Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Şirketler için 'uzman havuzu' geliyor

Özel sektöru¨n ve meslek kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri, oluşturulacak nitelikli uzman havuzuyla geliştirilecek.

Giriş Tarihi: 13.7.2019 12:15
Şirketler için 'uzman havuzu' geliyor

AA muhabirinin, On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgiye göre, sanayi politikasının kamu ve özel kesimin yakın iş birliği içinde etkin olarak takip edilip uygulanabileceği kurumsal yapıların oluşturulması amaçlanıyor.

Buna göre, kamu uygulamalarında yerli u¨retimin geliştirilmesi öncelik olacak. Özel sektör firmalarında bu¨yu¨me ve kurumsallaşma geliştirilecek. İmalat sanayisinde ölçek ekonomisine uygun bir u¨retim yapısının oluşturulması sağlanacak ve KOBİ'lerin bu¨yu¨melerinin önu¨ndeki engeller kaldırılacak.

UZMAN HAVUZUNDAN HİZMET ALANLARA DESTEK

Özel sektöru¨n ve meslek kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için 5 yıllık dönemde nitelikli uzman havuzunun oluşturulması planlanırken, bu havuzdan nitelikli uzmanlık hizmeti alan işletmeler ve meslek kuruluşları desteklenecek.

Yönetim danışmanlığı sektöru¨ne destek verilerek, bu alandaki yerli firmaların uluslararası seviyede faaliyet göstermesi sağlanacak. KOBİ'lerin devlet destekli olarak alacakları danışmanlık hizmetlerinde bu tu¨r firmaları tercih etmesi önceliklendirilecek.

KOBİ'lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönu¨şu¨mlerine katkı sağlamak amacıyla Model Fabrika (KOBİ Yetkinlik Merkezi) Danışmanlık Destek Programı başlatılacak.

FİRMA BİRLEŞMELERİNE ÖZEL DESTEK

Teknoloji transferi ve pazara hızlı ulaşmak için stratejik alanlarda uluslararası şirket satın alma hibe desteği mekanizması gu¨çlendirilecek.

KOBİ'lerin kendi aralarında, bu¨yu¨k işletmelerle ve girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle kuracakları ku¨melenme iş birliklerine destek sağlanacak. Bu kapsamda destek programları sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak uygulanacak.

İmalat sanayisindeki firmaların ölçek bu¨yu¨tmesine bağlı olarak mevzuatla getirilen ilave zorunlu yu¨ku¨mlu¨lu¨klerin tamamı imalat sanayisinde ölçek bu¨yu¨tme hedefine uygunluk açısından gözden geçirilerek yeniden belirlenecek. Firmaların ölçek bu¨yu¨tmeleri halinde karşılaşacakları ilave istihdam yu¨kleri hafifletilecek.

Firma birleşmelerine yönelik eşleştirme, nitelikli istihdam, danışmanlık desteklerini içeren yeni bir destek programı oluşturulacak.

KALKINMA AJANSLARININ DESTEKLERİ YAPILANDIRILACAK

Kalkınma ajansları destekleri yeniden yapılandırılarak, kurumsallaşma, yenilik yönetimi, mu¨şteri ilişkileri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, e-ticaret, dijital dönu¨şu¨m, dış ticaret ve yalın u¨retim, temiz u¨retim, enerji verimliliği ile endu¨striyel simbiyoz gibi konulara öncelik verilecek.

Teknoparklarda yer alan şirketlerin ve teknoloji transfer ofislerinin kurumsal kapasiteleri artırılacak.

İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme programı uygulanacak, sektörel ortak sorunlara çözu¨m getiren araştırma projelerine destek verilecek.

Oda ve borsalar tarafından u¨yelerine sunulan hizmetlere ilişkin hizmet standartları oluşturmaları sağlanacak, hesap verebilirlik ve şeffaflık mekanizmaları geliştirilecek.

ULUSAL SANAYİ VERİ MASTER PLANI HAZIRLANACAK

Plan kapsamında, kamunun sanayi politikalarında kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik adımlar da atılacak. Bu kapsamda, imalat sanayisine yönelik politika oluşturma ve uygulama su¨reçleri etkinleştirilecek, sektörlerin su¨rdu¨ru¨lebilirliğine yönelik stratejik bir çerçeve oluşturulacak.

İmalat sanayisine ilişkin veriye dayalı analiz ve planların yapılması, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin du¨zenli izlenmesi amacıyla sektör ve firma du¨zeyinde toplanacak verilerin kapsamı, toplanma yöntemi ve analizine ilişkin Ulusal Sanayi Veri Master Planı hazırlanacak.

Sanayinin mevcut ve gelecek dönem u¨retim yapısında tedariki gerekli ve kritik göru¨len ham maddelerin belirlenmesi ve bunların arz gu¨venliğini sağlayacak politikaların uygulanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil tolum kuruluşlarının katılımlarıyla yönetişim mekanizması kurulacak.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şirketler için 'uzman havuzu' geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN