BlackRock küresel tahvil borsa yatırım fonu (BYF) sektörünün büyüklüğünün 2030 yılına kadar üçe katlanacağını öngördü.

Küresel sabit getirili BYF'lerin yönetimi altındaki varlık tutarının 2030'a kadar üçe katlanarak 5 trilyon dolara ulaşacağını öngören BlackRock, küresel tahvil BYF sektörünün de zorlu makroekonomik şartlara rağmen 2023'te 2 trilyon dolar olacağını tahmin etti.