Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu Uygarlıklar tarihten silindi

 • 1
 • 16
Bu Uygarlıklar tarihten silindi
Bu Uygarlıklar tarihten silindi

Yaptıkları zulümlerin yanlarına kalacağını düşünmüşlerdi

Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Tevbe Suresi, 70)

 • 2
 • 16
Bu Uygarlıklar tarihten silindi
Bu Uygarlıklar tarihten silindi

SULARIN ALTINDA KALAN NUH KAVMİ

"İsyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar" (Nuh Suresi,25)

 • 3
 • 16
Bu Uygarlıklar tarihten silindi
Bu Uygarlıklar tarihten silindi

Hz. Adem'den sonra insan nesli çoğalmış, bunlar yeryüzünde bir çok yeri imar etmişler ancak dinden uzaklaşarak putlara tapmaya başlamışlardır. Allah insanlara Nuh'u peygamber olarak göndermiş; ancak insanlar onun öğütlerini dinlememişler, hatta onu alaya almışlardır. Hz.Nuh kavminin iman etmesinden ümidini kesince onların helak olmalarını istedi.

 • 4
 • 16
Bu Uygarlıklar tarihten silindi
Bu Uygarlıklar tarihten silindi

Allah da ona bir gemi yapmasını emretti ve bu gemiye inanan insanlarla birlikte her hayvandan birer çift almasını emretti. Bundan sonra büyük bir tufanla sular her tarafı kapladı. Bu helaktan sadece bir avuç inanan insan ve gemideki hayvanlar kurtulabildi.

 • 5
 • 16
Bu Uygarlıklar tarihten silindi
Bu Uygarlıklar tarihten silindi

AD KAVMİNİN HELAKI

"Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, "Bizden daha güçlü kim var?" demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı" (Fussilet Suresi, 15)

 • 6
 • 16
Bu Uygarlıklar tarihten silindi
Bu Uygarlıklar tarihten silindi

Yemen bölgesinde yaşamakta olan Ad kavmine Allah peygamber olarak Hud Peygamberi göndermişti. Ad kavmi, bir çok nimetlere donatılmış, görkemli binalar inşa etmişlerdi.

 • 7
 • 16
Bu Uygarlıklar tarihten silindi
Bu Uygarlıklar tarihten silindi

Hud Peygamber, zulümde ve Allah'a isyanda ısrar eden kavmine, mucizeler göstermiş ve onları Allah'ın birliğine inanmaya çağırmıştı. Ancak ona kulak vermemeleri ve şirkte ısrar etmeleri sebebiyle şiddetli bir rüzgar ile helak oldular.

BİZE ULAŞIN