Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kamu yatırımlarında adresler belirlendi

 • 1
 • 14
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi

SABİT SERMAYE 122 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI!

Hükümet, eğitim, sağlık, içme suyu, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama yatırımları ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verecek. 2017'de kamunun sabit sermaye yatırımları 122.3 milyar TL'ye ulaşacak.

 • 2
 • 14
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi

ASLAN PAYI ULAŞTIRMA, EĞİTİM VE TARIMDA

Kamu yatırımları, özel sektör yatırımları için kaldıraç oluşturacak. Kamu, özel kesim girişimlerini tamamlayıcı şekilde, öncelikli ve büyük ölçekli altyapı alanlarına yoğunlaşacak. Demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Yeni projelerin başlatılmasında üretken sektörlere azami katkıyı sağlayacak projeler ağırlıklı olacak. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yürütülenler dahil olmak üzere kamu yatı rımlarında sektörel olarak, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine, bölgesel bazda ise GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecek. Toplam sabit sermaye yatırımlarının 497.1 milyar TL'ye çıkmasının öngörüldüğü 2017 yılında, kamunun sabit sermaye yatırımları yüzde 17 artışla 122.3 milyar TL'ye ulaşacak. Kamu yatırımlarında aslan payını ulaştırma, eğitim ve tarım alacak.

 • 3
 • 14
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi

2017 YATIRIM PROGRAMI

Kalkınma Bakanlığı, 2017 Yatırım Programı'nın hazırlıklarını sürdürüyor. Yatırım Programı, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin yürürlüğe girmesinin ardından 15 gün içinde yayımlanacak. Yatırım Programı ile 2017-2019 Dönemi Orta Vadeli Programı, Orta Vadeli Mali Planı, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ile 2017 Yılı Programı'nda belirlenen sektörel, bölgesel ve proje bazındaki öncelikler ile kuruluşların yatırım tavanları çerçevesinde 2017'de yürütülecek kamu yatırım projeleri belirlenecek. 2017'de gerçekleştirilmesi programlanan toplam 122.3 milyar TL'lik toplam kamu sabit sermaye yatırımının, mahalli idareler ve yatırım işçiliği hariç olan 80.4 milyar TL'lik kısmı 2017 Yılı Yatırım Programı'ndaki projelerle ilişkilendirilecek. Bunun 65.4 milyar TL'si Merkezi Yönetim Bütçesi kuruluşları, 13.6 milyar TL'si KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 1.4 milyar TL'si döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından yapılacak yatırımlardan oluşacak. 122.3 milyar TL'lik kamu yatırımının 35.8 milyar TL'sinin mahalli idareler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor; 6.1 milyar TL'sinin ise Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların işçilik kadrolarına "yatırım isçiliği" adıyla tahsis edilmesi planlanıyor.

 • 4
 • 14
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi

3 BİNİN ÜZERİNDE PROJE

3.008 projenin yer aldığı 2016 Yılı Yatırım Programı'ndaki devam eden projeler ile bazı yeni projelerin 2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer alacağı tahmin ediliyor. 2017 yılı yatırım programında hızlı tren, sulama ve enerji projelerinin yanı sıra, kamuoyunun merakla beklediği bazı projelerin de yer alması bekleniyor. Alternatif güzergah çalışmaları son aşamaya gelen Kanal İstanbul Projesi'nin yatırım programında bazı altyapı yatırımlarıyla yer alabileceği ifade ediliyor.

 • 5
 • 14
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi

SABİT SERMAYEYE 497 MİLYAR TL

2017 yılında kamu yatırımlarının GSYH içindeki payı artacak, özel sektörün payı ise gerileyecek. 2017 Yılı Programı Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar verilerine göre, gelecek yıl sabit sermaye yatırımlarının 2016'ya göre yüzde 12.8 artışla 440 milyar 749 milyon TL'den 497 milyar 133 milyon TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. 2017 yılı programına göre özel sektör sabit sermaye yatırımlarının yüzde 11.5 artışla 374 milyar 829 milyon TL'ye, kamu sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 17 artışla 122 milyar 304 milyon TL'ye ulaşması hedefleniyor. 2017 yılında sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki payının yüzde 20.5'ten 20.7'ye çıkması öngörülüyor. 2016 yılında GSYH içindeki payı yüzde
4.9 olan kamu sabit sermaye yatırımlarının 2017'de payının yüzde 5.1'e yükseleceği, özel sektör yatırımlarının GSYH içindeki payının ise yüzde 15.7'den yüzde 15.6'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.

 • 6
 • 14
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi
Kamu yatırımlarında adresler belirlendi

İMALAT SANAYİ ÖNDE

Özel sektör yatırımlarının yüzde 38.6'sını imalat sanayi yatırımları oluşturacak. 2017 yılında özel sektörün imalat sanayine yönelik sabit sermaye yatırım büyüklüğünün 2016'ya göre yüzde 10.6 artışla 144.7 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. İmalat sanayini yüzde 18.9 pay, 71 milyar TL sabit sermaye yatırım büyüklüğü ile konut, yüzde 18.7 pay, 70 milyar TL sabit sermaye yatırım büyüklüğü ile ulaştırma izliyor. Enerji sektörü sabit sermaye yatırımlarının 2017'de yüzde 8.3 artışla 9.4 milyar TL'ye ulaşması beklenirken, turizm sektörü yatırımlarında gerilemenin devam etmesi öngörülüyor. 2015'te 18.4 milyar TL'lik sabit sermaye yatırımının yapıldığı turizm sektöründe, 2016'da sabit sermaye yatırımlarının yüzde 27.7 gerilemeyle 13.3 milyar TL, 2017'de ise yüzde 2.7 gerilemeyle 12.9 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.
2017'de özel sektör sabit sermaye yatırımlarının eğitim alanında yüzde 12.6 artışla 13.6 milyar TL'ye, sağlık alanında yüzde 9.3 artışla 17.1 milyar TL'ye, tarım alanında yüzde 10.4 artışla 6.8 milyar TL'ye, madencilik alanında yüzde 10.4 artışla 11 milyar TL'ye çıkacağı öngörülüyor.

BİZE ULAŞIN