HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

da 150 milyar dolarlık hamle

da 150 milyar dolar hedefi için çalışmalar devam ederken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. kaliteli üretim merkezi haline gelirken finansal tüm imkânlar kullanılacak. (Hazal ATEŞ/SABAH)

Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

Hükümet, 2023 yılında 150 milyar dolarlık sal hasılaya ulaşmak için tüm imkânları sunarken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. Bu kapsamda kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim ve pazarlama üssü haline getirilerek, tarımsal altyapı, üretim kapasitesi ve teknolojiye yönelik yatırımlar desteklenecek. Hükümet, 2023 yılında 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşmak için tüm imkânları sunarken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan "tarım ve Hayvancılık" başlıklı raporda sektördeki 6 önemli hamleye vurgu yapıldı.

Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

Bu kapsamda kaliteli üretimle ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim ve pazarlama üssü haline getirilecek. Ekolojik, lojistik, finansal tüm imkânlar kullanılacak. Tarımsal altyapı, üretim kapasitesi ve teknolojiye yönelik yatırımlar desteklenecek. Üretici gelirlerinin yükseltilmesi, kırsal alanların kalkındırılması amacıyla yeni projeler yaşama geçirilecek. Yeni dönemde sigortalı çiftçi sayısı artacak. Yeni projeler ile uygun kredilerle üretimin artmasına destek verilecek.

Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

TARIMSAL DESTEKLER ARTACAK

sal destekler ve yatırımlarla tarım sektörünün daha güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşması sağlanacak. Sektörün uluslar arası rekabet gücü artırılacak.

40 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Tarımsal ihracatı 40 milyar dolara çıkaracağız. 'nin kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim-pazarlama üssü olması temel strateji olacak.

Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

VERGİSEL ENGELLER KALKACAK

Küçük çiftçilerin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında, vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engeller kalkacak.

ÇİFTÇİYE ÇİFTE KORUMA

Çiftçilerin hem ekonomik hem de sosyal hayatlarını iyileştirici adımlar sürecek. Yaklaşık 5.5 milyon kişiye istihdam sağlayan sektöründe sigorta destekleri sürecek. Devlet çiftçinin priminin yarısını karşılamaya devam edecek.

Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI ÜRETİM:

da katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modeli esas alınacak. Planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümler hayata geçirilecek.

ÜRETİCİNİN DE GELİRİ ARTACAK

Sektördeki yapısal sorunlar çözülecek. Üretici gelirleri yükselecek, kırsal alanların kaldırılmasına yönelik projeler kesintisiz sürecek. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine ulaşması kolaylaşacak.

Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

103 MİLYARLIK HİBE

AK Parti iktidarı döneminde çiftçilere verilen nakit hibe sal destek toplamı 103 milyar liraya ulaştı. Yine aynı dönemde 8.2 milyar liralık mazot destekleme ödemesi yapıldı.

FAİZ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla faiz desteği sürüyor. Uygulamadan yararlanan çiftçi sayısı 838 bine ulaştı.

Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

30 MİLYARLIK SİGORTA YAPILDI

Sigortaları Havuzu sistemiyle sektörü tehdit eden riskler teminat altına alındı. Geçen yıl itibariyle yaklaşık 30 milyar liralık tarımsal varlık ve çiftlik hayvanı sigortalandı.

BİZE ULAŞIN