Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?

 • 1
 • 14
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?

Bangladeş'te, Abdül Kadir Molla'nın ardından Cemaat-i İslami Lideri Motiur Rahman Nizami'de 1971'deki bölünme savaşı sırasında "insanlığa karşı suç işlediği" iddiasıyla idam edildi. Peki Bangladeş'te Müslümanlar niye idam ediliyor?

 • 2
 • 14
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?

BÜTÜN SORULARIN CEVABI BANGLADEŞ'İN KISA TARİHİNDE

Resmi adı Bangladeş Müslüman Halk Cumhuriyeti olan Bangladeş, Hindistan'a komşu olan bir Güney Asya ülkesidir. Devletin adında Müslüman belirtisine ve nüfusunun %88 inin Müslüman olmasına rağmen siyasal iktidar Laiklerin ve Hinduların elindedir. Bölgenin İslam'la tanışması Hulefa-i Raşidin yani dört halife döneminde Hz. Ömer (ra) zamanına dayanıyor. Bangladeş, Hz. Ömer (ra) özel ilgi gösterdiği bölgelerden biri olarak İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.

 • 3
 • 14
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?

İslam'la tanıştığından beri Halifeliğe bağlı olan Bangladeş'te kara günler 1887 de başlıyor. Osmanlıya sadık olan Bangladeş'e İngiliz sömürgesi ilk olarak 1857 de adım atmış. İngilizler, otuz yıl sonra 1887 de Müslümanların iktidarını devirerek yerine Hindu ve Laiklerin olduğu ulusalcı bir devlet yapısı oluşturmak için Hindistan Ulusal Kongresini kurmuşlar. Sömürge yanlısı sekülerist tahribata karşı Müslümanlar da 1906 yılında, bugün ki Cemaati İslami'nin temeli olan "Hindistan'da Müslümanlar Birliği Partisi" kurmuşlar.

 • 4
 • 14
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?

1906 yılından sonra İngiliz sömürgeciler bölgenin Laikleşmesi için Hindu ve Budist milisleri de yanlarına alıp Müslüman katliamı yaparak bugünlerde yaşadığımız İslam âlimlerini asma furyasını başlatmışlar.

1920'de İngilizler Osmanlının hilafetini sona erdirme çalışmalarını hızlandırdığında Hindistan Müslümanları İslam birliğini ve hilafeti korumak için Muhammed Ali Cevher liderliğinde "hilafet hareketini" kurup ve cihada başlamışlar.

 • 5
 • 14
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?

1935 yılında sömürgeci İngilizler, Hindistan'ın sekülerleşmesi için bir anayasa hazırlarlamış ve bu anayasa ile Ulusal Kongre Partisinin Hindistan'ın farklı bölgelerinde Ulusalcı Laik hükümetler kurmasının önünü açmışlar.

Hindistan'ın hızla sekülerleşmeye başladığı bu dönemlerde Müslüman düşünürler, Müslümanların ve İslam'ın geleceği hakkında düşünmeye ve Laik tahribata karşı çareler aramaya başlarlar. "Bağımsız İslam Devleti" fikrini ortaya atan ünlü şair Muhammed İkbal de bu düşünürler arasındadır. 1947 yılında İngilizler Hindistan'dan Çekilirken, Muhammed Ali CinnahHindistan'dan ayrılarak Pakistan'ınkurulması için çalışmalar başlatır. Bu sebeple, "Pakistan"fikrini siyasal alanda hayata geçiren ve Pakistan'ın kurucusu kabul edilen kişi Muhammed Ali Cinnah'tır ama Pakistan'ın fikir babası Muhammed Ali İkbal kabul edilir.

 • 6
 • 14
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?
Bangladeş’te Müslümanlar niçin idam ediliyor?

Resmi adı Pakistan İslam Cumhuriyeti olan Pakistan, Hint alt bölgesindeki bütün Müslümanları birleştirecek bir devlet olarak planlandığı için Pakistan adını almıştır. Bu sebeple Pakistan ismi, Hint kıtasındaki Müslüman eyaletlerin ve topluluklarından bir araya gelmiş bir kısaltmadır. P(Pencap), A(Afganistan), K(Keşmir), S(Sind) ve TAN(Belucistan) isimlerini temsil eder.

1948 yılında Batı Pakistan ve Doğu Pakistan olarak iki idareli olarak kurulan Pakistan 1971 yılında yaşanan iç savaşla bölünmüş ve Doğu Pakistan bağımsızlığını ilan ederek Bangladeş Devleti kurulmuştur.

BİZE ULAŞIN