda personel istihdam edecek, denetim yapan personelin hizmet içi eğitimlere tabi tutulmasını sağlayacak, denetimler için yeterli kaynak tahsis edecek, ürünlerden kaynaklandığından şüphe edilen her türlü kaza ve yaralanmayı takip edecek ve inceleyecek. Söz konusu kuruluşlar, ayrıca yönetmelik kapsamına giren konularda bilgi verebilecek veya ilgililerin şikayetlerini ulaştırabilecekleri yardım masaları veya benzeri mekanizmaları kuracak ve bunların görev alanları ile irtibat bilgilerini kamuoyuna duyuracak.

Üretici tarafından bir ürünün piyasadan toplatılması veya bertarafıyla ilgili önlemlerin tam olarak uygulanmasını da yetkili kuruluşlar sağlayacak.

Yetkili kuruluşlar, bir ürünü bedelli veya bedelsiz piyasaya arz edildiği, satıldığı ve dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil araçları ve gerektiğinde üretim tesislerinde denetleyebilecek, numune alarak test ve muayene edebilecek. Üretici veya dağıtıcılarından gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında üreticiler ve dağıtıcılar tarafından yetkili kuruluşlara, akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış ve uygunluğu gösteren belgeler ile test raporlarının sunulması halinde, yetkili kuruluş bu belge ve raporları dikkate alacak. Türkiye'de veya karşılıklılık ilkesi saklı kalmak kaydıyla Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş belgeler ve test raporları, kuruluşun yeterliliğine ilişkin gerekçelerle reddedilemeyecek.


KAZA VERİ SİSTEMİ

Bir üründen kaynaklandığı değerlendirilen ve sağlık kurumlarına intikal eden kaza, yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin bilgiler, Sağlık Bakanlığınca kurulan kaza veri sistemine girilecek. Bu sistemin işletilmesine ve verilerin raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Sağlık Bakanlığı bu verileri yetkili kuruluşlarla paylaşacak.

Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, yetkili kuruluş, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, orantılılık ilkesini gözeterek ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını ya da piyasaya arz edilmiş ürünün toplanmasını sağlayacak.


ÜRÜN TAMAMEN BERTARAF EDİLEBİLECEK

Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdığı riske göre kısmen veya tamamen bertarafını sağlayacak.

Yetkili kuruluş önlem kararını almadan önce üretici veya dağıtıcıyı durum hakkında görüşlerini almak üzere tebligatla bilgilendirecek. Tebligatı almasını müteakip üretici veya dağıtıcıya, cevap verebilmesi için en az 10 gün süre tanınacak ve bu süre tebligatta belirtilecek. İnsan sağlığı ve güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu yararının tehlikede olduğu acil hallerde bu sürenin dolması beklenmeyebilecek. Tebligat yapılmadan bir karar alınması halinde, üretici veya dağıtıcıya cevap verebilmesi fırsatı sonradan tanınabilecek.

Yetkili kuruluş, belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, onay süreci ile kesinleşmesini takip edecek 10 gün içerisinde masrafları üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlayacak. Duyuruda; ''ürünü tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici özellikler, mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafı veya resimli tasviri, alınan önlem, önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifi, sorumlu üretici ve dağıtıcının isim, adres ve diğer iletişim bilgileri, riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler ve ürünün iade edileceği yerler veya üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderilebileceği adresler'' gibi bilgiler yer alacak.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticari sırra sağlık kriteri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN