SGK kadın erkek ayırmıyor!

 • 1
 • 6
SGK kadın erkek ayırmıyor!
SGK kadın erkek ayırmıyor!

ERKEKLER DE DUL AYLIĞI ALABİLİR!

Sosyal güvenlik sistemindeki avantajların kadınlar için daha fazla olduğunu düşünülüyor, oysa ki uygulamada cinsiyet ayrımı yok. Erkekler de dul aylığı alabilir.

 • 2
 • 6
SGK kadın erkek ayırmıyor!
SGK kadın erkek ayırmıyor!

Sigortalı karısı vefat eden erkek de sigortalı kocası vefat eden kadın da resmi nikah yapmadığı sürece dul aylığı alabilir fakat resmi nikah aylığı keser.

SGK KADIN ERKEK AYIRMIYOR

Sosyal güvenlik sisteminin uygulamasında bazı istisnalar hariç kadın-erkek ayırımı yok. Dul bir kadın ne ise dul erkek de aynıdır. Birçok kişi bu konuyu atlıyor. Dulluğun sadece kadınlara has olduğu zannediliyor. Oysa erkekler için de durum farklı değil. Bu nedenle sigortalı karısı vefat eden erkek de resmi nikah yapmadığı sürece dul aylığı alır. Resmi nikahla aylık kesilir.

 • 3
 • 6
SGK kadın erkek ayırmıyor!
SGK kadın erkek ayırmıyor!

Evlilik, boşanma, ölümle sona ererse dul aylığı tekrar başlar. Yetim maaşı hakkı var Sosyal güvenlik mevzuatımız gereğince bir kadın veya erkeğin vefat eden eşinden dolayı dul aylığı alabilmesi için resmi olarak nikahlanmaması yeterli. Başkaca bir şart yok.

 • 4
 • 6
SGK kadın erkek ayırmıyor!
SGK kadın erkek ayırmıyor!

SGK'YA MÜRAACAT EDERSE...

Sosyal Güvenlik Hukuku gereğince, boşanma ile resmi nikahı biten kadın veya erkeğe varsa vefat etmiş ana-babası üzerinden yetim aylığı bağlanabileceği gibi eğer ilk evliliği varsa ve ilk eşi vefat etmişse onun üzerinden dul aylığı alma hakkı da ortaya çıkar. Başka kadınla yaşarsa Boşanan kadın veya erkek boşanma tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat ederse kendisine dul veya yetim aylığı bağlanır.

 • 5
 • 6
SGK kadın erkek ayırmıyor!
SGK kadın erkek ayırmıyor!

AYNI EVDE KALMAMA ŞARTI

Boşandığı eşiyle aynı evi paylaşırsa yetim aylığı kesilir. Yani yasaya göre; eşle fiilen birlikte yaşama şartı var. Başka erkekle veya kadınla yaşarsa aylık kesilmez. Çünkü, kanun sadece boşandığı eşiyle birlikte yaşaması halinde dul-yetim aylığının kesilmesini öngörüyor.

 • 6
 • 6
SGK kadın erkek ayırmıyor!
SGK kadın erkek ayırmıyor!

YASA NE DİYOR?

1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 'Gelir ve aylık bağlanmayacak haller' başlıklı 56'ncı maddesinin son fıkrasına göre; "...Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar geri alınır" hükmü getirilmiştir.

BİZE ULAŞIN