Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi

 • 1
 • 18
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı bazı yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 6-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

 • 2
 • 18
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi

YÜZDE 50'Yİ AŞAMAYACAK

Bu kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları, toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.

 • 3
 • 18
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi

MENŞEİ OLMAYANLARDAN VERGİ ALINACAK

İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye gelir kaydedilecek. Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge (A.TR) ile ithal edilen AB veya Türk menşeli olmayan eşyalardan ilave gümrük vergisi alınacak.

 • 4
 • 18
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi

İHRACATÇI SORUMLU TUTULACAK

Kararların uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak. Söz konusu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak. Bu kapsamdaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı ekli listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek AB üyesi ülkelere ihraç edilmesi halinde de ilave vergi uygulaması söz konusu olmayacak.

 • 5
 • 18
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi

45 GÜN İÇİNDE...

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.

 • 6
 • 18
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi
Bazı eşyalara ilave gümrük vergisi

İŞTE O ÜRÜNLER;

Tuvalet kağıdı,

BİZE ULAŞIN