Esnafa af, memura ikramiye!

 • 1
 • 12
Esnafa af, memura ikramiye!
Esnafa af, memura ikramiye!

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Çalışma hayatına ilişkin birçok yeniliği barındıran tasarı, Meclis'te kabul edildi. Yapılandırmadan, asgari ücret desteğine, prim ertelemesinden, bireysel emeklilik sistemine kadar birçok düzenleme bulunuyor.

 • 2
 • 12
Esnafa af, memura ikramiye!
Esnafa af, memura ikramiye!

ERDOĞAN'IN İMZASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Torba Kanunu imzası sonrası yürürlüğe girdiğinde, vatandaşın beklediği birçok konu çözüm bulacak.

 • 3
 • 12
Esnafa af, memura ikramiye!
Esnafa af, memura ikramiye!

İŞTE O YENİLİKLER

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Resul Kurt hayata geçecek yenilikleri madde madde sıraladı...

1- Yapılandırmaya başvurup ödeme yapmayanlar, ödeme yapılmayan tutarların gecikme zammı ile güncellenerek Mayıs/2017'ye kadar ödeme imkânı tanınması sağlandı

 • 4
 • 12
Esnafa af, memura ikramiye!
Esnafa af, memura ikramiye!

2- Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi Kanun yayım öncesi olup, kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak

 • 5
 • 12
Esnafa af, memura ikramiye!
Esnafa af, memura ikramiye!

3- 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk Lirası'nın altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek

 • 6
 • 12
Esnafa af, memura ikramiye!
Esnafa af, memura ikramiye!

4- Asgari ücret desteği uygulanmaya devam edilecek. Bu düzenleme ile işverenlerin rekabet gücünün ve kayıtlı istihdamın artması amacıyla asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam edilmesi hedefleniyor

BİZE ULAŞIN