Tarihin en köklü üretim reformu geliyor

Üretim ve yatırımın önündeki engelleri kaldırması beklenen Üretim Reform Paketi gün yüzüne çıktı. KOBİ ve girişimcileri yakından ilgilendiren tasarı ekonominin hemen her alanında köklü değişiklikler içeriyor

Giriş Tarihi: 30.9.2016
Bilim, Sanayi ve Bakanlığı, üretim ve yatırımın önündeki engelleri kaldırma hedefiyle çok sayıda kanun değişikliğini içeren Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı'nı hazırladı. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başta olmak üzere yatırımların desteklenmesi bağlamında çok sayıda düzenleme içeren taslakta, zeytinliklerde yapılaşma ve Şeker Kanunu ile uygulanan kotaların tespitinde nişasta kökenli şeker kapsamı değişiklikleri de yer alıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak ilgili kesimlerin görüşüne açılan Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı, Yükseköğretim Kanunu, Çevre Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, Mera Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler öngörüyor. Üretim Reformu'nda en fazla dikkat çeken unsurların başında KOBİ'ler ve girişimciler için kritik öneme sahip olan Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) yönelik yenilikler oldu. Hedefte sayıları 300'ü bulan OSB'lerin rant kapısı olmaktan çıkarılması ve bürokratik engellerin azaltılması var. Hazırlanan Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı'na göre, OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılacak. Görevleriyle ilgili suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli Bakanlık tarafından tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabilecek.

YATIRIMLAR İÇİN VERGİ MUAFİYETİ
Yatırım ve üretim ortamını iyileştirerek, yeni nesil yatırım bölgelerinin dönüşümüne öncelik tanıyacak olan Üretim Reform Paketi Taslağı ile vergi mevzuatında değişikliğe gidilecek. OSB'ler, endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerindeki binalar, inşalarının bittiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılacak. Muafiyet süresinin bitiminden itibaren, OSB'ler, endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan işletmelere ait binalar için emlak vergisi, üretimde oldukları sürece yüzde 75 indirimli olarak alınacak. Kanun tasarısı özellikle teşvik paketi ile yeniden gündeme gelen OSB'ler için devrim niteliğinde başka yenilikler de getiriyor. Taslağın içindeki en çarpıcı değişikliklerden biri bürokratik hantallığı içeriyor.

BÜROKRATİK ENGELLER DE KALKIYOR
OSB yönetimlerince sürüncemede bırakılan imar ve parsel düzenlemeleri üç ay içinde karara bağlanmak zorunda olacak. Aksi halde konu ilgili bakanlığın devreye girmesi ile çözülecek. OSB'deki bir parseli yatırım sözü ile alan ancak bunu hayata geçirmeyen işadamlarından arsaları süratle geri alınacak. Yine Mera Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile meraların tahsis amacı değiştirilerek sanayiciye verilecek. Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, OSB'ler ve sanayi sitelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması amacıyla ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı valilikçe değiştirilebilecek. Söz konusu yerler Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılacak. OSB'lerde ortak kullanım alanları, OSB büyüklüğünün yüzde 8'inden az, hizmet ve destek alanları ise OSB büyüklüğünün yüzde 10'undan fazla olamayacak.

ARSA RANTÇILIĞINA SON
Özel endüstri bölgesi ilan edilecek yerlerde, gerçekleştirme süresi 10 yılı geçmemek üzere, güncellenmek kaydıyla en az 200 milyon TL tutarında yeni yatırım taahhüdünde bulunulması gerekecek. Ayrıca başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, önerilen alanın en az yüzde 51'inin mülkiyetine sahip olması, yeni yatırıma ilişkin "ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir" kararının alınmış olması şartları da aranacak. OSB'lerdeki yatırımlar da özel olarak desteklenecek. OSB'ler ve sanayi sitelerindeki binalar gibi, endüstri bölgelerindeki binalar da, inşalarının bittiği tarihi takip eden 5 yıl içinde emlak vergisinden muaf olacak. Muafiyet süresinin bitiminden itibaren organize sanayi ve endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan işletmelere ait binalardan alınacak emlak vergisinde, üretimde oldukları sürece yüzde 75 indirim uygulanacak.

