Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Erhan Afyoncu: Alparslan’a babasının vasiyetiydi

SABAH yazarı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu Zaferi'nin 947. yılına özel bir yazı kaleme aldı. Afyoncu yazısında "'in, 1018'de yaptığı seferle Türkler Anadolu'ya ilk adımı attı. Anadolu'da kendilerine karşı koyacak bir güç olmadığı yönünde bir rapor veren Çağrı Bey'in oğlu Alparslan ise 1071'de Bizans'ı mağlup ederek Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getirdi" dedi.

Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi

1071'DE ANADOLU TÜRK YURDU HALİNE GELDİ

'in, 1018'de yaptığı seferle Türkler Anadolu'ya ilk adımı attı. Anadolu'da kendilerine karşı koyacak bir güç olmadığı yönünde bir rapor veren Çağrı Bey'in oğlu Alparslan ise 1071'de Bizans'ı mağlup ederek Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getirdi.

Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi

DÖNEMİN COĞRAFYASI

Proto-Moğollar'dan, Kıtaylar'ın 924'te Orhun havalisine hakim olmalarıyla birlikte, bu bölgedeki Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak batıya doğru göç etmeye başladılar. 1027 yılına gelindiğinde artan Kıtay baskısı sonucu Türkler'in batıya göçü büyük bir sel halini almıştı. Kay ve Kıpçak baskısı ile Oğuzlar da yurtlarından ayrıldılar. Şamanî Peçenek ve Oğuzlar, Doğu ve Orta Avrupa'ya, Balkanlar'a; Müslüman Oğuzlar ise Maveraünnehir'e, Horasan'a ve diğer İslâm ülkelerine göç ettiler.

Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi

ANADOLU'YA İLK SEFER
Büyük Selçuklular, Karahanlı ve Gazneliler karşısında tutunamayınca, 3000 süvariyle 1015'te Anadolu'ya doğru bir keşif seferine çıktı. Çağrı Bey, büyük mesafeleri ve çeşitli tehlikeleri aştıktan sonra, Azerbaycan'da rastladığı Türkmenler'i de alıp 1018'de Doğu Anadolu'ya girdi. Ermeni kaynaklarına göre "mızrak, ok ve yaydan ibaret olan silâhları çekili, beli kemerli, uzun ve örülü saçlı, rüzgâr gibi uçan Türk atlıları" karşısına çıkan Bizans birlikleri "yağmur gibi atılan oklar" karşısında mağlup oldular. Çağrı Bey, Van gölü civarını ele geçirdikten sonra Nahcivan ve civarını kontrol altına aldı. Rastladığı Bizans kuvvetlerini ardı ardına yenilgiye uğrattı. Çağrı Bey fazla kalabalık olmayan süvariyle Bizans birliklerini rahatça mağlup etmişti.

Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi

"ANADOLU'YA GİDİP ORALARDA HÜKÜMRAN OLABİLİRİZ"

, bu başarılı akının ardından uzun mesafeleri tekrar geçip, 1021'de Tuğrul Bey'in yanına döndü. Aile mensuplarına Anadolu'da kendilerine karşı koyabilecek bir kimseye rastlamadığını bildirdi. "Biz buradaki çok güçlü devletlerle mücadele edemeyiz, ancak Azerbaycan ve Anadolu'ya gidip oralarda hükümran olabiliriz. Oralarda bize karşı koyabilecek hiçbir kuvvete rastlamadım" diyerek Selçuklu ailesini Anadolu'ya sefere teşvik etti. Ancak tarihi gelişmeler sonucu Oğuzlar, 1040'da Dandanakan'da Selçuklular'ın idaresinde Gazneliler'i yenip, kendi devletlerini kurdular. Selçuklular, Gazneliler'i mağlup ederek Maveraünnehir bölgesine hakim olduklarından, kendileri Anadolu'ya gitmediler. Ancak Orta Asya'dan yüz binlerce Türk, Moğol kabilelerinin tazyiki ile batıya göçe devam ediyordu. Maveraünnehir bölgesi onları barındırmaya yetmemiş ve yeni bir yurt aramaya başlamışlardı. Büyük Selçuklular sel hâlinde ülkelerine gelen Türkmenler'i Anadolu'ya gönderdiler.

Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi

MALAZGİRT'E DOĞRU
1048'deki Hasankale zaferinden sonra Anadolu'da yayılmaya başlayan Türkmen kitleleri, 1059'da Sivas ve Malatya'yı ele geçirdiler. 1059'da vefat etmiş, oğlu Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in ölümünden sonra taht mücadelesini kazanarak 1064'te Büyük Selçuklu tahtına geçmişti. 1064'te Alparslan, Kars'ı fethetti. 1067'ye gelindiğinde Kayseri, Niksar ve Konya fethedilmişti. Afşin Bey, 1068'de Anadolu'yu boydan boya geçerek, İstanbul Boğazı'na kadar geldi.

Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi

TÜRKMENLERİN MÜCADELESİ

Türkmenler Anadolu'nun doğu ve orta kısımlarına yayılmışlarsa da, burası henüz onlar için emin bir yurt değildi. Zira Türkmenler'in düzenli Bizans ordularına karşı mücadele edecek güçleri yoktu. Bu yüzden Bizans orduları üzerlerine geldiği zaman Türkmenler, Kafkaslar'a çekilmek zorunda kalıyorlardı.

Erhan Afyoncu: Malazgirt Alparslan’a babasının vasiyetiydi

Ayrıca Anadolu'nun fethedilememiş pek çok müstahkem mevki ve kaleleri vardı. Buraların yeterli muhasara silahına sahip olmayan Türkmenler tarafından ele geçirilmesi oldukça zordu. Selçuklu orduları da Türkmenler'i himaye için her zaman Anadolu'ya gelemiyordu.

BİZE ULAŞIN