6 soruda Fransa’da neler oluyor?

 • 1
 • 10
6 soruda Fransa’da neler oluyor?
6 soruda Fransa’da neler oluyor?

Gün geçtikçe Fransa'daki olaylar büyüyor. Her gün farklı kesimlerinde katıldığı eylemlerle birlikte hayat durma noktasına geldi. Peki EURO 2016 tehlikeye girecek mi? Merak edilen bu konuların cevaplarını, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) araştırmacısı Kazım Keskin, Sabah Gazetesi için yazdı.

 • 2
 • 10
6 soruda Fransa’da neler oluyor?
6 soruda Fransa’da neler oluyor?

1- Fransa'daki sokak 1 olaylarının nedeni ne?
Fransa'da son dönemde dünya gündemine oturan olayların görünürdeki nedeni Cumhurbaşkanı Hollande destekli Manuel Valls liderliğindeki sosyalist hükümetin iş piyasasını liberalleştirmek amaçlı bir yasa tasarısını yürürlüğe koymak istemesidir. Çalışma Bakanı Myriam El-Khomri'nin Meclise getirdiği yasa tasarısının amacı hükümet kaynaklarınca Fransa'nın kanayan yarası olan ve uzun süredir yüzde 10 bandında seyreden -genç nüfusta yüzde 25- işsizliği azaltmak olarak belirtilmektedir.

 • 3
 • 10
6 soruda Fransa’da neler oluyor?
6 soruda Fransa’da neler oluyor?

Karşı cephede yer alanlar ise yasa tasarısını çıkarmaya çalışan hükümeti, çalışanların haklarını kısıtlamak, işten çıkarmaları kolaylaştırmak, iş sözleşmelerinin feshinde ödenecek tazminat miktarını azaltılmak, sendikaların rollerini zayıflatmak ve genel olarak sağcı bir siyaset izlemekle suçlamaktadırlar.

 • 4
 • 10
6 soruda Fransa’da neler oluyor?
6 soruda Fransa’da neler oluyor?

2-Peki hükümet bu yasayla gerçekten işsizliği azaltabilecek mi?
Objektif bir değerlendirme yapılacak olursa yasa tasarısının neler getireceği hakkında yaşanan tartışmalara girmeden de hükümetin pozisyonunun zayıf olduğu söylenebilir. Şöyle ki, yasa tasarısı ile hükümet uzun süredir ortada olan ve artık Fransa'nın yapısal krizi nitelemesini hak edecek işsizlik sorununu çözecek, özellikle genç nüfusun daha fazla mağdur edilmesini önleyecek tedbirleri alma noktasında üzerine düşenleri yerine getirmeden kestirme yoldan kazanımlar elde etmeye çalışmaktadır. Bu noktada yeni iş alanları yaratamayan hükümet var olan iş alanlarına göz dikerek yasa tasarısında gündeme getirdiği düzenlemeler yoluyla Fransız iş piyasasında mevcut olan iş olanaklarını adeta halihazırda çalışanlar ile işsizler arasında dönüşümlü hale getirmeye çalışmaktadır.

 • 5
 • 10
6 soruda Fransa’da neler oluyor?
6 soruda Fransa’da neler oluyor?

Yani bir nevi eve yeni ekmek getiremeyen bir aile babasının aile bireylerini evdeki ekmeği paylaşmaya zorlaması gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sayede hükümet üzerindeki sorumluluğu atmış gibi yaparak işsizlerle an itibarıyla bir işi olanları karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Hükümet, Parlamentoda içlerinde kırk kadar sosyalist parti milletvekilinin de bulunduğu yasa tasarısı muhalifi karşısında amacına ulaşmak için Meclis içinde yeterli çoğunluğu bulamayacağını görünce basına kapalı bir Bakanlar Kurulu toplantısında Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kendisine sunmuş olduğu imkanı kullanma kararı alarak yasa tasarısını 'anti-demokratik' yollarla uygulama imkanını oluşturmak istedi.

 • 6
 • 10
6 soruda Fransa’da neler oluyor?
6 soruda Fransa’da neler oluyor?

Bunun dışında Fransa'da 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal rejimi hükümetin güvenlikçi politikaları merkeze almasına yol açtı. Güvenlik gerekçesiyle sürekli uzatılma yoluna gidilen olağanüstü hale ek olarak terörist olarak nitelendirilenlerin Fransız vatandaşlıklarının ellerinden alınması isteği ülkede çok yönlü tartışmalara sebebiyet verdi. Tartışmalar sosyalist parti içindeki bir grup milletvekilinin parti yönetimiyle ayrı düşmelerine ve yine sosyalist olan hükümeti sol politikalardan uzaklaşmakla suçlamalarına neden oldu. Son olarak dikkat çekilmesi gereken bir nokta da Fransa'nın en önemli işveren sendikasının (CNPF/ Medef) hükümetin reform planlarını en baştan beri desteklemesinden ötürü tasarıya muhalif olan kesimlerde reformun daha çok işverenlerin çıkarlarına hizmet edeceği şeklinde şüpheler oluşturdu.

BİZE ULAŞIN