FABRİKALARI SAGYAŞ YAPACAK
ekonomisinde yeni bir dönem açması beklenen devlet yapımı 'anahtar teslim fabrika' vaadinin yol haritası tamamlanıyor. Konuyla ilgili muhataplar ve yasal düzenlemeye ilişkin ayrıntılar ilk kez Üretim Reformu Kanun Tasarısı'nda ortaya çıktı. Buna göre başta KOBİ'ler olmak üzere binlerce girişimciye Toplu Konut İdaresi (TOKİ) mantığında fabrika yapacak kurumun adı SAGYAŞ (Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi) oldu. Yüksek imar yetkileri ve olağanüstü bir bütçeye sahip olacak kurum, tıpkı TOKİ gibi hem belediyelerden hem de OSB yönetimlerinden bağımsız olarak faaliyet gösterecek. Kurum acil kamulaştırma yetkisine de sahip olacak. Bu da yatırımlarda bürokratik engellerin ve OSB içinde oluşan rant gruplarının önüne geçecek. SAGYAŞ dilerse sıfırdan OSB kurabileceği gibi hali hazırdaki OSB'lere de ortak olarak onların altyapısını güçlendirme görevi üstlenecek. Tasarıya göre SAGYAŞ'ın yüzde 100 sermayesi Hazine Müsteşarlığı'na ait olacak.

KİRA ÖDER GİBİ FABRİKA
SAGYAŞ'ın yatırımcıya ödeme seçeneklerini nasıl sunacağı konusu tasarıda henüz netleştirilmiş değil. Ancak edinilen bilgiye göre, SAGYAŞ'tan fabrika sahibi olmak isteyen işadamlarına 3 yıl geri ödemesiz, 20 veya 30 yıllık vadelerde ödeme seçenekleri sunulacak. Fabrikaların tüm inşasını SAGYAŞ üstlenecek.

BAĞIŞ KONUSU DA DÜZENLENDİ
Tasarı, OSB yönetimlerinin yüksek aidat sorunları, hacizler ve bağış adı altında toplanan ödemelerin de önüne geçmeyi hedefliyor. Buna göre, yönetim aidatlarının yüzde 50'sinden fazlasıyla su, elektrik, doğalgaz ve arıtma tesisi işletme gelirleri haczedilemeyecek. Su, elektrik, doğalgaz ve arıtma tesisi işletme gelirleri, amacı dışında kullanılamayacak. OSB vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili olarak katılımcılardan bağış adı altında bedel talep edemeyecek.

KOBİ'YE MAKİNE DESTEĞİ DE VAR
Fabrika içindeki makine teçhizat yatırımları KOBİ'lere ait olacak. Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 2017'de teknoloji ağırlıklı yatırımlara toplamda 22.2 milyar TL'lik destek planlanıyor. Patent sahibi şirketlere özel makine- teçhizat finansman desteği de sağlanacak. Geri ödemesiz olarak verilecek desteklerin üst limitleri büyük işletmelerde 2 milyon, orta ve küçüklerde ise 10 milyon TL olacak.

ZEYTİNE DE DÜZENLEME
Taslakla 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'da öngörülen değişikliğe göre, bakanlıklarca alınacak kamu yararı gereğince yapılacak yatırımlar kapsamında zeytinlik sahalarda kurulacak tesisler, zeytinlik sahaları içinde zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak tesis yapılamayacağı hükmünden müstesna olacak. Bu durumda, yatırımın yapıldığı alan içinde bulunan zeytin ağacının iki katı kadar zeytin ağacının, bakanlık tarafından gösterilen yere dikilmesi zorunlu olacak.

ŞEKER KANUNU DEĞİŞİYOR
4634 sayılı Şeker Kanunu'nun "Kotalar ve Kotaların Tespiti" başlıklı üçüncü maddesinde ise nişasta kökenli şekerler kapsamında değişiklik yapılacak. Buna göre, maddenin ilgili hükmü, "Glukoz ya da polimerlerinden üretilen ve kuru madde bazında ağırlık itibariyle yüzde 10 ve daha fazla oranda fruktoz içeren nişasta kökenli izoglukoz için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 10'unu geçemez" olarak düzenlenecek.

2.2 MİLYON KİŞİYE İSTİH DAM
Bugün Türkiye'deki OSB sayısı 298'e ulaşmış durumda. En fazla OSB bulunan illerin başında 18 OSB ile İzmir gelirken onu 13 OSB ile Bursa takip ediyor. OSB'lerin Türkiye genelinde yarattığı toplam istihdam ise 2.2 milyon kişiye ulaşıyor. Gebze OSB, Çerkezköy OSB, İzmir Atatürk OSB, Kayseri OSB ve Bursa OSB bu alanda ilk beşte yer alıyor. Bu OSB'leri ilk beşe sokan unsurlar ise, yapılan yerli- yabancı yatırımların büyüklüğü, alansal büyüklükleri ve yarattıkları önemli ticaret hacimleri oluyor.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihin en köklü üretim reformu geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN