Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)

 • 1
 • 21
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)

Yargıtaydan "haksız fesih" kararı

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, bir çalışanın mesai saatleri dışında başka bir yerde çalışmasının, işten çıkarılması için haklı neden olamayacağına hükmetti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, bir çalışanın mesai saatleri dışında başka bir yerde çalışmasının, işten çıkarılması için haklı neden olamayacağına hükmetti.İzmir'de özel bir şirkette boya teknikeri olarak çalışan A.B, yeni iş yeri açan bir arkadaşına mesai sonrası yardım etmeye başladı.

Bu durumu tespit eden patronu, "müşteri çalabileceği endişesiyle" A.B'nin iş akdini feshetti. İşveren, A.B'ye ödenen kıdem ve ihbar tazminatının geri alınması istemiyle dava da açtı.İzmir 10. İş Mahkemesi, davayı kabul ederek, işçiye ödenen tazminatların geri alınmasına hükmetti.

KARAR BOZULDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, İzmir 10. İş Mahkemesinin kararını bozdu.

Kararda, iş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz ve davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği konusunun öncelikle araştırılması gerektiği belirtildi.

İş Kanunu'nun 25. maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin sayıldığı anlatılan kararda, bu durumların varlığı halinde işverene iş sözleşmesini haklı feshetme imkanı tanındığı kaydedildi.

"İşverenin güvenini kötüye kullanmak", "hırsızlık yapmak", "meslek sırlarını ortaya atmak" gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği vurgulanan kararda, yasadaki hallerin sınırlı sayıda olmadığı, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışların işverene fesih imkanı tanıdığı ifade edildi.

MESAİ SAATİ SONRASI...

Kararda, somut olayda davalı işçinin, yeni iş yeri açan bir arkadaşına mesai sonrası yardım ederken işverence bu durumun tespit edilmesi nedeniyle iş akdinin feshedildiği ve işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını tahsil ettiği anlatıldı.

İşverenin bu ödemenin hatayla yapıldığı, davacının kıdem ve ihbar tazminatını hak etmediği gerekçesiyle ödenen paranın kendisine iadesini istediği belirtilen kararda, şöyle denildi:

"Davalının mesai sonrasında başka bir iş yerinde çalışmasını yasaklayan bir hüküm, iş sözleşmesinde ya da hukuk sistemimizde bulunmamaktadır. İşverence işçinin mesai sonrası yaptığı iş nedeniyle zarara uğradığı veya iş yerinde düzenin bozulduğu, işçinin performansının düştüğü hususları iddia ve ispat edilmemiştir. Sadece iş yerinden müşteri çalacağı endişesiyle iş akdinin sona erdirildiği beyan edilmiştir. Bu durum karşısında davacının davranışının iş yasasının 25/2. maddesinde düzenlenen 'ahlak ve doğrulukla bağdaşmayan davranış' olarak yorumlanması mümkün değildir. Davalı işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiği ispatlanamadığına göre, davacı işverenin açtığı istirdat davasının reddi gerekirken, kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bu durum bozmayı gerektirmiştir."

 • 2
 • 21
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)
 • 3
 • 21
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)

Apple 13 yıl aradan sonra ilk kez düşüşte

Apple'ın gelirleri 2003'ten bu yana ilk kez azalırken, iPhone satışlarında da ilk defa yıldan yıla düşüş kaydedildi.

Teknoloji devi Apple'ın bu yılın ilk 3 ayında geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 gerileyerek, 2003'ten bu yana ilk defa düşüş kaydetti.

Apple'dan yapılan açıklamada, bu yılın Ocak-Mart dönemindeki net gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 düşüş göstererek 50,6 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in ilk 3 ayında 58 milyar dolar net gelir açıklamıştı.

Böylece, Apple'ın gelirleri, 51 çeyrek üst üste artış gösterdikten sonra 2003'ten bu yana ilk defa düştü.

Ayrıca şirketin 2016'nın ilk 3 ayındaki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 azalarak 10,5 milyar dolara geriledi. Geçen senenin ilk 3 ayında Apple'ın net karı 13,6 milyar dolardı.

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone akıllı telefon satışlarında da şirket tarihinde ilk defa düşüş kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde iPhone satışları yüzde 16,1 düşerek 51,2 milyon oldu. 2015'in aynı döneminde Apple 61 milyon iPhone satmıştı.

 • 4
 • 21
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)

SPK Başkanı Ertaş spor kulüplerini uyardı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) Vahdettin Ertaş, spor kulüplerinin finansal olarak dikkatli olması yönündeki çağrısını yineleyerek, "Şirketler beş yıl kar edemezlerse imtiyazlar sonlanır. Dolayısıyla ondan sonra çoğunluk kimdeyse o şirketin sahibi onlar olur. Onlar halka açık şirketler. Borç özkaynak oranlarında, faaliyetlerinde herkes ayağını yorganına göre uzatsın." dedi.
Türkiye'nin tahvil ihraçlarında oldukça iyi bir konumda bulunduğunu belirten Ertaş, "Tahvil piyasasıyla ilgili olarak son 4 yılda 800 milyar liralık izin verdik. Bizim şu anda vadesi ödenmemiş tahvil sayımız sadece bir tane. Bir şirket de faizini ödemedi, daha ana para günü gelmedi. SPK bin tane izin veriyor, 1 şirket tahvilin faizi ana parasını ödemiyor. Bu 10 binde 1'e denk geliyor hacim olarak, sayı olarak da 1000'de 1'e denk geliyor." diye konuştu.

Ertaş, tahvil piyasasına ilişkin yeni tebliğ taslağında belli rasyoları tutturamayan şirketlerden ilave tedbirler isteneceğini söyledi.

"İKİ BÜYÜK ŞİRKET HALKA ARZ EDİLECEK"

Bir soru üzerine iki büyük özel sektör şirketinin yakın zamanda halka arz edileceğini belirten Ertaş, şunları kaydetti:
"İki büyük özel şirket… Önceki bir yılda satılandan oldukça büyük şirketler. Bu sene daha büyük şirketler… Sermaye teşvikinden yararlanan kurumlar şöyle, finansal kurumlar hariç tüm şirketler halka açıldıklarında özkaynak teşvikinden yararlanıyorlar. Finansal kuruluşlar bu teşvikten yararlanamıyorlar. Eğer halka açılacak finansal kuruluşsa, leasing var, faktoring var, GYO'lar var, banka dışı finansal kurumlar var…"

Ertaş, Türkiye sermaye piyasaları geçmişinin halka arzlar yönünden zayıf olduğunu dile getirerek, "Geçmişteki karnemiz parlak değil. Yatırımcıyı burada memnun edememişiz. Herkese gel dedik ama iyisi de geldi, kötüsü de. Şimdi seçici davranıyoruz. Her şirketi kabul etmiyoruz. Daha kaliteli ve belli bir ölçeğin üzerindeki şirketler gelsin ki hem şirket memnun olsun hem de yatırımcı memnun olsun." ifadelerini kullandı.

"Bireysel yatırımcı azaldı" tartışmalarına yönelik Ertaş, "Biz yönlendirdik çünkü finansal okuryazarlığı düşük insanlar orada gelip yanlış bir senet seçince, insanlar para kaybedince üzülüyoruz. Bilanço okumayı, analiz yapmayı bilmiyorsa insanların BES'e girmesini istiyoruz." diye konuştu.

"BESİN MEYVELERİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GÖRÜLECEK"

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) 6,2 milyonun üzerinde katılıma ulaşıldığını aktaran Ertaş, BES'in meyvelerinin önümüzdeki dönemde görüleceğini söyledi. Ertaş, "Orada 50 küsur milyar liralık bir fon birikti. Türkiye köprü de yapabilir, altyapı da yapabilir, otoyol da yapılabilir, tahvil de alınabilir. Böyle bir birikimimiz var. BES'te biriken paraların yarısı özel sektör tahvillerinde, yarısına yakını Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS), yüzde 15'i de hisse senedinde." bilgilerini verdi.

 • 5
 • 21
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)

Terör mağduru esnafın kredi borcuna erteleme

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Terör olayları nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların düşük faizli kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesine ilişkin kararname taslağını Başbakanlık'a gönderdik" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, terörün sebep olduğu sosyal ve ekonomik yaralara merhem olacak adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, bölge halkının özellikle de esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını, onların kepenk kapatarak mağdur olmalarına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Terör olaylarının bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için mağdur olan esnaf ve sanatkarlarla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik tedbirler aldıklarını vurgulayan Şimşek, bu kapsamda terör mağduru KOBİ'lere Hazine destekli kefalet sistemiyle kredi kolaylığı getirildiğini ve bu yıl daha esnek koşullarda sistemden yararlanmalarının önünün açıldığını hatırlattı.

Terör mağduru esnaf ve sanatkarlara yönelik önemli bir adım attıklarının altını çizen Şimşek, bu kapsamda Diyarbakır, Mardin,Şırnak ve Hakkari illeri ve ilçelerinde, terör olayları nedeniyle işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerden doğan borçlarının faizsiz 1 yıl erteleneceğini bildirdi.

Şimşek, söz konusu esnaf ve sanatkarların, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren yıl sonuna kadar Halk Bankası'na yazılı olarak müracaat edebileceklerini söyledi.

ERTELEME SÜRESİNDE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ AÇILABİLECEK

Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde ilgili karar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabileceğine dikkati çeken Şimşek, söz konusu Bakanlar Kurulu kararlarında ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümlerin uygulanmayacağını kaydetti.

Şimşek, ertelenen krediler nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacağını ifade etti.

 • 6
 • 21
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)
Günün ekonomi haberleri(27.04.2016)

Dolar 2,82'nin altına indi

Fed faiz kararını bu akşam saat 21.00'da açıklayacak.Dolar/TL 2.82'nin üzerinde dengeli görünümünü sürdürüyor.

Dün 2,85 sınırına kadar yükselen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları sonrasında 2,8167'ye kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı ve günü 2,8206'dan tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında en yüksek 2,8274'ü gören dolar/TL, dünkü düşüş eğilimi sürdürerek 2,8180'e kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 2,8190 seviyelerinde dengelendi. Euro/TL ise en yüksek 3,1990'u görmesinin ardından şu sıralarda 3,1950'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararının ve karar metninde yer alacak açıklamaların dolar/TL'nin yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Fed'in karar metninde haziran ayı toplantısına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, dolar/TL'de 2,8150 ve 2,8070 seviyelerinin destek, 2,8500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.

BİZE ULAŞIN